Uniwersytet Dziecięcy

//Uniwersytet Dziecięcy

Muzeum przyjazne dzieciom

Trwają zajęcia na Uniwersytecie Dziecięcym. Październik jest miesiącem „Latających kwiatów”. Krótki kurs lepidopterologii wprowadza małych studentów w fascynujący świat motyli. Muzeum przyjazne dzieciom zakłada edukowanie poprzez zabawę.

 

 

Lekcje mają charakter otwarty; dociekliwi słuchacze mogą uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Kończy je część warsztatowa, a uwieńczeniem są samodzielnie wykonane prace.

17 października, 2018|Aktualności, Uniwersytet Dziecięcy|

Od przedszkolaka do żaka

Nasz Uniwersytet Dziecięcy zrzesza blisko siedmiuset małych studentów. Kutnowskie przedszkolaki idą w ślady starszych kolegów. Od października swoją działalność rozpoczęła Akademia Przedszkolaka. Projekt zakłada interdyscyplinarne podejście do edukowania maluchów, a oferta zajęć jest niezwykle bogata. Dzieci uczą się przyrody, historii, sztuki, etnografii. Poznają swój region oraz walory „małej ojczyzny”. Lekcje mają charakter warsztatowy, co idealnie wpisuje się w myśl Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem…”

16 października, 2018|Aktualności, Uniwersytet Dziecięcy|

„Czy przy ul. Szewskiej mieszkają szewcy?” Zajęcia inaugurujące rok akademicki 2018/2019 na Uniwersytecie Dziecięcym

3 października rozpoczęliśmy nową edycję zajęć Uniwersytetu Dziecięcego, rok akademicki 2018/19. Problem postawiony w tytule wykładu to swoista zagadka etymologiczna, która posłużyła jako pretekst do części warsztatowej. Młodzi studenci zapoznali się z zasadami zakładania średniowiecznych miast oraz spróbowali swoich sił w ich projektowaniu, kierując się wcześniej zdobytą wiedzą.

3 października, 2018|Aktualności, Uniwersytet Dziecięcy|

Uniwersytet Dziecięcy – podsumowanie roku akademickiego 2017/2018

W ramach projektu odbywały się cykliczne spotkania mające na celu poszerzyć wiedzę dzieci z wielu dziedzin: archeologii, sztuki, historii, etnografii i in.

W roku szkolnym 2017/2018 w Uniwersytecie Dziecięcym uczestniczyło 680 małych studentów 1-3 z 36 klas kutnowskich szkół podstawowych. Zajęcia dostosowane były do wieku słuchaczy.

Na spotkaniu wprowadzającym klasy pierwsze poznawały instytucję muzeum, następnie historię herbu Kutna. Na grudniowej lekcji zatytułowanej „Po co owadom zapylający dym?” przyglądały się z bliska życiu pszczół. Styczniowo-lutowe zajęcia „Co możemy zobaczyć na portrecie” pozwalały na ćwiczenie wyobraźni, twórczego myślenia oraz uwrażliwiały na detale w sztuce. Marzec poświęcony był animacji; na lekcjach uczestnicy próbowali wprawić nieruchome obrazki w ruch, wykorzystując proste zabawki optyczne wynalezione w XIX wieku.

Kwietniowe zajęcia zapoznały najmłodszych studentów z drapieżnikami polskich lasów.

Uczniowie z klas drugich zastanawiali się: ile jest kolorów, jak powstały nazwiska oraz dlaczego ludzie malują po murach.

W marcu studenci zmierzyli się z muzyką, próbując ją stworzyć bez instrumentów. Kwietniowa sesja poświęcona były zawodom, które trudno spotkać we współczesnym świecie.

Studenci z trzecich klas odkrywali zakamarki świata, tajemnicę enigmy oraz historię powstawania miast. Zastanawiali się, co jedzono na dworze królewskim, skąd się biorą słowa oraz jak powstało pismo.

Na majowych zajęciach wszyscy uczestnicy tworzyli birety studenckie, w których przyjdą na uroczyste zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Dziecięcego 15 czerwca.

