Archeologia

Dział archeologii w Muzeum Regionalnym w Kutnie istnieje od listopada 1985 roku. Bada najdawniejszą przeszłość Ziemi Kutnowskiej – sięgającą najstarszej epoki w dziejach ludzkości – epoki kamienia. Od 1987 roku dział prowadzi wykopaliska archeologiczne, tak samodzielnie, jak i we współpracy z Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi oraz Instytutem Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Najciekawszymi do tej pory rozpoznanymi stanowiskami są dwa cmentarzyska – w Kręcieszkach – sprzed około 2500 lat, z bardzo bogato wyposażonymi grobami skrzynkowymi (grób nr 1 liczył 43 popielnice) i w Kutnie – Łąkoszynie, datowane na III / II w. p.n.e. – II / III w. n.e. To cmentarzysko z grobami jamowymi i popielnicowymi jest unikatowym na obszarze Polski środkowej.

Przez blisko 30 lat istnienia zorganizowano kilkanaście wystaw czasowych, z których cztery prezentowały pradzieje Ziemi Kutnowskiej.
Do tej pory w dziale archeologicznym zgromadzono ponad tysiąc eksponatów.

Dział archeologiczny prowadzi kustosz mgr Sylwia Stasiak.

aecheo4

archeo1

archeo3

1 stycznia, 2014|Archeologia|