Działalność

/Działalność

Wycieczka do Gdańska

13 kwietnia z inicjatywy Muzeum Regionalnego w Kutnie odbyła się jednodniowa wycieczka do Gdańska.

Była to nagroda specjalna dla laureatów konkursów historycznych, larpa i gier miejskich zorganizowanych i przeprowadzonych przez Muzeum w ubiegłym roku. W programie uwzględniono zwiedzanie Muzeum II Wojny Światowej oraz Starego Miasta. Uczniowie i Nauczyciele z kutnowskich szkół mieli okazję zobaczyć nowoczesne, multimedialne i interaktywne muzeum. Spacer po gdańskiej Starówce przebiegał szlakami architektury sakralnej, zabytków czy miejsc zamieszkania znanych osób żyjących w tym mieście.

Wycieczka zintegrowała środowisko szkolne z muzealnym. Mamy nadzieję, że pozostanie na długo w pamięci Uczestników.

17 kwietnia, 2018|Aktualności, Wydarzenia|

Pamięci żołnierzy wyklętych

W lesie na Kuczkowie uczestnicy Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz przedstawiciele władz miasta i powiatu, Muzeum Regionalnego i Stowarzyszenia Pułk37 przy miejscu rozstrzelania żołnierza AK złożyli wiązanki kwiatów. Uroczystość prowadził dyrektor Muzeum Grzegorz Skrzynecki, a o wydarzeniach sprzed lat opowiedział prezes stowarzyszenia Wiesław Paluchowski.

5 marca, 2018|Aktualności, Wydarzenia|

Wręczenie nagród laureatom wielkiego testu historycznego „Kutno – ludzie, historia, zabytki”

W dniu 13 lutego br. podczas sesji Rady Miasta Kutno, Prezydent Miasta Kutno wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Kutno oraz Dyrektorem Muzeum Regionalnego w Kutnie wręczyli dyplomy i nagrody laureatom konkursów regionalnych. Konkursy te odbyły się w Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie, w dniach: 19 grudnia (dla uczniów gimnazjalistów) i 20 grudnia 2017 r. (dla uczniów szkół ponadpodstawowych) pod nazwą „Kutno – ludzie, historia, zabytki”. Honorowym patronatem konkurs objął Prezydent Miasta Kutna.

Rozwiązywane przez uczniów testy skonstruowano na wzór arkuszy egzaminacyjnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, czego dowodem był arkusz egzaminacyjny, a w nim 2 rodzaje zadań testowych (zamknięte i otwarte) oraz aspekt równoległego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów (m.in. wykorzystano teksty źródłowe o Kutnie, ikonografię, mapy). Twórcami zadań testowych byli nauczyciele z kutnowskich szkół.

W zmaganiach konkursowych łącznie uczestniczyło 99 uczniów. Uczniowie, którzy wykazali się najwyższą wiedzą i kompetencjami, uzyskali tytuły laureatów konkursu (zajęli miejsca od I do V) i otrzymali nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta. Dodatkową nagrodą dla laureatów konkursu i ich nauczycieli będzie wycieczka do Gdańska do Muzeum II Wojny Światowej.

W grupie gimnazjalistów nagrodzono:

 1. Michała Olesińskiego ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marsz. J. Piłsudskiego,

 2. Gerarda Podlewskiego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marsz. J. Piłsudskiego,

 3. Szymona Pietrzaka ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. H. Sienkiewicza,

 4. Oliwię Lamperską ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marsz.
  J. Piłsudskiego, Gabrielę Kamińską i Marię Krupińską ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. H. Sienkiewicza

W grupie szkół ponadpodstawowych nagrodzono:

