Oferta edukacyjna

//Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna dla przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2018/19

Oferta dla przedszkoli

 

Oferta dla szkół podstawowch

ETNOGRAFIA

Rzeźba Kutnowska, jaka ona jest?

Uczniowie poznają ludową rzeźbę regionu kutnowskiego.

Jak to w izbie wiejskiej było.

Zajęcia poświęcone dawnemu budownictwu i życiu na wsi.

Przy wigilijnym stole.

Pierwsza gwiazdka. Opłatek. Wigilia. Choinka. Pasterka. Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe.

Od Niedzieli Palmowej po lany poniedziałek.

Zajęcia poświęcone dawnym zwyczajom i wierzeniom towarzyszącym Świętom Wielkanocnym.

Z wizytą u rzeźbiarza

Wyjście do pracowni twórcy ludowego.

Jak powstaje rzeźba?

Jak powstaje haft?

Spotkanie z Kutnowskimi twórcami ludowymi.

PRZYRODA

Ginące Zawody

Bednarstwo, druciarstwo, folusznictwo-zawody, które przestały istnieć.

Drapieżniki Polskich lasów

Zajęcie prezentujące życie i zachowanie dzikich zwierząt żyjących na wolności i w ogrodach zoologicznych.

Pierzaści mieszkańcy lasu

Zajęcia poświęcone ornitologii, rozpoznawaniu ptaków po odgłosach, ubarwieniu, wymiarach.

SZTUKA

Co można zobaczyć na portrecie.

Ćwiczenie wyobraźni i twórczego myślenia, uwrażliwiające na detale w sztuce. Analiza wybranych obrazów, aby dowiedzieć się, w jakim celu malowano portrety.

Ile jest kolorów?

Uczestnicy zapoznają się z zasadami mieszania farb, podejmą działalność twórczą, posługują się takimi środkami wyrazu artystycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie.

HISTORIA

Hej kto Polak na bagnety”.

Bitwa nad Burą.

Lekcja przybliżająca przebieg oraz znaczenie bitwy. Uzupełnieniem jest prezentacja uzbrojenia i umundurowania żołnierzy polskich i niemieckich.

Nasze żołnierzyki – 37 Łęczycki Pułk Piechoty im. Księcia Józefa Poniatowskiego”

Historia Pułku ze szczególnym uwzględnieniem wojny polsko-bolszewickiej oraz Kampanii Wrześniowej. Pobyt Pułku w Kutnie i rola, jaką odegrał w mieście.

Możemy być z nich dumni.

Znani mieszkańcy Kutna, którzy przyczynili się do rozwoju miasta, oraz zapisali się w historii Polski.

Poznajemy herby Kutna.

Uczestnicy dowiedzą się czym, zajmuje się heraldyka oraz zapoznają się z historią herbu miasta Kutna.

Kutno w czasie i przestrzeni

Spacer po mieście.

Lekcje muzealne, warsztaty, wycieczki prosimy zamawiać z tygodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie lub e-mailowo:
Tel. (24)254-79-64, kom. 505 019 890
E-mail: oświata@muzeumkutno.com

Lekcje odbywają się od poniedziałku do piątku. Zajęcia trwają od 45 do 60 minut. W przypadku rezygnacji z zajęć prosimy o informację. Zajęcia prowadzone ssą w grupach do 25 osób, nie łączymy klas.

Opłaty za udział w zajęciach:

Lekcja Muzealna- 2,50zł

Warsztaty- 5zł

Oferta dla szkół ponadpodstawowych

HISTORIA:

Największa bitwa wrześniowa.

Lekcja przybliżająca przebieg oraz znaczenie bitwy nad Bzurą. Uzupełnieniem jest prezentacja uzbrojenia i umundurowania żołnierzy polskich i niemieckich.

Historia 37 Łęczyckiego Pułk Piechoty im. Księcia Józefa Poniatowskiego.

Historia Pułku ze szczególnym uwzględnieniem wojny polsko-bolszewickiej oraz Kampanii Wrześniowej. Pobyt Pułku w Kutnie i rola, jaką odegrał w mieście.

Znani mieszkańcy Kutna

Znani mieszkańcy Kutna, którzy przyczynili się do rozwoju miasta, oraz zapisali się w historii Polski.

Błękitna Armia Generała J. Hallera i jej kutnowski epizod.

Powstanie i historia Błękitnej Armii gen. Hallera. Pobyt oddziałów armii Hallera w Kutnie.

Bitwa pod Kutnem w roku 1914.

Lekcja przybliża przebieg bitwy pod Kutnem, która doprowadziła do opuszczenia miasta przez Rosjan po ponad stuletnich rządach.

SZTUKA:

Spotkania ze sztuką

Zajęcia zapoznają uczestników z wybranymi kierunkami w sztuce na przestrzeni wieków.

