Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

5 października rozpoczynamy kolejną, IV edycję Uniwersytetu Dziecięcego.

Zajęcia już przygotowane i mamy nadzieję, że będą ciekawe.

 

Regulamin
Uniwersytetu Dziecięcego

Muzeum Regionalne w Kutnie zaprasza nauczycieli i dzieci klas I – III Szkół Podstawowych z terenu Kutna do wzięcia udziału w Uniwersytecie Dziecięcym w roku akademickim 2015/2016.

 • Warunkiem uczestnictwa jest udział w 8 kolejnych spotkaniach adresowanych
  do małych studentów, które będą odbywać się raz w miesiącu (od października 2015 r. do czerwca 2016 r.) w Muzeum Regionalnym w Kutnie w godz. 8:00 – 15:00.

 • W ramach spotkań muzealnych uczestnicy będą poznawać zagadnienia związane
  z archeologią, historią, techniką, sztuką, etnografią, przyrodą i kulturą.

 • Każde dziecko otrzyma na pierwszych zajęciach INDEKS MUZEALNIKA.

Udział w zajęciach młodych studentów będzie każdorazowo potwierdzony wpisem do indeksu.

 • W przypadku nieobecności grupy na proponowanych zajęciach w danym miesiącu alternatywą do uzyskania wpisu w indeksie jest udział w zwiedzaniu aktualnie prezentowanej wystawy czasowej.

 • W przypadku nieobecności dziecka alternatywą do uzyskania wpisu jest indywidualne zwiedzanie aktualnej wystawy czasowej lub udział w Rodzinnej niedzieli w Muzeum.

 • Dodatkowe wpisy do indeksu można będzie uzyskać poprzez zwiedzanie aktualnie prezentowanej wystawy czasowej lub udział w Rodzinnej Niedzieli w Muzeum.

 • Dla słuchaczy Uniwersytetu Dziecięcego, którzy zbiorą największą ilość wpisów
  w indeksie, na zakończenie roku akademickiego 2015/2016 będą czekały specjalne DYPLOMY UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO oraz nagrody rzeczowe.

 • Zgłoszenia należy dokonać osobiście w Muzeum Regionalnym w Kutnie (Plac Piłsudskiego 20) od 21 do 25 września br. Następnie w terminie do 30 września br. należy dostarczyć listę uczestników w formie elektronicznej drogą mailową na adres oswiata@muzeumkutno.com.

 • Ilość miejsc ograniczona (20 grup).

 • O przyjęciu do Uniwersytetu Dziecięcego decyduje kolejność zgłoszenia.

   

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA ROK AKADEMICKI 2015/2016
UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO MUZEUM REGIONALNEGO
W KUTNIE

Październik 2015

Zajęcia pt. „Dlaczego możemy rozmawiać przez telefon”

Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi akustyki. Gdzie występuje fala akustyczna i jak możemy ją wykorzystać. Uczestnicy poznają wynalazek telefonu, a w części praktycznej będą mogli sami zbudować i zabrać do domu prosty model „komunikatora akustycznego”.

Prezentacja, film.

Zabawy ruchowe: rozchodzenie się dźwięku

Doświadczenia: czym jest dźwięk, jak zobaczyć dźwięk, generowanie dźwięku za pomocą struny. Zajęcia praktyczne: budowa prostego telefonu.

Listopad 2015

Zajęcia pt. „Sztuka czasów saskich”

Zajęcia plastyczne związane z ornamentyką barokową i rokokową, na materiałach przygotowanych przez Muzeum. Oprowadzanie po wystawie czasowej poświęconej barokowi.

Grudzień 2015

Zajęcia pt. „Jak to na dworze króla Sasa bywało”

Dzieci dowiedzą się o podróżach króla Augusta III Sasa, podczas których zatrzymywał się ze swoim dworem w pałacu podróżnym (tzw. Pałacu Saskim) w Kutnie. Po przebraniu się w stroje „dworskie” poznają niektóre elementy etykiety dworskiej (np. spróbują odegrać powitanie króla i królowej przez właściciela Kutna i burmistrza). Posłuchają muzyki z epoki i obejrzą popularny wówczas taniec – menuet, który spróbują również sami zatańczyć. Na koniec dzieci poznają też jedną z gier, którą ludzie zabawiali się w wolnym czasie.

Styczeń 2016

Zajęcia pt. „Czerwone korale, tęczowe pasiaki – poznajemy polskie stroje ludowe”

Charakterystyka trzech strojów ludowych: łowickiego, krakowskiego i kujawskiego.

Prezentacja, oglądanie i przymierzanie elementów stroju ludowego, praca plastyczna.

Marzec 2016

Zajęcia pt. „Animacja dla początkujących”

Na zajęciach uczestnicy spróbują wprawić nieruchome obrazki w ruch. Wykorzystają proste zabawki optyczne wynalezione w XIX wieku. Dowiedzą się, co to jest sekwencja ruchu i animacja. Wykonają najprostszą animację. Sprawdzą, jak działają późniejsze wynalazki: zoetrop i fenakistiskop, które pozwalają na obserwację animacji.

Prezentacja, film

Zajęcia praktyczne: robimy własną animację

Kwiecień 2016

Zajęcia pt. „Skąd wzięły się pieniądze”

Uczestnicy poznają historię środków płatniczych na świecie i w Polsce od płacideł poprzez pieniądz metalowy, papierowy, na karcie kredytowej skończywszy. Dzieci zapoznają się także z dziejami kutnowskiego skarbu monet. Będą mogły zaprojektować własny banknot i wybić własną pamiątkową monetę.

Prezentacja, zajęcia praktyczne

Maj 2016

Zajęcia pt. „Miejski Detektyw Pejzażu”

Uczestnicy zajęć będą mogli nauczyć się rozpoznawania zmian w pejzażu na przykładach miejskich. Zapoznają się z charakterystycznymi dla historii miast przekształceniami urbanistycznym oraz zmianami funkcji budynków.

Prezentacja, film

Zajęcia praktyczne z planem miasta

Czerwiec 2016

Zajęcia pt. „Dzień Dziecka w świecie”

Dzieci dowiedzą się, w jaki sposób obchodzi się Międzynarodowy Dzień Dziecka.

Zajęcia są propozycją wyjątkowej lekcji z okazji Dnia Dziecka.

Prezentacja, filmy, zabawa ruchowa, zajęcia praktyczne

Wszystkie zajęcia w cenie 2,50 pln.

Czas trwania zajęć 40 min.

Materiały na zajęcia praktyczne zapewnia Muzeum.

Kontakt w sprawie Uniwersytetu Dziecięcego:

Dział Oświatowy – (Adam Zatoński) tel. 24 254 79 64, lub 505 019 890 oswiata@muzeumkutno.com

10 września, 2015|Archiwum, Uniwersytet Dziecięcy|

Oferta edukacyjna 2014-15

 

 • lekcje muzealne – odbywające się w klasach szkolnych lub salach muzealnych,
 • zajęcia warsztatowe – odbywające się w klasach szkolnych, salach muzealnych, pracowniach twórców, kolekcjonerów lub w okolicznym terenie,
 • wycieczki edukacyjne – wyjazdy do innych placówek muzealnych i miejsc zabytkowych z odpowiednią oprawą merytoryczną.

Oferta dla przedszkoli
Oferta dla szkół podstawowych kl. O-III
Oferta dla szkół podstawowych kl. IV-VI
Oferta dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (więcej…)

1 stycznia, 2014|Archiwum|