Historia

Dział historyczny zajmuje się badaniem przeszłości miasta począwszy od średniowiecza po czasy współczesne. Zgromadzono w nim około 2500 różnego rodzaju obiektów. Oprócz zdjęć i dokumentów obrazujących dzieje kutnowskich rodzin, przemysłu, handlu i rzemiosła, działalność organizacji i stowarzyszeń kulturalno – społeczno – sportowych w zbiorach znajdują się też przedmioty codziennego użytku. Znaczną część pozyskanych eksponatów stanowią mapy i plany Kutna oraz powiatu kutnowskiego.

Dział gromadzi także eksponaty związane z obrzędowością i kulturą żydowską. W działalności dydaktycznej dział historyczny kładzie duży nacisk na upowszechnianie wiedzy o mieście i regionie w korelacji z programami nauczania.
W ciągu dwudziestolecia istnienia Muzeum dział historyczny zorganizowano ponad dwadzieścia wystaw czasowych o charakterze regionalnym. Przygotowano także salę poświęconą związkowi generała Józefa Hallera i jego „Błękitnej Armii” z Kutnem.
Dział prowadzi kustosz mgr Kazimierz Śwircz.

h1

h3

 

h2

 

 

 

1 stycznia, 2014|Historia|