Awangarda

Zajęcia wyjaśnią, co jest istotą sztuki awangardowej, przybliżą twórczość awangardowych artystów. Ukazane zostaną rewolucjonizujące sztukę nurty, które pojawiły się na początku XX wieku we Francji, Włoszech, Rosji czy Holandii. Uczestnicy spotkania dowiedzą się, co świat sztuki zawdzięcza takim twórcom jak: Picasso, Braque, Marinetti, Gonczarowa, Malewicz czy Modrian.

Architektura Drewniana regionu Kutnowskiego

Lekcja poświęcona budownictwu drewnianemu. Przybliża uczestnikom zasady konstrukcji budowli drewnianych na obiektach z regionu kutnowskiego.

Jak odczytać dzieło sztuki

Zajęcia omawiające poszczególne elementy składające się na opis dzieł sztuki.

ETNOGRAFIA:

Rzeźba Kutnowska, jaka ona jest?

Uczniowie poznają ludową rzeźbę regionu kutnowskiego.

Ginące Zawody

Bednarstwo, druciarstwo, folusznictwo-zawody, które przestały istnieć.

Z wizytą u rzeźbiarza

Wyjście do pracowni twórcy ludowego.

Jak powstaje rzeźba?

Jak powstaje haft?

Spotkanie z Kutnowskimi twórcami ludowymi.

Ginące Zawody

Bednarstwo, druciarstwo, folusznictwo-zawody, które przestały istnieć.

Lekcje muzealne, warsztaty, wycieczki prosimy zamawiać z tygodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie lub e-mailowo:
Tel. (24)254-79-64, kom. 505 019 890
E-mail: oświata@muzeumkutno.com

Lekcje odbywają się od poniedziałku do piątku. Zajęcia trwają od 45 do 60 minut. W przypadku rezygnacji z zajęć prosimy o informację. Zajęcia prowadzone ssą w grupach do 25 osób, nie łączymy klas.

Opłaty za udział w zajęciach:

Lekcja Muzealna- 2,50zł

Warsztaty- 5zł

5 października, 2018|Oferta edukacyjna|

Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

5 października rozpoczynamy kolejną, IV edycję Uniwersytetu Dziecięcego.

Zajęcia już przygotowane i mamy nadzieję, że będą ciekawe.

 

Regulamin
Uniwersytetu Dziecięcego

Muzeum Regionalne w Kutnie zaprasza nauczycieli i dzieci klas I – III Szkół Podstawowych z terenu Kutna do wzięcia udziału w Uniwersytecie Dziecięcym w roku akademickim 2015/2016.

 • Warunkiem uczestnictwa jest udział w 8 kolejnych spotkaniach adresowanych
  do małych studentów, które będą odbywać się raz w miesiącu (od października 2015 r. do czerwca 2016 r.) w Muzeum Regionalnym w Kutnie w godz. 8:00 – 15:00.

 • W ramach spotkań muzealnych uczestnicy będą poznawać zagadnienia związane
  z archeologią, historią, techniką, sztuką, etnografią, przyrodą i kulturą.

 • Każde dziecko otrzyma na pierwszych zajęciach INDEKS MUZEALNIKA.

Udział w zajęciach młodych studentów będzie każdorazowo potwierdzony wpisem do indeksu.

 • W przypadku nieobecności grupy na proponowanych zajęciach w danym miesiącu alternatywą do uzyskania wpisu w indeksie jest udział w zwiedzaniu aktualnie prezentowanej wystawy czasowej.

 • W przypadku nieobecności dziecka alternatywą do uzyskania wpisu jest indywidualne zwiedzanie aktualnej wystawy czasowej lub udział w Rodzinnej niedzieli w Muzeum.

 • Dodatkowe wpisy do indeksu można będzie uzyskać poprzez zwiedzanie aktualnie prezentowanej wystawy czasowej lub udział w Rodzinnej Niedzieli w Muzeum.

 • Dla słuchaczy Uniwersytetu Dziecięcego, którzy zbiorą największą ilość wpisów
  w indeksie, na zakończenie roku akademickiego 2015/2016 będą czekały specjalne DYPLOMY UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO oraz nagrody rzeczowe.

 • Zgłoszenia należy dokonać osobiście w Muzeum Regionalnym w Kutnie (Plac Piłsudskiego 20) od 21 do 25 września br. Następnie w terminie do 30 września br. należy dostarczyć listę uczestników w formie elektronicznej drogą mailową na adres oswiata@muzeumkutno.com.

 • Ilość miejsc ograniczona (20 grup).

 • O przyjęciu do Uniwersytetu Dziecięcego decyduje kolejność zgłoszenia.

