Przedszkole Miejskie Nr 8 w Kutnie „Promyczek”

Maj 2018 r. – Konkurs fotograficzny dla dzieci i rodziców pt. „Miejsca pamięci w Kutnie” pod patronatem Starosty Kutnowskiego.

Celem konkursu było zachęcanie do odkrywania na nowo miejscowości i miejsc ważnych dla mieszkańców miasta, rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania historią regionu oraz popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu. Przedszkolaki podczas spacerów z rodzicami odwiedzili i zobaczyli wiele miejsc, pomników, tablic związanych z historią regionu kutnowskiego. Powstało dużo ciekawych fotografii. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. W konkursie wzięli udział: Filip Jatczak, Barbara Pińkowska, Maja Okupska, Hubert Cukier, Julian Kaźmierczak, Kacper Szadkowski, Julia Sroka, Alicja Pilarska i Kamila Estal.

19 czerwca 2018 – quiz wiedzy o Kutnie pt. „Kutno – miasto róż”.

Zabawy kutnowskich przedszkolaków z PM Nr 8 „Promyczek” i PM Nr 16 „Calineczka”. Dzieci z najstarszych grup rozwiązywały zagadki słowne, obrazkowe, fotograficzne, układały puzzle, grały w grę „ścigankę”. Tematyka wszystkich zadań związana była z miastem rodzinnym – Kutnem, jego zabytkami, herbem, ważnymi miejscami i budynkami. Dzieci z obu przedszkoli otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki. Celem przedsięwzięcia było kształtowanie lokalnego patriotyzmu, przywiązania do rodzinnego miasta, poszerzenie wiedzy o Kutnie, jego zabytkach, charakterystycznych obiektach, ciekawych wydarzeniach, utrwalenie znajomości herbu miasta i kształtowanie szacunku do jego historii. W wydarzeniu wzięło udział 50 uczestników.

Autor zdjęć: Beata Pilarska

22 października – 16 listopada 2018- konkurs fotograficzny „Selfie z bohaterem” (rozstrzygnięcie 30 listopada). Skierowany był do rodzin dzieci uczęszczających do przedszkola. Uczestnicy wykonali zdjęcie z bohaterem – pomnikiem i dostarczyli je, oprawione w antyramę. Z prac konkursowych została utworzona galeria, eksponowana w holu przedszkola. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Konkurs ten miał na celu: kształtowanie postawy patriotycznej, wzbudzanie szacunku do bohaterów narodowych i lokalnych oraz poszerzenie wiedzy dotyczącej historii rodzinnego miasta. W rywalizacji wzięło udział 9 osób.

Autor zdjęć: Beata Pilarska

29 października 2018 roku dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 8 „Promyczek” w Kutnie zaprezentowały przedstawienie pt. „Kocham Polskę”. Wydarzenie artystyczne miało miejsce w czasie XVI Międzyprzedszkolnego Przeglądu Małych Form Scenicznych – Teatrzyku Przedszkolaków pod hasłem „Kto ty jesteś – Polak Mały”. Organizatorem inicjatywy było Przedszkole Miejskie Nr 15 „Bajka” w Kutnie.

Przedszkolaki, biorąc udział w przedstawieniu, przedstawiły piękno polskich miast zlokalizowanych wzdłuż Wisły, od gór do morza w oparciu o legendy i symbolikę poszczególnych regionów. Elementem łączącym była piosenka „Płynie Wisła, płynie”. Mali aktorzy wyrazili też swój szacunek i oddanie do ojczyzny poprzez uhonorowanie symbolu narodowego – flagi Polski.

Dzięki udziałowi w tej inicjatywie u przedszkolaków kształcono postawy patriotyczne poprzez prezentowanie symboli narodowych, budowano świadomość przynależności do ojczyzny oraz zapoznawano z miastami i regionami Polski, charakterystycznymi miejscami, atrybutami, znakami rozpoznawczymi poszczególnych miast.

