Przyroda

Dział przyrodniczy został utworzony w sierpniu 1993 roku. Zajmuje się badaniami środowiska przyrodniczego oraz gromadzeniem eksponatów dokumentujących geologię, geomorfologię, świat roślinny i zwierzęcy Kutna i Ziemi Kutnowskiej.

W dotychczasowym dorobku działu znajduje się szereg wystaw czasowych, prezentujących określone elementy środowiska a także opracowania dotyczące geologii, geomorfologii, fauny i flory Regionu Kutnowskiego oraz świata.
Wystawą „Geologia Ziemi Kutnowskiej”, dział rozpoczął regionalny cykl wystawienniczy, w ramach którego przedstawione zostaną abiotyczne i biotyczne elementy środowiska Regionu. Kolejne z tego cyklu poświęcone były faunie i florze – ekspozycja „Lasy dawniej i dziś” oraz rolnictwu – wystawa „Rolnictwo – skarb Polski”.

Ze względu na duże zainteresowanie różnorodną tematyką przyrodniczą działalność wystawiennicza działu znacznie wykracza poza granice Regionu Kutnowskiego. Organizując wystawy, takie jak: „Tajemnice bursztynu” , „Świat skał i minerałów”, „Cuda natury”, „Owady”, „Antaktyka – życie wśród lodu”, „Madagaskar – ginący świat”, „Słone złoto cechsztynu”, placówka stara się sprostać potrzebom lokalnego środowiska w zakresie prezentacji środowiska i umożliwić poznanie różnych rejonów świata oraz bogactwa przyrody.

Przy realizacji wielu wystaw dział współpracuje i korzysta z pomocy innych placówek muzealnych – Muzeum Geologicznego PIG w Warszawie, Muzeum Przyrodniczego w Łodzi i Krakowie, Stowarzyszeń, Towarzystw i osób prywatnych. W zbiorach działu przyrodniczego znajduje się obecnie blisko 300 eksponatów. Są to głównie preparaty zwierząt i okazy geologiczne.

Dział przyrodniczy podobnie, jak pozostałe działy Muzeum Regionalnego w Kutnie prowadzi działalność oświatową przygotowując dla dzieci i młodzieży szkolnej lekcje, prelekcje oraz wycieczki umożliwiające poznanie środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy.

belemnity

 

sol

 

trylobit

1 stycznia, 2014|Przyroda|