Szkoły i placówki oświatowe

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie

W listopadzie 2018 roku w Szkole miały miejsce następujące wydarzenia i inicjatywy:

6 listopada – Konkurs Historyczny „100 lat Niepodległej”, zorganizowany przez nauczycieli przedmiotów humanistycznych w ZSNr1 i Stowarzyszenie Edukacyjno-Sportowe „Staszic Kutno”. Celem przedsięwzięcia było upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania niepodległości i propagowanie wiedzy historycznej wśród młodzieży. Konkurs zorganizowano wśród uczniów Szkoły z klas: III A, IIIE, IAD, IE, Ie, Ii liceum i technikum. Uczestnictwo polegało na rozwiązywaniu testu wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości w kraju i regionie kutnowskim.

Wyniki: I miejsce Adam Romański IIIA, II miejsce Błażej Wilanowski IIIE, III miejsce Bartosz Sobczak IAD. W rywalizacji wzięło udział 33 uczniów.

7 listopada – Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej „Dla Niepodlełej” pod Honorowym Patronatem Starosty Kutnowskiego. Przedsiewzięcie miało na celu uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepdoległości oraz popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej. To także forma rozwijania zainteresowań i uzdolnień młodzieży. Sam udział w konkursie to oznaka przynależności do elitarnego grona wrażliwych na piękno języka ojczystego.

Po burzliwych obradach jury wyłoniło zwycięzców:

a) klasy VII-VIII szkół podstawowych:
I miejsce – Natalia Dębska, SP Nr 2 im. Marsz. J. Piłsudskiego w Kutnie,
II miejsce – Anna Kowalczyk, SP im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych,
III miejsce – Maja Syska, SP Nr 1 im. T. Kościuszki w Kutnie,
Wyróżnienie – Amelia Góral, SP im. Wł. St. Reymonta w Gołębiewku. b) klasy III gimnazjalne:
I miejsce – Zofia Chmielecka, ZS Nr 1 w Krośniewicach,
II miejsce – Natalia Sobczyk, SP Nr 2 im. Marsz. J. Piłsudskiego w Kutnie,
III miejsce – Joanna Smakowska, SP Nr 5 im.H. Sienkiewicza w Kutnie,
Wyróżnienie – Marcelina Czajkowska, SP Nr 5 im. H. Sienkiewicza w Kutnie.

W konkursie wzięło udział 21 uczestników.

9 listopada – Montaż słowno – muzyczny „Poetyckie drogi do niepodległości”.

Przedsięwzięcie miało na celu propagowanie wśród młodzieży idei niepodległościowych, popularyzację literatury ukazującej różne doświadczenia uczestników walk o wyzwolenie ojczyzny lub podejmującej refleksję nad tematem utraty wolności w aspekcie historycznym, egzystencjalnym, antropologicznym.

Program artystyczny został przygotowany przez uczniów klas: II a, II d i III i. Montaż podzielony na dwie części: recytatorską i wokalno-muzyczną zawierał między innymi teksty Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia i Antoniego Słonimskiego, które w odmienny sposób podejmowały problem utraty niepodległości oraz dążeń narodowowyzwoleńczych, wolności i tęsknoty za odrodzonym krajem. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w całym procesie realizacji programu: wyborze repertuaru, recytacji utworów poetyckich oraz muzycznym wykonaniu między innymi takich utworów jak – „Taki kraj”, „Miejcie nadzieję” oraz „Kocham wolność”, co sprzyjało wymianie wzajemnych – pokoleniowych doświadczeń, a także uaktualnieniu obecnych w literaturze minionych epok literacko-kulturowych, wątków i tematów patriotycznych. W wydarzeniu wzięło udział. ok.1000 osób.

9 listopada godz. 11:11 – „Rekord dla Niepodległej”, czyli wspólne śpiewanie 4 zwrotek hymnu narodowego. Społeczność Szkoły odpowiedziała pozytywnie na propozycję Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej, działającej przy Ministrze Edukacji Narodowej i przyłączyła się do zaproponowanej ogólnonarodowej formy uczczenia 100 – lecia odzyskania niepodległości. W wydarzeniu wzięło udział ok. 700 osób.

9 listopada – wykład historyczny „Polskie drogi do niepodległości” wygłoszony przez profesora Uniwersytetu Łódzkiego dr. hab. Dariusza Jeziornego – Dyrektora Instytutu Historii dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego o profilu humanistycznym (klasy I AD, II D, III D). Prelekcji wysłuchało 82 uczniów.

16 listopada – wycieczka edukacyjna „Patriotyzm wczoraj i dziś” . 100 uczniów Szkoły obejrzało spektakl „Dziady” w Teatrze Muzycznym w Łodzi (klasy IIA, IID, IIE oraz III i), dzięki czemu miłośnicy teatru rozwinęli swoje humanistyczne zainteresowania. Wydarzenie rozbudziło świadomość narodową oraz ciągłość tradycji i kultury.

W listopadzie została też wydana okolicznościowa gazetka szkolna „Chimera”. Zintegrowała ona społeczność uczniowską i rozbudziła patriotyzm lokalny, rozwinęła kreatywność uczniów, pogłębiła wiedzę z zakresu historii Polski, polskiej kultury oraz kształciła umiejętność współpracy w grupie.

18 marca, 2019|Szkoły i placówki oświatowe|

Archiwum Niepodległości – Zespół Szkół Nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie

Zespół Szkół Nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie realizuje projekt „Grabski dla Niepodległej”.

Jego początki sięgają roku 2017. 9 listopada odbyła się gala XX Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Głos Ojczyzny”. Wśród organizatorów znaleźli się : Halina Sankowska, Barbara Jóźwiak, Grzegorz Jaskułowski, Dorota Chojnacka, Iwona Smolińska, Krzysztof Pawłowski i Agnieszka Drapińska. Gościnnie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej. Festiwal ten miał na celu popularyzowanie pieśni legionowych, pieśni i piosenek patriotycznych oraz polskich tańców ( polonez, krakowiak), przedstawienie polskich dróg do niepodległości . Laureaci konkursu: I miejsce Klaudia Wszywkow – Gimnazjum Nr 2, II miejsce Julia Woźniak – ZSNr3 , III miejsce Adrian Piaszczyński i Aleksandra Szukalska – ZSNr 3 w Kutnie.