 1. Mateusza Jóźwiaka z Zespołu Szkół nr 3 im. Wł. Grabskiego,

 2. Paulinę Konwerską z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. dra A. Troczewskiego,

 3. Aleksandrę Więckowską z I Liceum Ogółnokształcącego im. gen. J. H. Dąbrowskiego,

 4. Kacpra Andrzejczaka z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im.
  A. Troczewskiego

 5. Małgorzatę Olkiewicz z I Liceum Ogólnokształcącego im. gen.
  J. H. Dąbrowskiego

Podczas uroczystości gratulacjami i nagrodami wyróżnieni zostali także nauczyciele z kutnowskich szkół, których uczniowie uzyskali zaszczytny tytuł laureata konkursu. Byli to: pani Grażyna Grobelska, pani Anna Woś, pani Aleksandra Szymczak, pan Grzegorz Wojtasiak oraz pan Grzegorz Jaskułowski

14 lutego, 2018|Aktualności, Wydarzenia|

Kutno dla Niepodległej

Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę to bardzo istotny pretekst dla wielu ważnych inicjatyw podejmowanych w naszym kraju. Prezydent Miasta Kutno Pan Zbigniew Burzyński i Przewodniczący Rady Miasta Kutno Pan Grzegorz Chojnacki powołali Komitet Honorowy Kutnowskich Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Muzeum Regionalne w Kutnie wpisuje się w plan uroczystości realizując całoroczny projekt „Kutno dla Niepodległej”. To szereg działań skierowanych do wszystkich Mieszkańców Kutna, w tym szczególnie młodzieży szkolnej.

W jego ramach odbędą się gry miejskie, ekspozycje, „Spotkania z historią”, Noc w Muzeum oraz konkursy historyczne – Wielki test z historii pod nazwą „I powstała Niepodległa” oraz turniej „Jeden z dziesięciu” zatytułowany „Świadkowie historii – dzieje niepodległej Polski”. Należy podkreślić, iż 13 lutego na sesji Rady Miasta odbyło się uroczyste wręczenie nagród za Wielki test z historii, który miał miejsce w grudniu 2017 roku. Cykliczne wydarzenia współorganizowane przez Muzeum takie jak Odyseja Historyczna i Europejskie Dni Dziedzictwa także upłyną pod hasłem obchodów rocznicy.

Historia Polski w kontekście stuletniej tradycji i walk o wolność posłuży nam jako inspiracja do odsłaniania kart przeszłości w aspekcie lokalnym. Pragniemy gorąco zaprosić wszystkich do aktywnego udziału w wydarzeniach i współtworzenia wystawy „Kutnowianie – Niepodległości”. Szczegóły znajdą Państwo w apelu oraz na plakacie.

 Do pobrania: plakat

Apel

W związku z obchodami 100 – lecia odzyskania niepodległości Muzeum Regionalne realizuje projekt „Kutnowianie – Niepodleglości”. Inicjatywa ma na celu stworzenie wystawy upamiętniającej to historyczne wydarzenie,  poświęconej udziałowi w nim mieszkańców Kutna.

Zwracamy się z apelem i uprzejmą prośbą do Mieszkańców miasta i powiatu o wypożyczenie, przekazanie lub udostępnienie w celu utrwalenia w formie cyfrowej pamiątek, eksponatów związanych z okresem odzyskania niepodległości.

Ekspozycja będzie dotyczyła następujących obszarów pamięci:

 1. Walki o niepodległość w latach 1914-21, udział w powstaniach, wojnie polsko- bolszewickiej

 2. Udział w różnych partiach, organizacjach i stowarzyszeniach (np. Polska Partia Socjalistyczna, Narodowa Demokracja, Sokół, Polska Organizacja Wojskowa, Strzelec)

 3. Wsparcie mieszkańców Kutna dla odradzającej się Polski (udział w zbiórkach pieniężnych, manifestacjach, przekazywanie darów itp.)

 4. Walki na frontach II wojny światowej, działanie w strukturach państwa podziemnego

Ponadto prosimy o przekazywanie wszelkich pamiątek związanych z historią Kutna i losami mieszkańców.

Zachęcamy do udostępniania fotografii, dokumentów, druków, dzielenia się wspomnieniami, relacjami. Posłużą nam one do zorganizowania wystawy czasowej upamiętniającej rolę Kutnowian w wydarzeniach lat 1914 – 1921 . Uświetni ona obchody 11 Listopada i wpisze się w kalendarz imprez towarzyszących Świętu Niepodległości.