   

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA ROK AKADEMICKI 2015/2016
UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO MUZEUM REGIONALNEGO
W KUTNIE

Październik 2015

Zajęcia pt. „Dlaczego możemy rozmawiać przez telefon”

Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi akustyki. Gdzie występuje fala akustyczna i jak możemy ją wykorzystać. Uczestnicy poznają wynalazek telefonu, a w części praktycznej będą mogli sami zbudować i zabrać do domu prosty model „komunikatora akustycznego”.

Prezentacja, film.

Zabawy ruchowe: rozchodzenie się dźwięku

Doświadczenia: czym jest dźwięk, jak zobaczyć dźwięk, generowanie dźwięku za pomocą struny. Zajęcia praktyczne: budowa prostego telefonu.

Listopad 2015

Zajęcia pt. „Sztuka czasów saskich”

Zajęcia plastyczne związane z ornamentyką barokową i rokokową, na materiałach przygotowanych przez Muzeum. Oprowadzanie po wystawie czasowej poświęconej barokowi.

Grudzień 2015

Zajęcia pt. „Jak to na dworze króla Sasa bywało”

Dzieci dowiedzą się o podróżach króla Augusta III Sasa, podczas których zatrzymywał się ze swoim dworem w pałacu podróżnym (tzw. Pałacu Saskim) w Kutnie. Po przebraniu się w stroje „dworskie” poznają niektóre elementy etykiety dworskiej (np. spróbują odegrać powitanie króla i królowej przez właściciela Kutna i burmistrza). Posłuchają muzyki z epoki i obejrzą popularny wówczas taniec – menuet, który spróbują również sami zatańczyć. Na koniec dzieci poznają też jedną z gier, którą ludzie zabawiali się w wolnym czasie.

Styczeń 2016

Zajęcia pt. „Czerwone korale, tęczowe pasiaki – poznajemy polskie stroje ludowe”

Charakterystyka trzech strojów ludowych: łowickiego, krakowskiego i kujawskiego.

Prezentacja, oglądanie i przymierzanie elementów stroju ludowego, praca plastyczna.

Marzec 2016

Zajęcia pt. „Animacja dla początkujących”

Na zajęciach uczestnicy spróbują wprawić nieruchome obrazki w ruch. Wykorzystają proste zabawki optyczne wynalezione w XIX wieku. Dowiedzą się, co to jest sekwencja ruchu i animacja. Wykonają najprostszą animację. Sprawdzą, jak działają późniejsze wynalazki: zoetrop i fenakistiskop, które pozwalają na obserwację animacji.

Prezentacja, film

Zajęcia praktyczne: robimy własną animację

Kwiecień 2016

Zajęcia pt. „Skąd wzięły się pieniądze”

Uczestnicy poznają historię środków płatniczych na świecie i w Polsce od płacideł poprzez pieniądz metalowy, papierowy, na karcie kredytowej skończywszy. Dzieci zapoznają się także z dziejami kutnowskiego skarbu monet. Będą mogły zaprojektować własny banknot i wybić własną pamiątkową monetę.

Prezentacja, zajęcia praktyczne

Maj 2016

Zajęcia pt. „Miejski Detektyw Pejzażu”

Uczestnicy zajęć będą mogli nauczyć się rozpoznawania zmian w pejzażu na przykładach miejskich. Zapoznają się z charakterystycznymi dla historii miast przekształceniami urbanistycznym oraz zmianami funkcji budynków.

Prezentacja, film

Zajęcia praktyczne z planem miasta

Czerwiec 2016

Zajęcia pt. „Dzień Dziecka w świecie”

Dzieci dowiedzą się, w jaki sposób obchodzi się Międzynarodowy Dzień Dziecka.

Zajęcia są propozycją wyjątkowej lekcji z okazji Dnia Dziecka.

Prezentacja, filmy, zabawa ruchowa, zajęcia praktyczne

Wszystkie zajęcia w cenie 2,50 pln.

Czas trwania zajęć 40 min.

Materiały na zajęcia praktyczne zapewnia Muzeum.

Kontakt w sprawie Uniwersytetu Dziecięcego:

Dział Oświatowy – (Adam Zatoński) tel. 24 254 79 64, lub 505 019 890 oswiata@muzeumkutno.com

10 września, 2015|Archiwum, Uniwersytet Dziecięcy|

Oferta edukacyjna 2014-15

 

 • lekcje muzealne – odbywające się w klasach szkolnych lub salach muzealnych,
 • zajęcia warsztatowe – odbywające się w klasach szkolnych, salach muzealnych, pracowniach twórców, kolekcjonerów lub w okolicznym terenie,
 • wycieczki edukacyjne – wyjazdy do innych placówek muzealnych i miejsc zabytkowych z odpowiednią oprawą merytoryczną.

Oferta dla przedszkoli
Oferta dla szkół podstawowych kl. O-III
Oferta dla szkół podstawowych kl. IV-VI
Oferta dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (więcej…)

1 stycznia, 2014|Archiwum|