Szkoły i placówki oświatowe

Wyróżnienie dla Anny Bagrowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie

Anna Bagrowska, uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie, otrzymała wyróżnienie w konkursie plastycznym „W STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI” organizowanym przez Łódzkie Kuratorium Oświaty. Tematyka prac w starszej kategorii wiekowej, w której oceniana była Ania, dotyczyła „Przełomowych wydarzeń w stulecie niepodległości Polski”. Gratulujemy!

5 października, 2018|Szkoły i placówki oświatowe|

I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego „ W stronę niepodległości…”

I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w ramach projektu „ W stronę niepodległości…” zorganizowało różne wydarzenia. Jednym z nich było spotkanie z Bractwem Kerin. 10 kwietnia, podczas żywej lekcji historii „Odzyskanie niepodległości” uczniowie zostali zapoznani z okolicznościami zniknięcia Polski z mapy Europy oraz wydarzeniami, które przyczyniły się do pojawienia się jej ponownie po 123 latach. Młodzież wcieliła się w postać Marszałka Piłsudskiego . We współpracy ze szkolną biblioteką , z materiałów otrzymanych od Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi, w holu szkoły powstała wystawa, przybliżająca okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości oraz postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. W II semestrze roku szkolnego zostały uporządkowane zbiory muzealne I Liceum . Zarchiwizowano także artykuły szkolnego periodyku „ Przebojem” poruszających tematykę niepodległościową.

19 lipca, 2018|Szkoły i placówki oświatowe|

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Jagiełły „Narodowe Święto Niepodległości”

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Jagiełły zorganizowała z kolei Tydzień Patriotyczny, sygnowany nazwą „Narodowe Święto Niepodległości”. W czasie tym prezentowano projekty multimedialne, albumy i gazetki, przeprowadzono karaoke pieśni patriotycznych, konkurs historyczny „Odzyskanie niepodległości” i polonistyczny „Dla Niepodległej”. Uczniowie spotkali się z członkiem Stowarzyszenia Historycznego 37 Pułku Piechoty i wzięli udział w debacie. Jej temat dotyczył „Dróg do niepodległości w Kutnie”, a poprzedziła ją prezentowana w holu szkoły wystawa – kalendarium wydarzeń z lat 1914-1918. Młodzież tworzyła komiks „Ku niepodległej” oraz wzięła udział w uroczystej akademii z udziałem członków Związku Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych w Kutnie. 

Fot. Tomasz Pasiński

Innym projektem Szkoły nr 9 był turniej wiedzy „Kocham Cię, Polsko!” dedykowany klasom trzecim, połączony z tworzeniem biało- czerwonego łańcucha. Odbył się ponadto konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” i rywalizacja sportowa „Młodzi patrioci”. Celem przedsięwzięcia było propagowanie postaw patriotycznych , poczucia przynależności do Ojczyzny, poszerzenie wiedzy na temat naszego kraju poprzez formę zabawy. W poszczególnych turniejach brały udział całe klasy. Wychowawcy przygotowali uczniów do konkursu recytatorskiego, w którym zaprezentowane zostały najpiękniejsze teksty literackie opowiadające o Polsce, potrzebie wolności, które najpełniej oddają patriotyzm, bohaterstwo, siłę, wiarę , emocje, poświęcenie i zaangażowanie narodu na przestrzeni wieków.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki „100-lecie Niepodległości”

8 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki odbył się Piknik Patriotyczny, realizowany w ramach projektu „ 100-lecie Niepodległości”. Miał on na celu budowanie postaw patriotycznych wśród uczniów i ich rodzin, upowszechnianie wiedzy na temat polskiego oręża, kształtowanie szacunku dla wartości, symboli i tradycji narodowych, a także włączanie młodzieży w aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. W tym dniu uczniowie klas IV-VII wzięli udział w spotkaniu z grupą rekonstrukcyjną 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty. Wzruszającym akcentem było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy ognisku. Oprawę muzyczną zapewnili harcerze. 

19 lipca, 2018|Szkoły i placówki oświatowe|

Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. Skłodowskiej – Curie „Stulecie Odzyskania Niepodległości w Kutnie 1918 -2018”

Szkoła podstawowa nr 6 im. M. Skłodowskiej – Curie w ramach projektu „Stulecie Odzyskania Niepodległości w Kutnie 1918 -2018” zorganizowała i przeprowadziła Turniej Szachowy z okazji Narodowego Święta Konstytucji Trzeciego Maja . Były to otwarte eliminacje do Symultanty Szachowej pod patronatem Prezydenta Miasta Kutno. Eliminacyjny Turniej Szachowy rozegrano w Sali Tarasowej Kutnowskiego Domu Kultury. Sędziował Wiesław Zwarycz. Wystartowało 26 zawodników o zróżnicowanym wieku i doświadczeniu. Turniej przeprowadzono w 7 rundach, tempem 15 minut na zawodnika, systemem szwajcarskim. Imprezę otworzył Paweł Szczepanik, Kierownik Biura Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kutno. Ósme miejsce zajęła Kutnianka Katarzyna Łaszewska . Dziewiąty był uczeń V klasy SP nr 6 Igor Filipczak. 13 czerwca podczas X Pikniku Organizacji Pozarządowych odbyła się symultanta z arcymistrzem Marcinem Tazbirem. Podczas imprezy dostępne były także szachy plenerowe, które umożliwiały odbycie pierwszego treningu szachowego. 