Zgromadzone pamiątki trafią także na ekspozycję stałą poświęconą dziejom Kutna w nowo powstającym kompleksie muzealnym. Obecnie Muzeum prowadzi prace nad jej scenariuszem, poświęconym historii miasta. Pragniemy, aby w prace te włączyli się również Kutnowianie tak, aby przyszła wystawa była wspólnym dziełem mieszkańców Kutna.

 

14 lutego, 2018|Aktualności, Wydarzenia|

Wielki test historyczny o Kutnie „KUTNO – LUDZIE, HISTORIA, ZABYTKI”

W dniach 19 i 20 grudnia, w gościnnych murach Szkoły Podstawowej Nr 9, Muzeum Regionalne w Kutnie zrealizowało wielki test historyczny o Kutnie „KUTNO – LUDZIE, HISTORIA, ZABYTKI”. Patronat nad tym wydarzeniem objął Prezydent Miasta Kutna. Konkurs przeprowadzony został w formie testu. 19 grudnia z pytaniami zmagali się uczniowie klas gimnazjalnych szkół podstawowych a 20 grudnia szkół ponadpodstawowych.

W konkursie wzięło udział 73 gimnazjalistów oraz 47 uczniów szkół ponadpodstawowych. Test składał się z różnego typu pytań: pytania otwarte, zamknięte, praca z mapą, tekstem źródłowym oraz źródłami ikonograficznymi. Uczestnicy mieli na jego rozwiązanie 120 minut.

Spośród biorących udział w tym sprawdzianie historycznej wiedzy o naszym mieście nagrodzonych zostanie 5 gimnazjalistów i 5 uczniów szkół ponadpodstawowych z najwyższą liczbą punków uzyskanych z testu. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana 19 stycznia 2018 r. na stronie Muzeum Regionalnego w Kutnie.

22 grudnia, 2017|Aktualności, Wydarzenia|

Wręczenie Nagrody Prezydenta Miasta Kutno dla Tadeusza Kacalaka

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta Kutno prezydent Zbigniew Burzyński z zastępcami Zbigniewem Wdowiakiem i Jackiem Boczkają oraz Przewodniczącym Rady Miasta Kutno Grzegorzem Chojnackim wręczyli panu Tadeuszowi Kacalakowi Nagrodę Prezydenta Miasta Kutno za całokształt dokonań w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Laudum odczytał zastępca prezydenta Zbigniew Wdowiak.

Tadeusz Kacalak – Laureat tegorocznej Nagrody Prezydenta Miasta Kutno za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kategorii za całokształt dokonań artystycznych. Rzeźbiarz i kolekcjoner polskiej sztuki ludowej i nieprofesjonalnej, członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie. Był jednym z pierwszych rzeźbiarzy, który w latach 70. XX w. zapoczątkował specyficzny styl kutnowskiego rzeźbiarstwa funkcjonujący do dziś. Jest właścicielem jednej z niewielu w Polsce prywatnej galerii sztuki ludowej i nieprofesjonalnej, gdzie od ponad 30 lat nieustannie powiększa swoją kolekcję. Zgromadził w niej już ponad tysiąc rzeźb i obrazów. Galeria ta, przez swą dostępność dla mieszkańców miasta i regionu, oraz odwiedzających Kutno odgrywa znaczącą rolę kulturalno – edukacyjną. W swojej ponad 40-letniej pracy twórczej brał udział w kilkudziesięciu konkursach i przeglądach, miał kilkanaście wystaw indywidualnych i zbiorowych zarówno w kraju, jak i za granicą, między innymi w Kanadzie, Niemczech, Belgii, Stanach Zjednoczonych. Jego rzeźby znajdują się w zbiorach muzeów w Warszawie, Łodzi, Toruniu, Płocku, Poznaniu, Kutnie, Łęczycy, Włocławku, jak również w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Od 1997 roku corocznie bierze udział w Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej w Santa Fe Stan Nowy Meksyk. Jest to jedyne na świecie takie wydarzenie, na którym prezentowane są prace twórców z ponad 150 państw świata. Tam, pokazując swoje rzeźby, promuje polską kulturę i rzeźbę kutnowską. Rzeźbiarz, za swoje wybitne zasługi dla kultywowania i popularyzowania tradycyjnej sztuki ludowej i nieprofesjonalnej, został uhonorowany wieloma prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami między innymi: Nagrodą Artystyczną Młodych im. Stanisława Wyspiańskiego w dziedzinie sztuki ludowej (1987), Złotą Odznaką Miasta Kutna (1998), Srebrnym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP (1998), Dyplomem Stowarzyszenia Twórców Ludowych za całokształt twórczości artystycznej (1998), Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za upowszechnianie kultury ludowej (2000), Nagrodą im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” (2004), Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (2007), honorową Nagrodą Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego za wybitne zasługi na rzecz kolekcjonerstwa polskiego (2014). W uznaniu za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dostał także w roku 2015 nagrodę Starosty Kutnowskiego.