9 i 14 listopada 2017 r. 80 uczniów ze Szkoły obejrzało w Teatrze Wielkim w Łodzi spektakle „Halka” i „Straszny Dwór”. Wizyta w teatrze miała na celu popularyzowanie oper narodowych Stanisława Moniuszki wśród młodzieży.

W 2017 r. odbyły się spotkania z regionalistą panem Henrykiem Lesiakiem ( 14 i 30 listopada, 18 grudnia). Ich celem było poznanie historii i kultury regionu oraz lokalnych bohaterów okresu odzyskania niepodlgłości : Wojciecha Rychtelskiego i dr. Antoniego Troczewskiego. Tematy spotkań były następujące: 1. Poznajemy historię naszej małej ojczyzny 2. Opowieść o kutnowskim społeczniku i patriocie dr. Antonim Troczewskim 3. Biografie artystów związanych z Kutnem i regionem. W wykładach wzięło udział 90 uczniów.

Jeszcze w roku poprzednim rozpoczął się cykl spotkań literackich „Pora na lekturę”. Propagował on utwory literackie o doniosłym znaczeniu dla kultury polskiej. Tematy spotkań dotyczyły „Pytań o Polskę w „Weselu” S. Wyspiańskiego”, „Oryginalności „Zemsty” w literaturze polskiej „, „Wizji Polski w „Przedwiośniu” S. Żeromskiego”, „Poetów Skamandra wobec tradycji literackiej” i „Dziadów ” A. Mickiewicza ( „Ja i Ojczyzna to jedno”). W spotkaniach wzięło udzial 100 uczniów.

1 marca rozpoczął się „Tydzień Polskiej Kultury i Historii”, który zainaugurował obchody 100-lecia odzyskania niepodległości i uczcił wkład Adama Mickiewicza w kształtowanie postaw patriotycznych. Odbyły się konkursy: wiedzy „Niezgłębione bogactwa Pana Tadeusza”i na prezentację multimedialną inspirowaną „Historią Polski i jej bohaterów w życiu i twórczości Adama Mickieiwcza”. Kolejno uczniowie mogli spróbować swoich sił w turnieju recytatorskim na najbardziej oryginalne wykonanie fragmentu „Pana Tadeusza” oraz plastycznym, polegającym na stworzeniu ilustracji do wybranego liryku lub „Konrada Wallenroda”. Warsztaty teatralne poprowadził aktor Marcel Szyfenhelm. W projekcie wzięło udział 50 osób, a organizatorkami przedsięwzięcia były: Anna Janiak, Agnieszka Sędkowska i Katarzyna Szczepaniak.

Nie był to jedyny projekt poświęcony postaci polskiego wieszcza. 24 maja, w Kutnowskim Domu Kultury, odbył się montaż liryczny zatytułowany „Pielgrzym”. Za sprawą Anny Janiak, Agnieszki Sędkowskiej, Katarzyny Szczepaniak i Grupy Teatralnej „Od jutra” uczczono działalność Mickiewicza na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości . Montaż słowno – muzyczny, wzbogacony ruchem scenicznym, scenografią i prezentacją, ilustrował życie i twórczość poety. Formy artystyczne, które ten cel realizowały, to: recytacja, piosenki i taniec,idealne by podkreślić bogactwo treści i ponadczasowości jego dzieł. W ten sposób uzasadniono tezę ” „My z niego wszyscy”, jednocześnie przypomniano wpływ twórcy na postawy Polaków, historię i kulturę Polski.

8 marca odbył się plebiscyt „Kobieta stulecia”. Miał on na celu zwrócenie uwagi na osiągnięcia kobiet w różnych dziedzinach ( polityka, sport, działalność naukowa i społeczna). Zaprezentowano sylwetki kilkudziesięciu wybitnych kobiet, a w głosowaniu brała udział cała społeczność szkoły ( nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracyjni i obsługi). Inicjatorkami pomysłu były: Dorota Chojnacka, Halina Sankowska i Iwona Smolińska.

Kolejna inicjatywa to zorganizowanie wycieczek „Śladami naszych bohaterów” . Spacery historyczne odbyły się: 12 czerwca, 24 września , 16 i 29 października. Trasę wytyczały punkty miasta związane z dr. Antonim Troczewskim, dworzec PKP, kancelaria parafialna, cmentarz parafialny i biblioteka. Szkoła współpracowała z TPZK ( Stanisław Wojdecki) i kancelarią parafialną pw. św. Wawrzyńca ( ks. Piotr Jóźwiak). Celem przedsięwzięcia było poszukiwanie informacji o kutnowskich bohaterach okresu niepodległości: Wojciechu Rychtelskim i dr. Antonim Troczewskim oraz popularyzowanie wiedzy o nich. Pod opieką Doroty Chojnackiej i Haliny Sankowskiej w spacerach wzięło udział ok. 60 uczniów.

We wrześniu i październiku realizowany był konkurs poetycki „Polska to…”. Inicjatorami pomysłu byli: Dorota Chojnacka, Halina Sankowska i Robert Wilczyński. Miał on pobudzać do refleksji na temat patriotyzmu i Ojczyzny i dotyczył deklamacji wierszy o tematyce patriotycznej. Konkurs, skierowany do wszystkich uczniów, wyłonił lauteratów: I miejsce Karolina Darmach, II miejsce Michalina Słowińska, III miejsce Julia Drążczyk i Rafał Kanas, wyróżnienia: Maciej Frydrysiak, Natalia Katarzyńska.

7 listopada w sali widowiskowej Kutnowskiego Domu Kultury odbył się koncert „Razem dla Niepodległej”. Impreza współtworzona była z Marcinem Rymarkiewiczem, Rafałem Prętkiewiczem i Agnieszką Drapińską oraz ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym Nr 2, Młodzieżowym Domem Kultury, a także Państwową Szkołą Muzyczną I i II Stopnia im. K. Kurpińskiego. Celem inicjatywy było podsumowanie działań szkoły w ramach „Roku dla Niepodległej”, popularyzowanie pieśni legionowych i innych utworów patriotycznych oraz kształtowanie postaw patriotycznych. W czasie koncertu zaprezentowano poloneza pokazowego, prezentację „Grabski dla Niepodległej”, pieśni i piosenki patriotyczne oraz taniec z biało-czerwonymi szarfami. W wydarzeniu wzięło udział 350 osób.