Autorem zdjęć jest Pan Piotr Szatkowski.

9 listopada 11:11 „Rekord dla Niepodległej” – wspólne śpiewanie hymnu państwowego. Uroczyste spotkanie rozpoczęło się pięknym montażem słowno – muzycznym w wykonaniu przedszkolaków. Dzieci recytowały wiersze oraz śpiwały piosenki o tematyce patriotycznej. W wydarzeniu wzięło udział 110 osób.

Autor zdjęć: Beata Pilarska

27 listopada 2018 – VI Przegląd Inwencji Artystycznej ” Moda na niepodległość, czyli 100 lat w modzie polskiej”.

Dzieci z 6 kutnowskich przedszkoli zaprezentowały modę na przestrzeni wieku, charakterystyczną dla wybranego okresu historycznego od chwili odzyskania przez Polskę Niepdoległości. Na wybiegu w Cetrum Teatru Muzyki i Tańca pojawili się modelki i modele w strojach z lat 20. i 30., 50., 60., 70., 80. i 90. ubiegłego wieku aż po modę współczesną. Była to okazja do wspomnień z dawnych lat. Niejednemu widzowi zakręciła się łezka w oku, a dzieci mogły poznać i zobaczyć, jakie zmiany zachodziły w historii naszego kraju, również pod względem strojów. W trakcie przygotowań do przeglądu uczestnicy musieli przypomnieć sobie, jakie stroje obowiązywały w danym okresie historycznym.

Cele przedsięwzięcia: kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych poprzez rozwijanie u nich poczucia przynależności społecznej, budzenie świadomości narodowej, poznawanie historii kraju, popularyzowanie wiedzy na temat kultury narodowej i zmian zachodzących w modzie polskiej na przestrzeni 100 lat.

W wydarzeniu wzięło udział 51 uczestników + widzowie.

Autor zdjęć: Piotr Szatkowski

29 marca, 2019|Przedszkola|

Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 w Kutnie „Jarzębinka”

7 maja 2018 r. – pogadanka pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”. Cel: kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich u dzieci w praktyce przedszkolnej. Dzieci z najstarszych grup przedszkolnych spotkały się z Panem Wasilijem Dworeckim – przewodnikiem z Muzeum Regionalnego w Kutnie. Pan Wasilij rozmawiał z przedszkolakami o tym, kim jest patriota. W sposób łatwy i przystępny wytłumaczył dzieciom trudne pojęcia związane z patriotyzmem. Na koniec spotkania przedstawił prezentację multimedialną związaną z odzyskaniem niepodległości przez nasz kraj. Jedną z ciekawostek prezentacji była informacja, iż właśnie w naszym mieście – Kutnie, Bonaparte zatrzymał się dwukrotnie podczas swej wyprawy na Moskwę. Uczestnicy: 40 osób.


13.06.2018r. Przedszkole Młodych Patriotów. Finał konkursu recytatorskiego „Kto Ty jesteś? Polak mały.” Celem konkursu było popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej, rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie. Utrwalanie poczucia dumy narodowej. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci, promowanie młodych talentów. Udział w konkursie brały dzieci z wszystkich grup wiekowych. Eliminacje odbywały się w dwóch kategoriach wiekowych 3-4 latki, 5 – 6 latki. Nauczycielki wybrały po troje dzieci do części finałowej. W części finałowej konkursu brało udział 24 dzieci.

02.10.2018r. Przedszkole Młodych Patriotów. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych. Dzieci z grupy VI „Jeżyki” wraz ze swoją Panią przygotowały kodeks postaw patriotycznych. Przygotowanie kodeksu było podsumowaniem cyklu zajęć związanych z niepodległością. Jeżyki poznały legendę o Lechu, Czechu i Rusie, dowiedziały się o początkach powstania naszego państwa. Rozmawiały o symbolach narodowych. Utrwaliły poznane wcześniej barwy (flaga biało – czerwona) i symbole narodowe. Dzieci wspólnie z nauczycielką rozmawiały na temat, kogo można nazwać małym patriotą. Przedszkolaki znalazły odpowiedź na powyższe pytanie, a swoje wypowiedzi umieściły na plakacie. Uczestnicy: 16 osób.