Laureatowi życzymy długich lat życia w zdrowiu, radości i umiłowaniu swojej pasji dla krzewienia kultury narodowej.

19 grudnia, 2017|Aktualności, Wydarzenia|

W świątecznym klimacie. Szopka bożonarodzeniowa i kiermasz rzeźb i ozdób. Fotorelacja

18 grudnia, 2017|Aktualności, Wydarzenia|

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada w Kutnie. Fotorelacja

15 listopada, 2017|Aktualności, Spotkania z Historią 2017, Wydarzenia|

Spotkania z Historią 2017. Relacja z 3. dnia.

W trzecim dniu Spotkań z Historią miała miejsce prezentacja „Żywego Słownika biograficznego”. Bohaterami opowieści o postaciach, które odcisnęły swój ślad w historii Kutna byli dr Antoni Troczewski i Stanisław Kurman. Sylwetkę pierwszego zaprezentował p. dr Jacek Saramonowicz – prezes Kutnowskiego Towarzystwa Historycznego. Posiłkując się prezentacją multimedialną przedstawił postać doktora wskazując na jego działalność zawodową, społeczną i narodową. Przypomnijmy więc, że Antoni Fortunat Troczewski przybywszy jako lekarz do Kutna udoskonalił miejscową służbę zdrowia, pracując w kutnowskim szpitalu jako chirurg, gdzie przeprowadzał bardzo skomplikowane operacje, zreformował straż ogniową, przyczyniając się do wybudowania Domu Dochodowego Straży Ogniowej, w którym swoją siedzibę znalazł lokalny teatr. Jego działalność na polu oświatowym i opieki nad dziećmi wiąże się z powołaniem do życia gimnazjum im. J. H. Dąbrowskiego (obecnie ZS nr 2) i ochronki dla sierot (budynek obecnej SP nr 4).ałożył i przewodniczył m.in. Towarzystwu Dobroczynności, Towarzystwu Muzyczno – Dramatycznemu, Polskiej Macierzy Szkolnej, Towarzystwu Krajoznawczemu, Spółdzielni „Kutnowianka”, Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół”. Z jego inicjatywy założono „Tygodnik Kutnowski”, którego później był wieloletnim redaktorem i wydawcą. W 22 grudnia 1919 roku dr Troczewski otrzymał godność honorowego obywatela miasta Kutna. Był pełnomocnikiem Obywatelskiego Komitetu Wykonawczego Obrony Państwa i przewodniczącym Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa na powiat kutnowski w 1920 roku.

2 maja 1923 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Doktor Troczewski zasłynął w mieście również jako działacz politycznyzwiązany z Narodową Demokracją, której był znanym i cenionym działaczem. Kiedy zmarł 22 września 1928 r., w jego pogrzebie uczestniczył Roman Dmowski.