9 listopada Szkoła biła „Rekord dla Niepodległej”. O godz. 11:11 cała społeczność odśpiewała cztery strofy hymnu państwowego. Także w tym dniu Dyrektor Szkoły Pan Wojciech Banasiak w obecności zaproszonych gości, Samorządu Uczniowksiego i delegacji wszystkich klas posadził „Dąb Niepodległości”. W ten sposób upamiętniona została 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystości wzięło udział kilkadziesiąt osób.

7 grudnia, 2018|Szkoły i placówki oświatowe|

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Kutnie

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Kutnie zrealizowało projekt zatytułowany „Architekci naszej Niepodległości”. W jego ramach odbyły się dwa wykłady historyczne: pierwszy 19 marca pod tytułem „Józef Piłsudski – droga do Niepodległej” i drugi 23 kwietnia poświęcony postaci Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego ( „Roman Dmowski i Ignacy Jan Paderewski – drogi do Niepodległej”). Inicjatywa zrealizowana została przy współpracy i pod patronatem Muzeum Niepodległości w Warszawie. Jej celem było zapoznanie uczniów z biografiami najwybitniejszych polskich polityków, którzy mieli decydujący wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

Podczas pierwszego wykładu, wygłoszonego przez Pana Michała Cieślaka z Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, przedstawione zostały czasy młodzieńczej konspiracji i fascynacji socjalizmem przyszłego Marszałka, okres galicyjski, I wojny światowej i początki II RP. Druga prelekcja wygłoszona przez Pana Jana Engelgarda, historyka Muzeum Niepodległości i kierownika X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej w sposób ciekawy i obrazowy przedstawiła życie osobiste, działalność polityczną i rolę obydwu bohaterów w dziele przywrócenia niepodległości Polski.

W pierwszym spotkaniu wzięło udział ok. 100 uczniów II LO i kutnowskich gimnazjów, a w drugim ok. 60 uczniów II LO i SP Nr 7 w Kutnie.

Autorki zdjęć: Zuzanna Jóźwiak i Renata Saramonowicz

27 kwietnia zorganizowano półfinał Festiwalu Historycznego „Drogi do Niepodległości” we współpracy ze Stowarzyszeniem „Tradycja i Pamięć”. Celem przedsięwzięcia było wyłonienie zawodników do udziału w finale międzywojewódzkim. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Kutna i Łowicza. Patronat honorowy nad Festiwalem objęli: Grzegorz Schreiber, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, poseł na Sejm RP oraz Kuratorium Oświaty W Łodzi i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Młodzież w eliminacjach musiała się zmierzyć z pytaniami dotyczącymi m.in. narodowych zrywów, walki z germanizacją i rusyfikacją, kultury i nauki na ziemiach polskich w XIX wieku, szkolnictwa w trzech zaborach czy Wiosny Ludów na ziemiach polskich.

Zmagania zakończyły się zwycięstwem Adama Romańskiego ( opiekun Pan Jan Zawadzki) z Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie. Drugie miejsce wywalczył Błażej Wilanowski ( opiekun Pa Jan Zawadzki) z tej samej szkoły, a trzecie – Rafał Kanas ( opiekun Pani Wicedyrektor Iwona Smolińska ) z ZS Nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie. Kolejne miejsca zajęli: Przemysław Kucharski ( II LO w Kutnie, opiekun Pan Dyrektor Artur Ciurlej), Jakub Walczak ( ZS Nr 1 w Kutnie), Gabriela Czubalska ( II LO w Kutnie) i Zuzanna Jóźwiak ( II LO w Kutnie). Łącznie w Festiwalu wzięło udział ok. 40 uczniów.

Autor zdjęć: Artur Ciurlej

W dniach 29 maja i 6 czerwca odbyły się XXXIV Dni Historii w Kasprowiczu. W ramach projektu zorganizowano wykład historyczny „Sokoli, strzelcy, legioniści – zbrojne wysiłki Polaków w drodze do Niepodległości” oraz konkurs historyczny rozgrywany w formule „Jeden z dziesięciu” pod nazwą „Walka o Niepodległą i jej kształt w latach 1830-1923”. Uczniowie wzięli ponadto udział w Tygodniu Konstytucyjnym i uczestniczyli w spotkaniu z aplikantem adwokackim. Współorganizatorami inicjatywy byli: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy.

Celem Dni Historii było przybliżenie uczniom głównych aspektów sprawy polskiej podczas I wojny światowej, poszerzanie wiedzy historycznej poprzez udział w konkursie , przedstawienie głównych zasad prawa wyborczego w Polsce.

Wykład wygłosił Pan Paweł Przeździecki z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, w czasie którego zwrócił uwagę na dużą aktywność Polaków tworzących u progu pierwszej wojny światowej militarne i paramilitarne formacje oraz szeroki odzew społeczny na te inicjatywy. W trakcie turnieju historycznego uczestnicy wykazali się znajomością licznych pojęć, nazwisk polskich bohaterów, miejsc bitew. Właściwie rozpoznawali obrazy i zdjęcia. Zasłużone zwycięstwo odniosły Zuzanna Staniszewska i Daria Werwińska. Miejsce drugie wywalczyły Natalia Marczak i Weronika Szczepaniak. Trzecia pozycja przypadła Przemysławowi Kucharskiemu i Michałowi Żakowi.

Już po raz czwarty szkoła uczestniczyła w Tygodniu Konstytucyjnym organizowanym przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Podczas spotkania z Panią Małgorzatą Pisanko – aplikantem adwokackim – przedstawione zostały główne zasady prawa wyborczego obowiązującego w Polsce. Zwrócono także uwagę na aktywność i odpowiedzialność w życiu publicznym oraz potrzebę współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego.

We wszystkich przedsięwzięciach Dni Historii udział wzięło ok. 220 uczniów II LO.

