O Muzeum

Uchwała Rady Miasta Kutno i statut Muzeum Regionalnego

1 października, 2014|Statut|

Misja Muzeum

Misją Muzeum Regionalnego w Kutnie jest poznawanie, ochrona oraz przybliżanie współczesnym i przekazywanie następnym pokoleniom dziedzictwa przeszłości Kutna i regionu. Nasza praca to służba na polu kształtowania człowieka świadomego swej tożsamości. Nasz cel to nowoczesne Muzeum XXI wieku.

Koncepcja Muzeum Regionalnego w Kutnie na lata 2020 – 2023.

27 września, 2014|Misja Muzeum|

Kutnowska Karta Dużej Rodziny 3+

Informujemy, iż Muzeum Regionalne w Kutnie przystąpiło do udziału w programie „Kutnowska Karta Dużej Rodziny 3+”.
Posiadacze kart „Duża rodzina 3+” będą mieli możliwość zakupu biletów w cenie 1 zł od osoby. Ulga obejmuje:
– bilet wstępu do Muzeum Regionalnego w Kutnie oraz Muzeum Bitwy nad Bzurą,
– udział dzieci i mlodzieży w lekcjach i warsztatach muzealnych.
Zakup biletów zniżkowych możliwy będzie w kasie Muzeum po okazaniu karty wraz z dokumentem tożsamości. Dla osób nieletnich dokumentem takim jest legitymacja szkolna. Dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym będą mogły korzystać z Karty wyłącznie w obecności rodzica lub prawnego opiekuna.
Program nastawiony jest na wsparcie rodzin, w tym również rodzin zastępczych z trójką lub więcej dzieci. Korzystać z niego mogą rodziny wielodzietne, które mają na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 lub do 25 lat (gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku, pozostających pod opieką rodzica).
Szczegółowe informacje, dotyczące Programu uzyskać można w Wydziale Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Kutna – pokój 238, tel. 24 253-12-52.

23 maja, 2014|Aktualności, Karta Dużej Rodziny 3+|

Muzeum Regionalne w Kutnie

Plac Marsz. J. Piłsudskiego 20

99-300 Kutno

Telefon: +48 24 254 79 64

Tel. kom.: +48 505 01 98 90

Email: ratusz@muzeumkutno.com

 Godziny otwarcia

Poniedziałek-wtorek: 10:00 -16:00
Środa: 10:00 -18:00
Czwartek-piątek: 10:00 -16:00
Sobota: nieczynne

Niedziela: 10:00-16:00 (wstęp bezpłatny)

Ceny biletów

Bilet wstępu normalny – 5 zł
Bilet wstępu ulgowy – 2,50 zł

Warsztaty – 5 zł

Lekcje muzealne – 2,50 zł

Posiadacze karty „Dużej Rodziny 3+”
(bilety normalne i ulgowe, lekcje muzealne, warsztaty) – 1 zł

Muzeum Bitwy nad Bzurą

Park Wiosny Ludów

Telefon: +48 24 253-31-41

Email: mbb@muzeumkutno.com

 Godziny otwarcia

Wtorek-sobota: 10:00 -16:00
Poniedziałek: nieczynne

Niedziela: 10:00-16:00 (wstęp bezpłatny)

Ceny biletów

Bilet wstępu normalny – 5 zł
Bilet wstępu ulgowy – 2,50 zł

1 stycznia, 2014|Informacje dla zwiedzających|

Pracownicy

 

DYREKTOR:  Grzegorz Skrzynecki
dyrekcja@muzeumkutno.com

Z-ca dyrektora: Piotr Stasiak
wicedyrektor@muzeumkutno.com

(więcej…)

1 stycznia, 2014|Pracownicy|

Historia Muzeum

ratusz1
S
iedzibą Muzeum Regionalnego od 1981 roku jest ratusz. Ratusz miejski w Kutnie w stylu klasycystycznym został wzniesiony w latach 1842-1845, według projektu Bonifacego Witkowskiego, na działce ofiarowanej przez dziedzica miasta Feliksa Mniewskiego.
W 1961 roku zaadaptowano dawną bramę wjazdową na hol w celu zwiększenia funkcjonalności budynku. Przeprowadzony od czerwca do grudnia 2001 remont elewacji zewnętrznej ratusza uwzględnił projekt restauracji fasad w/g  projektu inż. Henryka Siudera z 1981 roku i przywrócił mu klasycystyczną  formę.

     Muzeum Regionalne  w Kutnie powstało w 1981 roku jako placówka wielodziałowa. Swym  obszarem badawczym obejmuje Kutno i region kutnowski (w granicach powiatu kutnowskiego), dokumentując przeszłość i teraźniejszość poprzez takie dziedziny jak: archeologia, historia, sztuka, etnografia, przyroda i wojskowość.
        Dział archeologiczny  gromadzi  obiekty  w  oparciu  o  badania  prowadzone  na  terenie  Kutna i  powiatu oraz  o  materiały z nadzorów. Najstarsze znaleziska pochodzą z przełomu epoki kamienia i brązu. Datowane na III / II p.n. e. –II / III n.e. położone na terenie miasta w dzielnicy Łąkoszyn  cmentarzysko ciałopalne z grobami jamowymi i popielnicowymi jest unikatem na terenie Polski środkowej.
     Dział historyczny dokumentuje przeszłość miasta. Oprócz zdjęć i dokumentów obrazujących dzieje kutnowskich rodzin, przemysł, handel i rzemiosło, działalność organizacji i stowarzyszeń kulturalno-społecznvch oraz sportowych, w dziale znajdują się przedmioty codziennego użytku. Znaczną część eksponatów stanowią mapy i plany Kutna oraz powiatu kutnowskiego. Dział gromadzi także eksponaty związane z obrzędowością i kulturą żydowską.
     Dział sztuki  posiada w swoich zbiorach zabytki rzemiosła artystycznego, prace polskich artystów malarzy tworzących dawniej oraz współczesnych artystów plastyków profesjonalnych i nieprofesjonalnych pochodzących z Kutna.
      Dział etnograficzny   realizuje  program  wizerunku  społeczności  Ziemi  Kutnowskiej,  podkreślając  jej specyfikę wynikającą z bogatej kultury materialnej i duchowej z silnymi akcentami ziemiańskimi i położenia na styku regionów łęczyckiego, łowickiego oraz Kujaw. Wśród zgromadzonych obiektów szczególne miejsce zajmuje kolekcja rzeźby współcześnie działających twórców ludowych.
      Dział przyrodniczy zajmuje się badaniami środowiska przyrodniczego oraz gromadzeniem eksponatów dokumentujących poszczególne jego elementy. W zbiorach działu przyrodniczego znajdują się eksponaty głównie z zakresu geologii  oraz fauny i flory Kutna i Ziemi Kutnowskiej.

ratusz2   ratusz3   ratusz4

1 stycznia, 2014|Historia Muzeum|