14 czerwca, 2018|Aktualności, Uniwersytet Dziecięcy|

Grudniowe zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego

Po co owadom zapylający dym? Zajęcia poświęcone hodowli i zwyczajom pszczół. Uczestnicy zajęć poznali tajemniczy świat pszczół, pochodzenia gatunku oraz historię hodowli, począwszy od zbierania miodu z dzikich gniazd, bartnictwo do współczesnego pszczelarstwa. Mali studenci mieli okazję zobaczenia narzędzi pracy pszczelarza oraz uczyli się rozpoznawania szkodników i pszczelich wrogów.

Uczniowie klas drugich uczestnicząc w zajęciach „Dlaczego ludzie malują po murach”, poznali Street art w dosłownym tłumaczeniu oznaczającym sztukę ulicy, a więc różne formy artystyczne, które realizowane są w miejskich przestrzeniach. Podczas warsztatów uczniowie poznają przyczynę, która pozwoliła sztuce opuścić mury galerii i odnaleźć swe miejsce na ulicy. Stosując wybrane techniki Street artu, uczniowie wykonali swoje samodzielne prace.

Jesteśmy otoczeni słowami, słyszymy je i wypowiadamy niemal na każdym kroku. A jak właściwie one powstają? Zajęcie grudniowe Skąd się biorą słowa?poświęcone były pochodzeniu słów, pozwoliły uczniom klas trzecich zrozumieć, dlaczego powstają nowe słowa. Uczestnicy, biorąc udział w rozmowie i rozwiązując różne zagadki, poznają trzy sposoby pojawiania się nowych słów oraz dowiedzieli się, skąd biorą się podobieństwa między językami. Pracując w zespołach wyjaśniali pochodzenie wybranych słów.

23 stycznia, 2018|Uniwersytet Dziecięcy|

Listopadowe zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego

Na zajęciach zatytułowanych Poznajemy herby Kutna, uczniowie klas pierwszych odkrywali historię herbu miasta. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się, czym jest herb oraz jak na przestrzeni wieków zmienił się herb Kutna.

Uczniowie klas drugich biorący udział w zajęciach Jak powstały nazwiska przeanalizowali proces kształtowania się nazwiska na przestrzeni wieków. Zastanawiali się nad pochodzeniem własnego nazwiska oraz układali nazwiska według przeanalizowanych na zajęciach historycznych procesów ich tworzenia.

Klasy trzecie uczestniczył w zajęciach, Jak powstało pismo, zajęcia przybliży uczestnikom pisma starożytnych cywilizacji. Uczestnicy spróbowali swoich, sił pisząc: hieroglifami, alfabetem morse’a, cyrylicą czy porozumiewając się językiem migowym.

1 grudnia, 2017|Aktualności, Uniwersytet Dziecięcy|

Rozpoczęcie roku akademickiego 2017/2018

2 października rozpoczęła się kolejna edycja Uniwersytetu Dziecięcego – programu realizowanego przez Muzeum Regionalne w Kutnie. W roku akademickim 2017/2018 w cyklicznych zajęciach w Muzeum będzie brało udział 675 młodych studentów z klas I-III kutnowskich szkół podstawowych. Za udział w comiesięcznych zajęciach dzieci będą otrzymywały wpisy do Indeksu Muzealnika. W ciągu roku akademickiego odbędzie się 7 zajęć z różnych dziedzin, takich jak archeologia, historia, etnografia, technika, sztuka, przyroda.

Na pierwszych zajęciach w nowym roku akademicki uczniowie klas pierwszych zwiedzali muzeum oraz poznali jego historię i misję. Drugoklasiści na zajęciach zatytułowanych ile jest kolorów?zgłębiali tajniki barw. Uczniowie klasy trzecich zapoznali się z zasadami zakładania średniowiecznych miast oraz spróbowali swoich sił w projektowaniu miast, kierując się wcześniej zdobytą wiedzą.