Autor zdjęć: II LO

5 października odbył się „Spacer z Niepodległą”. Przewodnikiem po tej patriotycznej podróży był Pan Jacek Saramonowicz, Dyrektor Wydziału Zarządu, Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Kutnie. Podczas spaceru uczniowie mogli poznać miejsca i budynki, które w różny sposób wiążą się z postacią Marszałka Józefa Piłsudskiego. Odwiedzili zatem gmach, w którym niegdyś znajdowało się II Liceum ( obecnie Szkoła Podstawowa Nr 2 nosząca imię Marszałka), dawny zabytkowy folwark ( aktualnie okolice ulicy Staszica), tereny koszar wojskowych ( Park Traugutta), a także Plac Wolności, gdzie obecnie stoi pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Autorki zdjęć: D. Kubiak i U. Matusiak

18 października miała miejsce gra terenowa zwana Questem pt. „ Śladami doktora Antoniego Troczewskiego”. Młodzież szukała odpowiedzi na pytania dotyczące nazwy ulicy Królewskiej, miejsca gdzie zmarł dr Antoni Troczewski, a także siedziby kutnowskiej manufaktury i II LO.

W obu przedsięwzięciach wzięło udział ok. 50 uczniów II LO.

W dniach 9-23 listopada odbyły się XXXV Dni Historii w Kasprowiczu pod hasłem „I powstała Niepodległa”. W ich ramach zorganizowano koncert pieśni patriotycznych, wykłady historyczne i warsztaty w ramach 6. Tygodnia Konstytucyjnego. Współorganizatorami wydarzenia było Muzeum Niepodległości w Warszawie, Instytut Historii PAN oraz Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy.

Dni Historii były zwieńczeniem Roku dla Niepodległej. Odbył się wyjątkowy koncert „Jest taki kraj”, w trakcie którego wykonano m. in. Utwory : „Kolęda warszawska”, „Miejcie nadzieję”, „Biały krzyż”, „Modlitwa o wschodzie słońca”, „Nim wstanie dzień”, „Wolność”, „Ojczyzna”, „Kantyczka z lotu ptaka”, „Po co wolność”, „Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos”, „Taki kraj”. Poruszające teksty w pięknej interpretacji własnej wykonali Agata Daniel, Zuzanna Jóźwiak, Sylwia Kogucińska, Maja Kondras, Maria Nodzak, Adrian Koguciński, Julian Kozanecki i Michał Lewandowski. Przepiękne prezentacje multimedialne przygotował nauczyciel matematyki Marcin Michalski.

14 listopada młodzież wysłuchała wykładu pracownika naukowego Muzeum Niepodległości w Warszawie pana Michała Cieślaka na temat: „Międzynarodowych uwarunkowań odzyskania przez Polskę Niepodległości”. Dzień później w liceum gościł dr hab. Tomasz Krzemiński z Instytutu Historii PAN. W ramach wykładu „Nieco zapomniani ojcowie Niepodległości” przybliżył sylwetki i zasługi księcia Zdzisława Lubomirskiego, Jędrzeja Moraczewskiego, Ignacego Daszyńskiego i Wincentego Witosa.

21 i 23 listopada odbyły się spotkania w ramach 6. Tygodnia Konstytucyjnego organizowanego przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy. Warsztaty na temat: „ Członkostwo Polski w Unii Europejskiej” prowadziły panie mecenas Natalia Sikorska i Małgorzata Pisanko. Wykład i ćwiczenia pozwoliły uczniom dokładniej poznać meandry Unii Europejskiej.

Dniom Historii towarzyszyły wystawy okolicznościowe i przedruk „Tygodnika Kutnowskiego” z 1919 roku, poświęconego pierwszym obchodom Święta Niepodległości w Kutnie.

W poszczególne przedsięwzięcia zaangażowano wszystkich uczniów II LO.

Autorzy zdjęć: uczniowie i nauczyciele II LO

22 listopada, 2018|Szkoły i placówki oświatowe|

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie

Wyróżnienie dla Anny Bagrowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie

Anna Bagrowska, uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie, otrzymała wyróżnienie w konkursie plastycznym „W STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI” organizowanym przez Łódzkie Kuratorium Oświaty. Tematyka prac w starszej kategorii wiekowej, w której oceniana była Ania, dotyczyła „Przełomowych wydarzeń w stulecie niepodległości Polski”. Gratulujemy!

Otrzymaliśmy tytuł „Szkoła młodych patriotów’’

Szkoła Podstawowa nr 5 im. H. Sienkiewicza w Kutnie, włączając się czynnie w ogólnopolskie obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, przystąpiła do konkursu pod hasłem „Szkoła młodych patriotów VIII edycja”. Organizator – Studium Prawa Europejskiego – założył, iż jego celem jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego. Zgodnie z regulaminem od marca do listopada wykonaliśmy 8 spośród proponowanych zadań.

Realizacja projektu „Szkoła Młodych Patriotów” była dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. H. Sienkiewicza w Kutnie bardzo ważną lekcją patriotyzmu. W trakcie wykonywania zadań konkursowych nasi wychowankowie wykazali się nie tylko wiedzą, ale także dojrzałością, wrażliwością i wielkim zaangażowaniem. Wielokrotnie udowadniali, że pojęcia takie jak Ojczyzna, historia, tradycja, symbole narodowe są dla nich niezwykle ważne. Przekonali nas, dorosłych, że rozumieją wagę państwowych uroczystości i jednocześnie mają świadomość jak wykazywać patriotyzm w życiu codziennym.

Międzyszkolny turniej „Kocham cię,Polsko!’’

07 grudnia 2018r.w murach naszej szkoły odbył się Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Polsce „Kocham Cię Polsko” pod  honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kutno. Celem tegoż przedsięwzięcia było promowanie idei wychowania do wartości i kształtowania patriotycznych postaw uczniów, z tej okazji  obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W turnieju wzięli udział uczniowie 5 klas kutnowskich szkół podstawowych z terenu miasta Kutna.

Zadania obejmowały wiedzę z zakresu następujących dziedzin: najwybitniejsi Polacy w dziejach Polski, najsłynniejsi polscy sportowcy w XXI wieku, kuchnia polska, tańce polskie, znajomość hymnu, geografia Polski, znajomość ortografii i pisowni polskiej, muzyka polska, przyroda i zwierzęta w Polsce.


Turniej był propozycją jak w atrakcyjny sposób, w formie zabawy, zachęcić uczniów do poszerzania wiedzy i rozwijania zainteresowań dotyczących swojej ojczyzny. Wesoła, przyjazna atmosfera i ciekawa formuła zmagań przy zastosowaniu nowoczesnych środków przekazu udowodniły, że integracja środowiska uczniów szkół podstawowych i kształtowanie poczucia ich tożsamości narodowej, lokalnej i kulturowej może mieć postać doskonałej zabawy. 