08.11.2018r. Przeprowadzenie pogadanki nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich u dzieci w praktyce przedszkolnej. W grupie VI nauczycielka przeprowadziła pogadankę dotyczącą postaw patriotycznych – jak zachowywać się podczas śpiewania hymnu państwowego, podczas uroczystości patriotycznych. Elementem pogadanki była informacja o lokalnym patriocie Antonim Troczewskim, który w sposób wybitny wykazywał postawy patriotyczne i był zaangażowany w budowanie wolnego Państwa Polskiego.Przedszkolaki oglądały widokówki, albumy i zdjęcia związane z Kutnem. Kolorowały herb naszego miasta. Dzieci wykonały prac plastyczne na temat: „Jestem młodym patriotą”. Uczestnicy: 19 osób

9 listopada 2018r. „Rekord dla Niepodległej.” – wspólne śpiewanie hymnu państwowego. Celem przedsięwzięcia było odśpiewanie hymnu państwowego przez całą społeczność przedszkolną. W dniu 9 listopada o godz. 1100 w sali rekreacyjno – rehabilitacyjnej zebrało się 8 grup wraz z nauczycielami i punktualnie o godz.11: 11 wszyscy odśpiewali 4 zwrotki hymnu państwowego. W biciu rekordu dla Niepodległej brało udział 130 osób.

28.11.2018r. „Polska w czterech porach roku” – konkurs plastyczny. Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 „Jarzębinka” w Kutnie i Przedszkole Miejskie nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie zorganizowały konkurs, którego celem było rozwijanie kreatywności plastycznej u dzieci, pobudzanie i rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej uczestników, inspirowanej pięknem regionów Polski. Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych. W konkursie brały udział dzieci z kutnowskich przedszkoli w wieku 4-6 lat. Każda placówka mogła dostarczyć maksymalnie 10 prac wykonanych dowolną techniką plastyczną, ukazujących piękno regionów Polski w różnych porach roku. W konkursie brało udział 64 dzieci z kutnowskich przedszkoli.

Autorami zdjęć są nauczyciele z Integracyjnego Przedszkola Miejskiego nr 3 „Jarzębinka” w Kutnie.

19 marca, 2019|Przedszkola|

Przedszkole Miejskie Nr 15 „Bajka”

Projekt : 100. rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę w PM nr 15 „Bajka”:

20 marca 2019 – konkurs recytatorski „Kto ty jesteś? Polak mały”. Przedstawiciele wszystkich grup pięknie deklamowały wiersze na tle dekoracji, którą wcześniej wykonały dzieci z grup IV, V, VI i VII. Bajkowe przedszkolaki recytowały wiersze poetów, takich jak: Wisława Szymborska, Wanda Chotomska, Joanna Białobrzeska, Czesław Janczarski, Ryszard Przymus i Władysław Bełza. Każde dziecko uczestniczące w konkursie zostało nagrodzone dyplomem i książeczką. Liczba uczestników: 150 osób

Celem konkursu było: budzenie uczuć patriotycznych, rozróżnianie symboli narodowych oraz rozwijanie uczuć lokalnego patriotyzmu.