20 października, 2017|Aktualności, Uniwersytet Dziecięcy|

Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Dziecięcego

14 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2016/2017 Uniwersytetu Dziecięcego organizowanego przez Muzeum Regionalne w Kutnie.

Podczas uroczystości, która odbyła się w Kutnowskim Domu Kultury, podsumowano V edycję Uniwersytetu Dziecięcego. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kutnie – Grzegorz Skrzynecki podziękował uczniom i ich wychowawczyniom za zaangażowanie w muzealne zajęcia oraz zaprosił do udziału w kolejnej edycji programu, który jest największym tego typu działaniem w Polsce. W tym roku szkolnym w zajęciach z archeologii, historii, techniki, sztuki oraz etnografii udział brało 653 młodych studentów z 32 klas I-III wszystkich kutnowskich szkół podstawowych (łącznie w pięciu edycjach Uniwersytetu uczestniczyło 3090 dzieci).

W tym roku akademickim ułożony został oddzielny program zajęć dla klas I, II i III. Klasy pierwsze poznawały m.in. tajniki produkcji porcelany oraz animacji. Studenci z drugich klas zdobywali wiedzę o kulturze Azji Środkowej oraz tworzyli muzykę bez instrumentów, zaś słuchacze z klas trzecich projektowali średniowieczne miasto oraz poznawali stroje ludowe.

Wszyscy młodzi studenci Uniwersytetu Dziecięcego otrzymali dyplomy oraz nagrody. Natomiast wyróżnienia i dodatkowe upominki odebrały dzieci, które zdobyły w ciągu roku akademickiego najwięcej wpisów do indeksów poprzez udział w muzealnych wydarzeniach.

Uroczystość uatrakcyjniło przedstawienie Teatru Puszek z Kutnowskiego Domu Kultury pod tytułem „Lis Przechera”.

Muzeum Regionalne w Kutnie serdecznie dziękuje sponsorom: firmom Polfarmex S.A. i Kellog’s. oraz Kutnowskiemu Domowi Kultury za pomoc w zrealizowaniu uroczystości.

20 czerwca, 2017|Aktualności, Uniwersytet Dziecięcy|

Uniwersytet dziecięcy – Grudzień 2016

Grudniowe zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego dla klas pierwszych poświęcone były produkcji porcelany. Uczestnicy dowiedzieli się, jak doszło, do odkrycia tajników produkcji ”białego złota” oraz jak odróżnić przedmiot porcelanowy od fajansowego. W części praktycznej studenci zajęli się malowaniem gipsowych ozdób choinkowych.

Uczniowie klas drugich poznawali podczas zajęć historię kształtowania się polskich symboli narodowych. W części praktycznej wyklejali godła Polski z różnych okresów.

Studenci z klas trzecich zdobywali wiedzę na temat wynalazków epoki saskiej. Zajęcia poświęcone były zdobyczom naukowym pierwszej połowie XVIII wieku. Prezentowano na nich historię powstania takich wynalazków jak: pompa parowa, cement, wózek dziecięcy, kombinezon nurka, piorunochron czy katarynka.

18 stycznia, 2017|Aktualności, Uniwersytet Dziecięcy|

Listopadowe zajęcia na Uniwersytecie Dziecięcym

Podczas listopadowych zajęć Uniwersytetu Dziecięcego uczniowie klas pierwszych poznawali herb miasta Kutno oraz mieli okazję odkrywać długowiekową historią miasta oraz proces jego rozrastania się.

Drugoklasiści brali udział w zajęciach, zatytułowanych Ile jest kolorów? poświęconych znaczeniom kolorów w malarstwie. Młodzi studenci eksperymentowali z kolorami, uzyskując z barw podstawowych kolory pochodne.

Studenci z klas trzecich zajmowali się historią średniowiecznych miast, poznawali zasady lokowania miast, budynki charakterystyczne dla średniowiecznych rynków oraz nazwy, jakie nadawano ulicom w tym czasie. W części praktycznej uczniowie wcielili się w rolę architektów, projektując własne średniowieczne miasto.

2 grudnia, 2016|Aktualności, Uniwersytet Dziecięcy|