Wyniki Międzyszkolnego Turnieju Kocham Cię Polsko przedstawiają się następująco:

I miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie

II miejsce – Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa św. St. Kostki w Kutnie

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. Skłodowskiej – Curie w Kutnie.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie z okazji 100-lecia NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI realizowała projekt NASZA NIEPODLEGŁA

W klasach młodszych na boisku szkolnym dzieci utworzyły „żywą flagę” w hołdzie Niepodległej ubierając się w kolorach barw narodowych.

Przeprowadzono: konkurs plastyczny pod hasłem „Symbole Narodowe” oraz „Wielcy Polacy”.

I miejsce – Michalina Pietrkiewicz kl. Ia, Aleksandra Pietruszka kl. I b.

Odbył się  konkurs recytatorski „Moja Ojczyzna” I miejsce: Lena Olesiak z kl. I A, Klara Gontarek z kl. I B, Mateusz Jaskulski z kl. III. oraz konkurs muzyczny „Polską pieśń śpiewajmy”.

I miejsce – Julia Miksztal kl. III.

 

Punkt przedszkolny przygotował pokaz mody patriotycznej.

Świetlica szkolna w ramach obchodów 100- lecia niepodległości przygotowała wiele ciekawych zajęć plastycznych. Dzieci wykonały plakaty, rysunki, mapy, flagi z papieru oraz z baloników, którymi udekorowały świetlicę.

Odbyły się szkolne uroczystości upamiętniające Święto Konstytucji Trzeciego Maja, Festyn rodzinny z elementami patriotycznymi.

Uroczysta akademia z okazji przybycia do naszej szkoły biskupa diecezji łowickiej.

Rajd rowerowy „Szlakiem miejsc pamięci narodowej”.

 

W dniu 11 listopada odbył się Koncert pieśni patriotycznych „Śpiewamy dla Niepodległej” oraz wspólnie odśpiewano Hymn Narodowy.

 

Wśród uczniów klas 4-8 i gimnazjum odbyły się konkursy:

  • literacki – w którym I miejsce uzyskała Karolina Wesołek z klasy 7,

  • recytatorski – I miejsce otrzymał Przemysław Szczepański z klasy 5b oraz Joanna Smakowska i Marcelina Czajkowska z klas III gimnazjum,

  • muzyczny – dla klas 4-8 i oddziałów gimnazjalnych – I miejsce uzyskała Kinga Rosik z klasy 7

 

Szkoła aktywnie włączyła się w kalendarz imprez miejskich obchodów i uroczystości Stulecia Odzyskania Niepodległości.

Uczniowie oddziałów gimnazjalnych wzięli udział w pokazie tańca narodowego podczas miejskich uroczystości Święta Konstytucji Trzeciego Maja.

Dzieci z klas I-III włączyły się do akcji „Niepodległość na słodko” promując wśród mieszkańców miasta 100- lecie odzyskania niepodległości.

Chór szkoły uczestniczył w nagraniach płyty okolicznościowej „Mojej Biało – Czerwonej” w ramach obchodów święta niepodległości.

Niezwykłym wydarzeniem urodzinowym dla Niepodległej w dniu 9 listopada było także wspólne posadzenie „Dębu niepodległości”. Dyrektor szkoły Jolanta Maras wraz z młodzieżą posadzili przed budynkiem szkoły wyjątkowe drzewo – dąb, symbol – trwałości i siły. Działanie to zrealizowane zostało we współpracy z Biurem Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta Kutno.

Uczniowie reprezentowali szkołę w międzyszkolnych konkursach, zawodach, festiwalach, grach „Niepodległość 2018” w mieście, powiecie, województwie i kraju.

Przez cały czas realizacji projektu towarzyszyły nam wszystkim – dzieciom i dorosłym – słowa najwybitniejszego polskiego patrioty – Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”.

5 października, 2018|Szkoły i placówki oświatowe|

I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego „ W stronę niepodległości…”

I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w ramach projektu „ W stronę niepodległości…” zorganizowało różne wydarzenia. Jednym z nich było spotkanie z Bractwem Kerin. 10 kwietnia, podczas żywej lekcji historii „Odzyskanie niepodległości” uczniowie zostali zapoznani z okolicznościami zniknięcia Polski z mapy Europy oraz wydarzeniami, które przyczyniły się do pojawienia się jej ponownie po 123 latach. Młodzież wcieliła się w postać Marszałka Piłsudskiego . We współpracy ze szkolną biblioteką , z materiałów otrzymanych od Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi, w holu szkoły powstała wystawa, przybliżająca okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości oraz postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. W II semestrze roku szkolnego zostały uporządkowane zbiory muzealne I Liceum . Zarchiwizowano także artykuły szkolnego periodyku „ Przebojem” poruszających tematykę niepodległościową.

19 lipca, 2018|Szkoły i placówki oświatowe|

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Jagiełły „Narodowe Święto Niepodległości”

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Jagiełły zorganizowała z kolei Tydzień Patriotyczny, sygnowany nazwą „Narodowe Święto Niepodległości”. W czasie tym prezentowano projekty multimedialne, albumy i gazetki, przeprowadzono karaoke pieśni patriotycznych, konkurs historyczny „Odzyskanie niepodległości” i polonistyczny „Dla Niepodległej”. Uczniowie spotkali się z członkiem Stowarzyszenia Historycznego 37 Pułku Piechoty i wzięli udział w debacie. Jej temat dotyczył „Dróg do niepodległości w Kutnie”, a poprzedziła ją prezentowana w holu szkoły wystawa – kalendarium wydarzeń z lat 1914-1918. Młodzież tworzyła komiks „Ku niepodległej” oraz wzięła udział w uroczystej akademii z udziałem członków Związku Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych w Kutnie. 