Szkoła Podstawowa nr 6 przeprowadziła także konkurs plastyczny na plakat „ 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości” oraz „Pocztówka z Niepodległej”, pejzaż „Nad Wisłą” we współpracy z Kutnowskim Domem Kultury, realizatorem projektu „ Od Bałtyku do Tatr – 100 lat niepodległości”. 30 kwietnia natomiast odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na prezentację multimedialną „Błękitny Generał Józef Haller i jego Błękitna Armia”. Miał on na celu popularyzację postaci Hallera w związku z pobytem w Kutnie II Pułku Instrukcyjnego w roku 1919, a także wizytą Generała w mieście 10 lipca 1919 roku. Wśród najlepszych znaleźli się autorzy: Julia Tulińska, Jakub Taglewski, Mikołaj Janowski, Natalia Traczyk, Kacper Konopiński i Kamil Zarzycki. Najlepsza prezentacja była pokazywana na lekcjach historii w klasach VI-VII. Po jej obejrzeniu uczniowie wykonali prace plastyczne – projekt „Błękitnej Odznaki Hallerowskiej”. Wśród innych ciekawych inicjatyw szkoły znalazł się konkurs „Polskie Symbole Narodowe”. Konkurs, przeprowadzony symultanicznie we wszystkich klasach IV-VII, wyłonił 6 równorzędnych laureatów: Kacper Dałek, Julia Tulińska, Katarzyna Wiklak, Mateusz Ołdakowski, Zofia Kozik i Iga Kołaczyńska.

19 lipca, 2018|Szkoły i placówki oświatowe|

„Rok dla Niepodległej” Szkoła podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie

Szkoła realizuje projekt zatytułowany „Rok dla Niepodległej„. W jego ramach odbył się VII Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Patron znany czy nieznany? Józef Piłsudski i jego czasy”

6 marca 2018 roku miały miejsce eliminacje szkolne ( udział wzięły szkoły podstawowe i ponadpodstawowe powiatu kutnowskiego)
24 maja 2018 roku ogłoszono finał konkursu i wręczono nagrody

Organizatorami konkursu byli:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie

Kutnowskie Towarzystwo Historyczne

Muzeum Regionalne w Kutnie

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i zdolności historycznych uczniów, poszerzenie wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim oraz wiadomości z zakresu historii XIX/XX wieku i dwudziestolecia międzywojennego. Konkurs kształtował postawy patriotyczne, poczucie przynależności do wspólnoty lokalnej i narodowej, szacunek dla przeszłości oraz dziedzictwa kulturowego naszych przodków. Miał też na celu integrację środowiska nauczycieli oraz uczniów szkół powiatu kutnowskiego.

Adresowany był do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu kutnowskiego.

Tematyka obejmowała biografię Marszałka Józefa Piłsudskiego i dzieje Legionów Polskich, dzieje Polaków w walce o niepodległość w latach I wojny światowej 1914 – 1918, proces tworzenia państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku oraz dzieje polityczne, gospodarcze i społeczne ziem polskich w latach życia Marszałka Józefa Piłsudskiego (1867 – 1935). Konkurs składał się z 2 etapów – szkolnego i finałowego. W eliminacjach szkolnych, podczas których uczestnicy rozwiązywali test wiedzy, wyłaniano 2 reprezentantów. Uczestniczyli oni w rozgrywce finałowej, która przybrała zmodyfikowaną formułę teleturnieju „Jeden z dziesięciu” i przebiegała w trzech rundach.

Komisja konkursowa wyłoniła trzy zwycięskie drużyny spośród uczestników. Reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 2, Michał Olesiński i Jakub Rojewski, wywalczyli 2. miejsce.

4 czerwca Szkoła nr 2 przeprowadziła akcję „Niepodległość jest słodka”. Miała ona na celu upamiętnienie rocznicy pierwszych, częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w 1989 roku. Inicjatywa, w której wzięli udział także uczniowie innych szkół podstawowych, polegała na częstowaniu mieszkańców Kutna ciasteczkami, ozdobionymi lukrem w barwach narodowych. Wcześniej w klasach zostały przeprowadzone zajęcia , w czasie których uczniowie poznali okoliczności historyczne związane z 4 czerwca.

11 lipca, 2018|Szkoły i placówki oświatowe|