Autor zdjęcia: Monika Dębowska – Baranowska

11 kwietnia 2018 – spotkanie, którego celem było budzenie uczuć patriotycznych. Była to „żywa lekcja historii” przeprowadzona przez przedstawicieli Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty w składzie: Zbigniew Zagajewski, Sławomir Błaszczyk, Jarosław Włosek i Andrzej Włodarczyk. Tematem przewodnim była 100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dzieci były bardzo zainteresowane opowieściami o trudnej historii naszego kraju oraz walce o niepodległość. Najwięcej wrażeń dostarczył im pokaz zadań sekcji łączności powiązany z rozwijaniem linii telefonicznej oraz możliwością porozmawiania ze sobą przez telefon z czasów wojny. Bajkowe przedszkolaki mogły też dotknąć i obejrzeć elementy umundurowania i uzbrojenia żołnierza z 1939 r., a także przymierzyć żołnierskie nakrycia głowy oraz maskę przeciwgazową. W podziękowaniu przedszkolaki wręczyły członkom stowarzyszenia dyplom oraz zaproszenie na kolejne spotkanie z historią. W wydarzeniu wzięło udział 100 osób.

Autor zdjęcia: Marta Taranowska

10 maja 2018 – Wieczór Poezji i Pieśni Patriotycznej. Celem było budzenie uczuć patriotycznych oraz rozwijanie zdolności dzieci. Do udziału w tym wydarzeniu zaproszeni byli pracownicy przedszkola, dzieci i rodzice. Swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie – Pani Danuta Blus oraz Prezydent Miasta Kutno – Pan Zbigniew Wdowiak. Gośćmi specjalnymi byli członkowie zespołu ludowego „Leszczynianki”.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Agnieszka Sobczyk, która przywitała wszystkich gości. Następnie wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni przez prowadzącą Panią Martę Tarnowską do odśpiewania hymnu narodowego Mazurka Dąbrowskiego. W dalszej kolejności dzieci z grupy Misie i Motylki wykonały dla gości taniec Polonez. Po tej części chłopcy wyrecytowali wiersz Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”. Następnie członkowie ludowego zespołu wokalno-instrumentalnego „Leszczynianki” wykonali pieśń „Białe róże”. A potem na przemian przedszkolaki z każdej grupy prezentowały wiersze o tematyce patriotycznej, a zespół ludowy wykonywał pieśni. Dla uczestników spotkania przygotowane zostały śpiewniki, aby mogli włączyć się do śpiewania. Dzieci z grupy Puchatki zaprezentowały się w tańcu Krakowiak, a dzieci z grupy Krasnale odśpiewały pieśni: „Pierwsza kadrowa” oraz „Przybyli ułani”. W naszej codziennej pracy, a szczególnie podczas takich uroczystości chcemy kształtować u dzieci uczucia patriotyczne, poczucie przynależności narodowej oraz wdrażać najmłodszych do poszanowania naszego narodowego dziedzictwa kulturowego.

Serdeczne podziękowania dla zespołu ludowego „Leszczynianki” za uświetnienie swoimi występami tego wydarzenia. Dziękujemy także Pani Danucie Blus, Panu Zbigniewowi Wdowiakowi oraz obecnym przedstawicielom lokalnych mediów. Rodzicom dziękujemy za współpracę oraz udział w tym wydarzeniu.

Uroczystości towarzyszyły następujące wystawy: wystawa prac konkursowych „Polska w oczach dziecka”, wystawa „Kutno dawniej i dziś” i wystawa pamiątek „100. rocznica odzyskania niepodległości”. Liczba uczestników: 170 osób.

Autor zdjęć: Olga Miller

21 czerwca 2018 roku – Konkurs Tańców Regionalnych. Dzieci z poszczególnych grup zaprezentowały tańce wywodzące się z różnych regionów Polski:

dzieci z grupy „Kaczuszki” – zatańczyły taniec Koziorajka,

dzieci z grupy „Jeżyki” – zaprezentowały się w tańcu Klapok,

dzieci z grup „Sówki” i „Żabki” – wykonały tańce: Trojak, Waloszek, Grożony,

dzieci z grupy „Misie” – zaprezentowały Poloneza,

dzieci z grup „Puchatki” i „Motylki” – zatańczyły Krakowiaka.

Wszystkie grupy otrzymały pamiątkowe dyplomy. W wydarzeniu wzięło udział 60 uczestników.