Fot. Tomasz Pasiński

Innym projektem Szkoły nr 9 był turniej wiedzy „Kocham Cię, Polsko!” dedykowany klasom trzecim, połączony z tworzeniem biało- czerwonego łańcucha. Odbył się ponadto konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” i rywalizacja sportowa „Młodzi patrioci”. Celem przedsięwzięcia było propagowanie postaw patriotycznych , poczucia przynależności do Ojczyzny, poszerzenie wiedzy na temat naszego kraju poprzez formę zabawy. W poszczególnych turniejach brały udział całe klasy. Wychowawcy przygotowali uczniów do konkursu recytatorskiego, w którym zaprezentowane zostały najpiękniejsze teksty literackie opowiadające o Polsce, potrzebie wolności, które najpełniej oddają patriotyzm, bohaterstwo, siłę, wiarę , emocje, poświęcenie i zaangażowanie narodu na przestrzeni wieków.

Drogi do wolności w kutnowskiej Dziewiątce’’.

Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna”.

Chcąc uczcić 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, w Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie został opracowany ogólnoszkolny projekt pt. „Drogi do wolności”. Uczniowie otrzymali zadania do realizacji, m. in. wykonanie kącika patriotycznego, albumów o tematyce dotyczącej walki o niepodległość, sondy na temat: „Jestem Polakiem, dlatego jestem dumny z…” .

Owoce tej pracy w formie ścieżki edukacyjnej złożonej z plastycznych ekspozycji oraz wystaw fotograficznych i dokumentalnych można było podziwiać przez cały listopad w szkolnym holu. Imprezami towarzyszącymi był happening „Opleciona biało-czerwoną” połączony z „Listem do potomnych” oraz wieczornica „Polska słowem i muzyką malowana”. W tym poruszającym wydarzeniu, które odbyło się w nastrojowej scenerii listopadowego wieczoru, zaprezentowali się uzdolnieni artystycznie uczniowie Szkoły.

Podsumowaniem projektu była uroczysta akademia i wzięcie udziału w akcji „Rekord dla Niepodległej”. Każdy uczeń przemierzył polską drogę do wolności, podążając brzozową aleją i śledząc wydarzenia historyczne związane z walką o niepodległość.

Społeczność uczniowska i zaproszeni goście mogli przeżyć niezwykłe chwile, pełne dramatyzmu, dumy i radości, oglądając sceny z przeszłości naszej Ojczyzny. Spektakl składał się z ujmujących scen, z wykorzystaniem technik multimedialnych, pantomimy, układów choreograficznych. Ich dopełnieniem była przejmująca muzyka i słowo poetyckie. Na uwagę zasługuje wielkie zaangażowanie uczniów, dla których udział w tym przedsięwzięciu był niezapomnianym przeżyciem i wyrazem dumy, że są Polakami, od których zależy przyszłość naszego kraju.

Dziewiątka dla Niepodległej

W słoneczne, sobotnie przedpołudnie, 22 września, na boisku Szkoły odbył się festyn z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę pod hasłem: „Spotkajmy się przy biało-czerwonej”. Była to impreza otwarta, w której uczestniczyli uczniowie kutnowskich szkół podstawowych oraz społeczność lokalna.

Uroczystego otwarcia festynu dokonali: Wiceprezydent Miasta Kutno – Pan Zbigniew Wdowiak, Dyrektor Szkoły – Pani Małgorzata Margulska – Haczyk oraz Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Iwona Maciejewska. W pierwsze patriotyczne uniesienia wprawiła wszystkich zebranych pieśń pt. „Gaudeamus Igitur” w wykonaniu Chóru SPERANZA.

Wśród zaproszonych gości byli również: Wiceprezydent Miasta Kutno – Pan Jacek Boczkaja, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu – Pan Jarosław Kotliński oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Pan Mariusz Sikora.

Imprezę poprowadzili: Pani Aneta Marczak – nauczycielka matematyki i Pan Rafał Wiśniewski – przedstawiciel rodziców.

Organizatorzy starali się zapewnić uczestnikom moc atrakcji i niezapomnianych wrażeń.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki „100-lecie Niepodległości”

8 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki odbył się Piknik Patriotyczny, realizowany w ramach projektu „ 100-lecie Niepodległości”. Miał on na celu budowanie postaw patriotycznych wśród uczniów i ich rodzin, upowszechnianie wiedzy na temat polskiego oręża, kształtowanie szacunku dla wartości, symboli i tradycji narodowych, a także włączanie młodzieży w aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. W tym dniu uczniowie klas IV-VII wzięli udział w spotkaniu z grupą rekonstrukcyjną 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty. Wzruszającym akcentem było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy ognisku. Oprawę muzyczną zapewnili harcerze. 

W ramach projektu „ 100 lecie Niepodległości” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kutnie odbyło się wydarzenie zatytułowane „ Sto lat Niepodległej”. Z inicjatywy nauczycieli: Wiesława Leśniewskiego, Zofii Babeckiej i Izabeli Smolarek zorganizowano akademię szkolną. Celem wydarzenia było kształtowanie postawy patriotyzmu, wzbogacanie historycznej wiedzy uczniów ( odrodzenie państwa polskiego), rozwijanie i pogłębianie szacunku dla dokonań minionych pokoleń Polaków, uświadomienie ciągłości historii i roli wartości moralnych w życiu narodu.

7 listopada społeczność Szkoły obchodziła uroczyście 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Czasy zaborów, okres I wojny światowej stały się wydarzeniami pozostającymi głęboko w pamięci. Podczas akademii uczniowie przybliżyli wydarzenia upamiętniające rok 1918. Młodzi artyści wspaniale oddali ducha tych czasów, pełnych nadziei i szczęścia.

O oprawę muzyczną zadbała pani Magdalena Frankowska , która wraz z grupą niezwykle utalentowanej młodzieży przygotowała pieśni patriotyczne: „Wojenko, wojenko”, „Piechota”, „Białe róże” czy „Przybyli ułani”. Pieśni te zostały wspólnie odśpiewane wraz z 850 uczniami uczestniczącymi w akademii. Strawa dla ducha została uzupełniona porcją słodkości. Cukiernia Wasiakowie przygotowała wspaniały, patriotyczny tort. Oprócz tego na uczniów czekało blisko 50 słodkich wypieków – efekt pracy rodziców.

Autorka zdjęć: Anna Dębska

9 listopada o godz. 11:11 miał miejsce „Rekord dla Niepodległej”. Celem akcji było wprowadzenie uczniów w świat wartości, rozbudzanie szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego, kształtowanie przywiązania do symboli narodowych, polskiej tradycji, a także dziedzictwa poprzednich pokoleń.

