Sztuka

Dział sztuki Muzeum Regionalnego w Kutnie posiada w swoich zbiorach cenne zabytki sztuki oraz rzemiosł artystycznego i prace plastyczne (obrazy olejne, grafiki, rysunki) współczesnych artystów plastyków pochodzących z Kutna: Dariusza Kacy, Krystyny Brzozowskiej, Haliny Kamińskiej i Andrzeja Bartczaka.
Ponadto dział dokumentuje twórczość profesjonalnych i nieprofesjonalnych plastyków Regionu Kutnowskiego oraz organizuje wystawy czasowe prezentujące dokonania twórcze w różnych dziedzinach sztuki współczesnej.
Dział prowadzi też działalność edukacyjną poprzez wykłady i pokazy z historii sztuki oraz wybranych zagadnień sztuki współczesnej.

Opiekę nad działem sztuki sprawuje mgr Tomasz Czyżewski.

1 stycznia, 2014|Sztuka|