Autor zdjęć: Anna Kotkowska

20 października oraz listopad 2018 – Przedszkolaki na 100-lecie Niepodległości – Przegląd Małych Form Scenicznych. W Kutnowskim Domu Kultury odbył się Przegląd Małych Form Scenicznych pt. „Kto Ty jesteś – Polak mały”, w którym wystąpili przedstawiciele wszystkich przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kutnie. Organizatorem przeglądu było przedszkole „Bajka”. Jako gospodarze  przeglądu wystąpili jako pierwsi, w prezentacji pt. „Krótka historia Polski „- od zniewolenia do niepodległości”, przygotowanej przez Edytę Misiak, Annę Korczakowską i Sylwię Grzelak. Z kolei sześciolatki z Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 6 pokazały prezentację pt. „Polska moja Ojczyzna”. „Hej flago biało-czerwona” to spektakl 4-5 letnich przedszkolaków z Niezapominajki. Ruchową interpretację walca Fryderyka Chopina „A Chopin wciąż gra” pokazały dzieci z PM nr 16 „Calineczka”. Promyczki dały przedstawienie pt. „Kochamy Polskę”. Przedstawiciele PM nr 5 Stokrotka zaprezentowali  spektakl pt. „Piękna nasz Polska cała”. Na zakończenie przeglądu zobaczyliśmy dzieci z IPM nr 3 Jarzębinka w prezentacji Legendy o Smoku Wawelskim. Jako gość honorowy wystąpił absolwent naszego przedszkola – Antoni Marzec. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody ufundowane przez Radę Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka”. Spektakl cieszył się ogromną popularnością i wszystkie przedszkola zostały zaprezentowane w KDK-u dla całej społeczności. Liczba uczestników: 250.

12 marca, 2019|Przedszkola|

Przedszkole Miejskie Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie. Oddziały zlokalizowane przy Szkole Podstawowej Nr 1

Przedszkole Miejskie „Niezapominajka” zrealizowało projekt „Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości”. W jego ramach odbyły się :

 

Konkurs Wiedzy „Moja miejscowość Kutno” (16 maja 2018). Jego ideą było rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową, pogłębienie wiedzy o własnym mieście i jego społeczeństwie, poznanie historii, herbów i najważniejszych zabytków Kutna dawniej i dziś oraz najwybitniejszych przedstawicieli regionu.

W rywalizacji wzięło udział 8 trzyosobowych zespołów składających się z dzieci 5-6 – letnich. Konkurs miał charakter gry dydaktycznej, co spotkało się z dużym zaciekawieniem i zainteresowaniem wśród małych uczestników. Podczas rozgrywki dzieci odpowiadały na pytania dotyczące najważniejszych ośrodków kultury, zabytków i historii swojego miasta, wykazywały się wiedzą na temat znajomości najwybitniejszych osób, które przyczyniły się do rozwoju Kutna i wniosły duży wkład w jego rozwój. Poziom wiedzy reprezentowany przez dzieci był na bardzo wysokim poziomie.

Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej, zorganizowany w ramach Przedszkola Młodych Patriotów ( 17 maja 2018). Celem przedsięwzięcia było: kształcenie postaw patriotycznych wśród najmłodszych dzieci, zachęcanie ich do poznawania historii kraju, rozwijanie zdolności wokalnych, zachęcanie do występów przed publicznością, a także wdrażanie do słuchania i wykonywania piosenek patriotycznych. Dzieci z najstarszych grup wiekowych zaprezentowały pieśni i piosenki wojskowe, powstańcze i patriotyczne. „Czerwone maki na Monte Cassino”, „Pałacyk Michla” , „Wojenko, wojenko” , „Szara piechota”, „ Pierwsza kadrowa” rozbrzmiały głosami przedszkolaków i wzruszyły zgromadzonych widzów – dzieci, rodziców i nauczycieli. Występy dzieci podsumowała Pani Anna Walczak – zastępca Dyrektora PM nr 17. Podkreśliła, jak ważną rolę pełnią pieśni i piosenki przybliżające historię naszego kraju oraz fakt, że dzieci – poprzez śpiewanie ich – również tę historię poznają w przystępny dla nich sposób. Mali artyści nagrodzeni zostali gromkimi brawami, a za swoje wykonania otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodki poczęstunek.

Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „Polska w czterech porach roku”. ( 22.10 – 08.11.2018 r.)

Głównymi celami konkursu było pobudzanie i rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci inspirowanej pięknem regionów Polski w czterech porach roku, popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

W konkursie wzięło udział 64 dzieci z kutnowskich przedszkoli w wieku 4-6 lat. Organizatorami konkursu były dwa przedszkola: PM Nr 17 „Niezapominajka” oraz Integracyjne PM Nr 3 „Jarzębinka” w Kutnie.

Jury przyznało 10 nagród głównych oraz 10 wyróżnień. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 28.11.2018 r. w Kutnowskim Domu Kultury. Nagrody i dyplomy wręczyła Starsza Inspektor Wydziału Oświaty pani Anna Michalska oraz panie Dorota Bonawenturczak – wicedyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka” i Małgorzata Wojciechowska – dyrektor Integracyjnego Przedszkola Miejskiego Nr 3 „Jarzębinka”.

Konkurs wiedzy o Polsce „Ojczyznę swoją znamy, Ojczyznę swą kochamy” ( 29 listopada 2018)

Celem przedsięwzięcia było: popularyzowanie wiedzy o Polsce, rozwijanie zainteresowania historią, kulturą i tradycją własnego kraju, budowanie tożsamości i poczucia przynależności narodowej, kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.

W zmaganiach wzięły udział dzieci 5 i 6 – letnie. Czteroosobowe zespoły reprezentujące każdą grupę doskonale poradziły sobie z rozwiązaniem wszystkich zadań. Dzieci wykazały się wiedzą na temat polskich symboli narodowych, znajomością hymnu Polski, legend związanych z naszym krajem. Przedszkolaki wskazywały na mapie Polski charakterystyczne miejsca, miasta, rzeki i regiony i tym samym udowodniły, że doskonale znają swoją Ojczyznę. Fakt ten podkreśliła pani Wicedyrektor Anna Walczak, gratulując dzieciom wiedzy i przygotowania do konkursu.

 

17 lutego, 2019|Przedszkola|

Przedszkole Miejskie nr 5 „Stokrotka” w Kutnie

Happening patriotyczny

04.06.2018 r. z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości na placu Marsz. Józefa Piłsudskiego odbył się happening patriotyczny pod hasłem „Niepodległość jest słodka”. Koordynatorem uroczystości było przedszkole „Stokrotka”. W happeningu uczestniczyły dzieci ze wszystkich kutnowskich przedszkoli i punktów przedszkolnych. Naszą placówkę reprezentowały przedszkolaki z grupy IV „Słoneczka”. Mieszkańcy Kutna mieli okazję podziwiać występy artystyczne przedszkolaków. W ich wykonaniu obejrzeli poloneza i krakowiaka. Ponadto dzieci z naszego przedszkola zaprezentowały „Taniec kwiatów”. Nie zabrakło wierszy i piosenek patriotycznych.

Dla podkreślenia patriotycznego charakteru uroczystości rozłożono biało – czerwony kotylion. Ponadto wszyscy wesoło bawili się przy piosence „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Jedną z atrakcji było wypuszczenie w powietrze biało – czerwonych balonów. Było radośnie, patriotycznie i słodko.

Cykl koncertów pieśni patriotycznych

Z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości zorganizowano kilka koncertów pieśni patriotycznych:

08.06.2018 r. w ramach współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. K. Kurpińskiego odbył się koncert pieśni i wierszy patriotycznych w wykonaniu uczniów tejże szkoły.