Szkoła tym samym włączyła się w ogólnopolską akcję zainicjowaną przez Radę dzieci i Młodzieży przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Wszyscy uczniowie w pięknych galowych strojach z elementami patriotycznymi zebrali się w hali sportowej. Wydarzenie rozpoczął dyrektor placówki Pan Jarosław Koszański, który w swoim wystąpieniu nawiązał do okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości. Podkreślił, jak ważną datą dla każdego Polaka jest dzień 11 listopada. Wszyscy zgromadzeni (blisko 850 osób) punktualnie o godz. 11:11 odśpiewali hymn narodowy przy akompaniamencie pani Agnieszki Adamek , nauczyciela muzyki. Śpiew zakończył wystrzał biało – czerwonego konfetti. Na koniec głos zabrał obecny na uroczystości Prezydent Miasta Kutno Pan Zbigniew Burzyński, który zaprosił wszystkich na miejskie obchody odzyskania przez Polskę niepodległości. Cała społeczność szkolna mogła również zapoznać się z przygotowaną przez uczniów okolicznościową gazetką „Niepodległa”. Zwieńczeniem uroczystości było zasadzenie w szkolnym ogrodzie botanicznym dębu, symbolu obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

Autorka zdjęć: Anna Dębska

Szkoła realizuje projekt „100 lecie Niepodległości”. W jego ramach odbył się konkurs plastyczny w formie lapbooka pod patronatem Starosty Kutnowskiego, Prezydenta Miasta Kutno, Wójta Gminy Kutno „Niepodległa 1918. Drogi do niepodległości”. Czas trwania: wrzesień – listopad 2018. Uroczyste rozstrzygnięcie – 27 listopada 2018 r.

Organizatorami przedsięwzięcia byli nauczyciele bibliotekarze z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi Filii w Kutnie (Agnieszka Mikołajczyk) oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie (Izabela Smolarek, Małgorzata Jaworska). Patronat nad konkursem objął Starosta Kutnowski, Prezydent Miasta Kutno oraz Wójt Gminy Kutno. Celem konkursu było:

– włączenie się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,

– zapoznanie z problematyką odzyskania i obrony przez Polskę niepodległego bytu,

– przybliżenie postaci zaangażowanych w walkę o wolność kraju w XIX i XX wieku,

– kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego,

– umiejętność przekazania i zaprezentowania swojej wiedzy,

– umiejętność analizy i selekcji informacji,

– kształtowanie umiejętności organizacji pracy, analizy i łączenia faktów,

– propagowanie innowacyjnych metod nauczania i wychowania.

W uroczystości wzięli udział: pani Justyna Jasińska, Wójt Gminy Kutno, pani Iwona Kaca, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kutnie, pan Jacek Korowajski, Sekretarz Miasta Kutno, pan Marcin Paszkowski, wicedyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi.

Zadaniem uczestników konkursu było opracowanie i wykonanie książki tematycznej w formie lapbooka. Zakres treści był dowolny, obejmujący proces odzyskania niepodległości w roku 1918 i/lub wydarzenia i postaci związane z najnowszą historią Polski.

Inicjatywa była elementem obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzięki podjętemu zadaniu, uczniowie zapoznali się z problematyką odzyskania i obrony niepodległego bytu, kształtowali poczucie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji i historii narodu polskiego. Uczestnicy wykazali się twórczym myśleniem, zaprezentowali własne uzdolnienia, talenty i zainteresowania.

Na konkurs wpłynęło 69 prac uczniów klas IV-VIII i III klas gimnazjów z 13 szkół powiatu kutnowskiego. Wszystkie prace zostały ocenione przez komisję w składzie: Kazimierz Śwircz (Muzeum Regionalne w Kutnie), Andrzej Olewnik (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie), Agnieszka Mikołajczyk (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi Filia w Kutnie).

Nagrody przyznano w dwóch kategoriach: klasy IV – VI i klasy VII – VIII oraz III klasa gimnazjum

Osoby nagrodzone

Kategoria: klasy IV – VI

I miejsce

Zuzanna Pakulska, Marta Matysik – Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Strzelcach, nauczyciel Joanna Kołodziejska

II miejsce

Lena Koralewska, Anna Olczak – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie, nauczyciel Marzena Dwojacka

III miejsca

• Michał Olejnik – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Micinie, nauczyciel Beata Kacprzak

• Patrycja Cieślik, Marta Walczak, Zuzanna Olejniczak – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Micinie, nauczyciel Beata Kacprzak

Wyróżnienia

• Wiktoria Klimczak – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Micinie, nauczyciel Beata Kacprzak

• Justyna Byczkowska, Anna Byczkowska – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Micinie, nauczyciel Beata Kacprzak

• Mateusz Zachwieja, Igor Przybysz, Julia Mączyńska – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie, nauczyciel Wiesława Smakowska

• Aleksandra Batorska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Kutnie, nauczyciel Edyta Lubasińska

• Dawid Zachwieja, Kacper Kuraszewski – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie, nauczyciel Wiesława Smakowska

• Sebastian Florczak, Jakub Siemiński, Mariusz Florczak – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie, nauczyciel Wiesława Smakowska

Kategoria: klasy VII – VIII oraz III klasa gimnazjum

I miejsce

Joanna Łuczak, Dominika Gierowska – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie, nauczyciel Wiesława Smakowska

II miejsce

Julia Olszewska – Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kutnie, nauczyciel Anna Dziuba

III miejsce

Szymon Krzeszewski, Tobiasz Krzeszewski – Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Strzelcach, nauczyciel Elwira Olkiewicz-Bujko

Wyróżnienia

• Michalina Ciemieniewska, Marta Czerwińska, Julia Lewandowska – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Byszewie, nauczyciel Barbara Wiśniewska

• Justyna Kubiak, Agata Śniecikowska – Szkoła Podstawowa im Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie, nauczyciel Wiesława Smakowska

• Maja Syska – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie, nauczyciel Izabela Smolarek

• Amelia Czerbniak, Julia Skonieczna – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Oporowie, nauczyciel Małgorzata Tadeusiak

• Jan Grabski, Martyna Sobczak, Gabriela Kucharczyk – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie, nauczyciel Beata Paluchowsk

• Dominik Tarczyński – Szkoła Podstawowa im. Jana

• Pawła II w Oporowie, nauczyciel Małgorzata Tadeusiak

• Magdalena Parzęcka – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Oporowie, nauczyciel Małgorzata Tadeusiak

• Malwina Zielińska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Oporowie, nauczyciel Małgorzata Tadeusiak

• Piotr Zembrzuski – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie, nauczyciel Jolanta Lewandowska

• Jury przyznało dwie równorzędne nagrody specjalne dla szkół, z których dostarczono najciekawsze prace: dla Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oporowie.

