Kutno u progu niepodległości na kartach pocztowych

 

 

 

 

 

 

 

Ze zbiorów ikonograficznych Muzeum Regionalnego w Kutnie.

28 września, 2018|Ikonografia|