Drugim bohaterem Żywego Słownika był artysta plastyk Stanisław Kurman. St. Kurman urodzony w Warszawie i absolwent tamtejszej uczelni artystycznej związał się z Kutnem poprzez małżeństwo z Eugenią Wołkogonienko, córką Włodzimierza Wołkogonienki, właściciela młyna motorowego przy ul. Warszawskie Przedmieście 38. Przez wiele lat swego długiego, bo osiemdziesięcioletniego życia związany był osobiście i twórczo z Warszawą i z Kutnem. Jego twórczość była naprawdę szeroka. Oprócz malarstwa trudnił się wykonywaniem scenografii do teatrów warszawskich, ale również do teatru kutnowskiego. Projektował zabawki dla dzieci. Pracował jako robotnik w młynie teścia. Plamę na jego życiorysie stanowi fakt podpisania volkslity. Po II wojnie światowej osiadł w Kutnie, gdzie został „plastykiem powiatowym”, realizując zlecenia artystyczne ówczesnych władz. Był więc twórcą dekoracji akademii okolicznościowyh. Spod jego dłuta wyszły dwa kutnowskie pomniki, jeden poświęcony braterstwu broni polsko-radzieckiej, drugi pamięci Września 1939 roku. Był również autorem ozdobnej kraty przedstawiającej herb miasta, którą wykonał na 1000-lecie państwa polskiego. Jego przedwojenną twórczość związaną z miastem jest orzeł- przechodnia nagroda 37 pp. St. Kurman był, można powiedzieć, prekursorem Święta Róży. Na początku lat 70-tych zorganizował wystawę swoich prac, którą wzbogacił bukietami róż z hodowli A. Eizyka. Zaś już w latach 50-tych XX wieku widział konieczność powołania w Kutnie muzeum. O Stanisławie Kurmanie, którego miała zaszczyt poznać osobiście z pasją i zaangażowaniem opowiadała p. Grażyna Baranowska wieloletni pracownik Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie.

11 listopada, 2017|Aktualności, Spotkania z Historią 2017, Wydarzenia|

Międzyszkolny turniej jeden z dziesięciu „KUTNO-LUDZIE, HISTORIA, ZABYTKI”

Muzeum Regionalne w Kutnie było organizatorem turnieju jeden z dziesięciu „KUTNO-LUDZIE, HISTORIA, ZABYTKI”. Patronat honorowy objął Prezydent Miasta Kutna. Konkurs adresowany do uczniów kutnowskich szkół ponadpodstawowych odbył się 10 listopada jako impreza towarzysząca kolejnej edycji „Spotkań z historią”. Tematyka teleturnieju dotyczyła zagadnień związanych z historią miasta od średniowiecza do współczesności, miejsc, zabytków, postaci, herbów i legend. Do konkursu zgłosiło się 6 drużyn 3 osobowych. Po podliczeniu punktów komisja w składzie Kazimierz Śwircz – przewodniczący oraz Sylwia Stasiak i Sylwia Kacalak członkowie komisji z Muzeum Regionalnego w Kutnie wyłonili laureatów międzyszkolnego teleturnieju jednego z dziesięciu.
I miejsce – Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie

Julia Czekalska, Aleksandra Więckowska, Justyna Łuczak,opiekun –Aleksandra Szymczak

II miejsce – Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. A. Troczewskiego

Kacper Andrzejczak, Adam Podlewski, Paulina Konwerska, opiekun – Grzegorz Wojtasiak

III miejsce – Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie

Małgorzata Olkiewicz, Julia Szałwińska, Aleksandra Jóźwiak,

Przyznano również IV miejsce dla drużyn reprezentujących: II Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Kutnie, Zespołu Szkół Nr 3 w Kutnie oraz Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie pod opieką Artura Ciurleja, Grzegorza Jaskułowskiego oraz Grzegorza Wojtasiaka. Młodzież otrzymała nagrody rzeczowe ufundowane przez Prezydenta Miasta Kutna, pamiątkowe dyplomy, zdobywcy trzech pierwszych miejsc wezmą udział w wyjeździe do Muzeum II wojny światowej w Gdańsku.

Wszystkim uczestnikom teleturnieju serdecznie gratulujemy.

11 listopada, 2017|Aktualności, Spotkania z Historią 2017, Wydarzenia|