Po raz kolejny, 14.11.2018 r., dzieci z przedszkola wysłuchały koncertu pieśni patriotycznych – tym razem w wykonaniu zespołu „Leszczynianki”. Niektóre pieśni śpiewane były wspólnie . Było dużo radości i wzruszeń.

13.11.2018r. odbyła się prezentacja pieśni patriotycznych pod hasłem „ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI W PIEŚNIACH PATRIOTYCZNYCH PRZEDSZKOLAKÓW” zorganizowana przez PM nr 16 „Calineczka” w Kutnie .

Przedszkole „Stokrotka” reprezentowały dzieci z grupy III „Biedronki”, które zaśpiewały pieśń „Rozszumiały się wierzby płaczące” oraz dzieci z grupy IV „Słoneczka”, które zaprezentowały pieśń „Pierwsza kadrowa”. Koncert przebiegł w bardzo miłej atmosferze i był hołdem dla Polski z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Uczestniczyło w nim 12 dzieci.

Jego celem było:

  • kształtowanie wśród dzieci wrażliwości na wartości patriotyczne.
  • rozbudzanie w sercach młodego pokolenia miłości do ziemi ojczystej.
  • rozwijanie pasji wokalnych dzieci oraz umożliwienie im prezentacji tych umiejętności.

22.11.2018 r. zorganizowaliśmy w przedszkolu „KONCERT DLA NIEPODLEGŁEJ” , podczas którego przedszkolaki ze wszystkich grup zaprezentowały swoim kolegom poznane piosenki o tematyce patriotycznej. Była to kolejna okazja do uczczenia rocznicy niepodległości oraz kształtowania postaw patriotycznych dzieci.

29.10.2018r. 10 dzieci z grupy „Słoneczka” wzięło udział w XVI Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Małych Form Scenicznych: Teatrzyk Przedszkolaków „Kto Ty jesteś? – Polak Mały” zorganizowanym w Kutnowskim Domu Kultury przez Przedszkole Miejskie nr 15 „Bajka”. Starszaki wystąpiły z prezentacją pod hasłem „Mały Patriota”. Ludowe stroje, wiersze i piosenki nawiązujące do różnych regionów Polski pozwoliły dzieciom radośnie świętować uroczystości związane z Rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Naród Polski.

Występy kutnowskich przedszkolaków tak się spodobały, że ponownie zaprezentowano je szerszej publiczności – rodzicom , dziadkom, zaproszonym gościom w dniu 18.11.2018 r. w Kutnowskim Domu Kultury. Występ dzieci przygotowały nauczycielki : Jolanta Cieplak i Jolanta Stępska.

Narodowe Święto Niepodległości

09.11.2018r. w przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W doniosłej atmosferze wszyscy uczestnicy zaśpiewali Hymn Narodowy, włączając się w akcję MEN „Rekord dla Niepodległej”. Ponadto przedszkolaki obejrzały przedstawienie
w wykonaniu kolegów z grupy IV pt. „Mali patrioci”. W uroczystości uczestniczyły wszystkie przedszkolaki.

Po uroczystości rozstrzygnięty został konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców „Najpiękniejszy zakątek Polski”. Na konkurs wpłynęło 17 prac, wszystkie zostały wyróżnione i nagrodzone.

Spotkanie z rekonstruktorami

14.11.2018r. grupa „Słoneczka” wraz z nauczycielką Jolantą Cieplak zorganizowała w przedszkolu spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37. Przedszkolaki miały okazję posłuchać ciekawych opowieści związanych z wojskiem polskim. Oglądały rekwizyty wojenne, a największą atrakcją była możliwość ich przymierzenia i dotykania. Dzieci miały też okazję przybliżyć sobie postaci sławnych Polaków. Ciekawe doświadczenie, które dostarczyło niezapomnianych wrażeń. W spotkaniu uczestniczyły wszystkie przedszkolaki.