Rozstrzygnięciu konkursu towarzyszył wernisaż prac uczniów.

Autor zdjęć: Anna Dębska

19 lipca, 2018|Szkoły i placówki oświatowe|

Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. Skłodowskiej – Curie „Stulecie Odzyskania Niepodległości w Kutnie 1918 -2018”

Szkoła podstawowa nr 6 im. M. Skłodowskiej – Curie w ramach projektu „Stulecie Odzyskania Niepodległości w Kutnie 1918 -2018” zorganizowała i przeprowadziła Turniej Szachowy z okazji Narodowego Święta Konstytucji Trzeciego Maja . Były to otwarte eliminacje do Symultanty Szachowej pod patronatem Prezydenta Miasta Kutno. Eliminacyjny Turniej Szachowy rozegrano w Sali Tarasowej Kutnowskiego Domu Kultury. Sędziował Wiesław Zwarycz. Wystartowało 26 zawodników o zróżnicowanym wieku i doświadczeniu. Turniej przeprowadzono w 7 rundach, tempem 15 minut na zawodnika, systemem szwajcarskim. Imprezę otworzył Paweł Szczepanik, Kierownik Biura Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kutno. Ósme miejsce zajęła Kutnianka Katarzyna Łaszewska . Dziewiąty był uczeń V klasy SP nr 6 Igor Filipczak. 13 czerwca podczas X Pikniku Organizacji Pozarządowych odbyła się symultanta z arcymistrzem Marcinem Tazbirem. Podczas imprezy dostępne były także szachy plenerowe, które umożliwiały odbycie pierwszego treningu szachowego. 

Szkoła Podstawowa nr 6 przeprowadziła także konkurs plastyczny na plakat „ 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości” oraz „Pocztówka z Niepodległej”, pejzaż „Nad Wisłą” we współpracy z Kutnowskim Domem Kultury, realizatorem projektu „ Od Bałtyku do Tatr – 100 lat niepodległości”. 30 kwietnia natomiast odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na prezentację multimedialną „Błękitny Generał Józef Haller i jego Błękitna Armia”. Miał on na celu popularyzację postaci Hallera w związku z pobytem w Kutnie II Pułku Instrukcyjnego w roku 1919, a także wizytą Generała w mieście 10 lipca 1919 roku. Wśród najlepszych znaleźli się autorzy: Julia Tulińska, Jakub Taglewski, Mikołaj Janowski, Natalia Traczyk, Kacper Konopiński i Kamil Zarzycki. Najlepsza prezentacja była pokazywana na lekcjach historii w klasach VI-VII. Po jej obejrzeniu uczniowie wykonali prace plastyczne – projekt „Błękitnej Odznaki Hallerowskiej”. Wśród innych ciekawych inicjatyw szkoły znalazł się konkurs „Polskie Symbole Narodowe”. Konkurs, przeprowadzony symultanicznie we wszystkich klasach IV-VII, wyłonił 6 równorzędnych laureatów: Kacper Dałek, Julia Tulińska, Katarzyna Wiklak, Mateusz Ołdakowski, Zofia Kozik i Iga Kołaczyńska.

19 lipca, 2018|Szkoły i placówki oświatowe|

„Rok dla Niepodległej” Szkoła podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie

Szkoła realizuje projekt zatytułowany „Rok dla Niepodległej„. W jego ramach odbył się VII Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Patron znany czy nieznany? Józef Piłsudski i jego czasy”

6 marca 2018 roku miały miejsce eliminacje szkolne ( udział wzięły szkoły podstawowe i ponadpodstawowe powiatu kutnowskiego)
24 maja 2018 roku ogłoszono finał konkursu i wręczono nagrody

Organizatorami konkursu byli:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie

Kutnowskie Towarzystwo Historyczne

Muzeum Regionalne w Kutnie

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i zdolności historycznych uczniów, poszerzenie wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim oraz wiadomości z zakresu historii XIX/XX wieku i dwudziestolecia międzywojennego. Konkurs kształtował postawy patriotyczne, poczucie przynależności do wspólnoty lokalnej i narodowej, szacunek dla przeszłości oraz dziedzictwa kulturowego naszych przodków. Miał też na celu integrację środowiska nauczycieli oraz uczniów szkół powiatu kutnowskiego.

Adresowany był do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu kutnowskiego.

Tematyka obejmowała biografię Marszałka Józefa Piłsudskiego i dzieje Legionów Polskich, dzieje Polaków w walce o niepodległość w latach I wojny światowej 1914 – 1918, proces tworzenia państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku oraz dzieje polityczne, gospodarcze i społeczne ziem polskich w latach życia Marszałka Józefa Piłsudskiego (1867 – 1935). Konkurs składał się z 2 etapów – szkolnego i finałowego. W eliminacjach szkolnych, podczas których uczestnicy rozwiązywali test wiedzy, wyłaniano 2 reprezentantów. Uczestniczyli oni w rozgrywce finałowej, która przybrała zmodyfikowaną formułę teleturnieju „Jeden z dziesięciu” i przebiegała w trzech rundach.

Komisja konkursowa wyłoniła trzy zwycięskie drużyny spośród uczestników. Reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 2, Michał Olesiński i Jakub Rojewski, wywalczyli 2. miejsce.

4 czerwca Szkoła nr 2 przeprowadziła akcję „Niepodległość jest słodka”. Miała ona na celu upamiętnienie rocznicy pierwszych, częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w 1989 roku. Inicjatywa, w której wzięli udział także uczniowie innych szkół podstawowych, polegała na częstowaniu mieszkańców Kutna ciasteczkami, ozdobionymi lukrem w barwach narodowych. Wcześniej w klasach zostały przeprowadzone zajęcia , w czasie których uczniowie poznali okoliczności historyczne związane z 4 czerwca.

11 lipca, 2018|Szkoły i placówki oświatowe|