„Moda na niepodległość, czyli 100 lat w modzie polskiej”

27.11.2018 r. w Centrum Teatru Muzyki i Tańca dzieci z grupy„Biedronki” wzięły udział w pokazie mody pod hasłem „Moda na niepodległość, czyli 100 lat w modzie polskiej”. Organizatorem Przeglądu Inwencji Artystycznej było Przedszkole Miejskie nr 8 „Promyczek” w Kutnie. Przedszkolaki zaprezentowały modę z okresu lata dwudzieste- lata trzydzieste. Dzieciom towarzyszyły wielkie emocje, a ich rodzice i opiekunowie mocno im kibicowali.

Pokaz w wykonaniu 8 dzieci przygotowały: Małgorzata Karasińska, Karolina Głogowska-Grzelak i Agnieszka Kalińska.

Konkurs plastyczny

Dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w konkursie plastycznym „Polska w czterech porach roku ” zorganizowanym przez Przedszkole Miejskie Nr 17 „Niezapominajka” oraz Integracyjne Przedszkole Miejskie Nr 3 „Jarzębinka”. 28.11.2018 r. w KDK  nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Nagrodę główną otrzymał  Filip Robaszewski, a wyróżniona została praca Zuzi Brzezińskiej.

Ponadto w ciągu całego roku przedszkolaki poznawały różne legendy związane z kulturą i tradycją naszego kraju, stroje ludowe, tańce , a także nasze symbole narodowe oraz piękno i zabytki naszego miasta, miejsca pamięci narodowej.

Rozwijały w ten sposób wiedzę na temat naszej ojczyzny, jej historii, kształtowały poczucie tożsamości narodowej i regionalnej.

13 lutego, 2019|Przedszkola|

Przedszkole Miejskie nr 16 „Calineczka” w Kutnie

Przedszkole Miejskie nr 16 „Calineczka” realizowało projekt „Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga – Kutnowskie Granty Oświatowe” – „Moje miasto Kutno na przestrzeni 100 lat”. W jego ramach 23 października miało miejsce spotkanie ze 112 Drużyną Harcerzy „Żaki” ze Strzelec przy Hufcu ZHP w Kutnie im. hm. Aleksandra Kamińskiego. Celem przedsięwzięcia było przybliżenie dzieciom misji harcerstwa. Harcerze opowiedzieli jak spędzają czas, czym się zajmują uczęszczając do Związku Harcerstwa Polskiego. Następnie przedszkolaki brały udział w zabawach ruchowych, śpiewały piosenki harcerskie i oglądały ubiór noszony przez członków ZHP. W spotkaniu wzięło udział 70 osób.

26 października odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37, które miało na celu przybliżyć dzieciom historię wojskowości. Członkowie Stowarzyszenia przeprowadzili zajęcia edukacyjne – lekcję „ żywej historii”. Opowiedzieli przedszkolakom o żołnierzach z 37 Pułku Piechoty i z I Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Mali słuchacze z dużym zainteresowaniem oglądali umundurowanie i elementy wyposażenia żołnierskiego. W wydarzeniu wzięło udział 75 osób.

13 listopada o godz. 10:00 odbyła się prezentacja pieśni patriotycznych wykonanych przez przedszkolaków. Wydarzenie odbyło się pod nazwą „Odzyskanie niepodległości w pieśniach patriotycznych przedszkolaków”. Jego celem było kształtowanie wśród dzieci wrażliwości na wartości patriotyczne, rozbudzanie w sercach młodego pokolenia miłości do ziemi ojczystej oraz rozwijanie pasji wokalnych i umożliwienie prezentacji tych umiejętności. W uroczystości wzięły udział dzieci z sześciu miejskich przedszkoli. Każda placówka zaprezentowała dwa utwory. Występy rozpoczęli absolwenci Przedszkola Miejskiego nr 16 „Calineczka” – obecni uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele organu prowadzącego Wydziału Edukacji oraz Dyrektorzy przedszkoli. W uroczystości wzięło udział 90 osób.

13 grudnia, 2018|Przedszkola|