Relacje i sprawozdania z miejskich obchodów

//Relacje i sprawozdania z miejskich obchodów

Przedszkole Miejskie Nr 8 w Kutnie „Promyczek”

Maj 2018 r. – Konkurs fotograficzny dla dzieci i rodziców pt. „Miejsca pamięci w Kutnie” pod patronatem Starosty Kutnowskiego.

Celem konkursu było zachęcanie do odkrywania na nowo miejscowości i miejsc ważnych dla mieszkańców miasta, rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania historią regionu oraz popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu. Przedszkolaki podczas spacerów z rodzicami odwiedzili i zobaczyli wiele miejsc, pomników, tablic związanych z historią regionu kutnowskiego. Powstało dużo ciekawych fotografii. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. W konkursie wzięli udział: Filip Jatczak, Barbara Pińkowska, Maja Okupska, Hubert Cukier, Julian Kaźmierczak, Kacper Szadkowski, Julia Sroka, Alicja Pilarska i Kamila Estal.

19 czerwca 2018 – quiz wiedzy o Kutnie pt. „Kutno – miasto róż”.

Zabawy kutnowskich przedszkolaków z PM Nr 8 „Promyczek” i PM Nr 16 „Calineczka”. Dzieci z najstarszych grup rozwiązywały zagadki słowne, obrazkowe, fotograficzne, układały puzzle, grały w grę „ścigankę”. Tematyka wszystkich zadań związana była z miastem rodzinnym – Kutnem, jego zabytkami, herbem, ważnymi miejscami i budynkami. Dzieci z obu przedszkoli otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki. Celem przedsięwzięcia było kształtowanie lokalnego patriotyzmu, przywiązania do rodzinnego miasta, poszerzenie wiedzy o Kutnie, jego zabytkach, charakterystycznych obiektach, ciekawych wydarzeniach, utrwalenie znajomości herbu miasta i kształtowanie szacunku do jego historii. W wydarzeniu wzięło udział 50 uczestników.

Autor zdjęć: Beata Pilarska

22 października – 16 listopada 2018- konkurs fotograficzny „Selfie z bohaterem” (rozstrzygnięcie 30 listopada). Skierowany był do rodzin dzieci uczęszczających do przedszkola. Uczestnicy wykonali zdjęcie z bohaterem – pomnikiem i dostarczyli je, oprawione w antyramę. Z prac konkursowych została utworzona galeria, eksponowana w holu przedszkola. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Konkurs ten miał na celu: kształtowanie postawy patriotycznej, wzbudzanie szacunku do bohaterów narodowych i lokalnych oraz poszerzenie wiedzy dotyczącej historii rodzinnego miasta. W rywalizacji wzięło udział 9 osób.

Autor zdjęć: Beata Pilarska

29 października 2018 roku dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 8 „Promyczek” w Kutnie zaprezentowały przedstawienie pt. „Kocham Polskę”. Wydarzenie artystyczne miało miejsce w czasie XVI Międzyprzedszkolnego Przeglądu Małych Form Scenicznych – Teatrzyku Przedszkolaków pod hasłem „Kto ty jesteś – Polak Mały”. Organizatorem inicjatywy było Przedszkole Miejskie Nr 15 „Bajka” w Kutnie.

Przedszkolaki, biorąc udział w przedstawieniu, przedstawiły piękno polskich miast zlokalizowanych wzdłuż Wisły, od gór do morza w oparciu o legendy i symbolikę poszczególnych regionów. Elementem łączącym była piosenka „Płynie Wisła, płynie”. Mali aktorzy wyrazili też swój szacunek i oddanie do ojczyzny poprzez uhonorowanie symbolu narodowego – flagi Polski.

Dzięki udziałowi w tej inicjatywie u przedszkolaków kształcono postawy patriotyczne poprzez prezentowanie symboli narodowych, budowano świadomość przynależności do ojczyzny oraz zapoznawano z miastami i regionami Polski, charakterystycznymi miejscami, atrybutami, znakami rozpoznawczymi poszczególnych miast.

Autorem zdjęć jest Pan Piotr Szatkowski.

9 listopada 11:11 „Rekord dla Niepodległej” – wspólne śpiewanie hymnu państwowego. Uroczyste spotkanie rozpoczęło się pięknym montażem słowno – muzycznym w wykonaniu przedszkolaków. Dzieci recytowały wiersze oraz śpiwały piosenki o tematyce patriotycznej. W wydarzeniu wzięło udział 110 osób.

Autor zdjęć: Beata Pilarska

27 listopada 2018 – VI Przegląd Inwencji Artystycznej ” Moda na niepodległość, czyli 100 lat w modzie polskiej”.

Dzieci z 6 kutnowskich przedszkoli zaprezentowały modę na przestrzeni wieku, charakterystyczną dla wybranego okresu historycznego od chwili odzyskania przez Polskę Niepdoległości. Na wybiegu w Cetrum Teatru Muzyki i Tańca pojawili się modelki i modele w strojach z lat 20. i 30., 50., 60., 70., 80. i 90. ubiegłego wieku aż po modę współczesną. Była to okazja do wspomnień z dawnych lat. Niejednemu widzowi zakręciła się łezka w oku, a dzieci mogły poznać i zobaczyć, jakie zmiany zachodziły w historii naszego kraju, również pod względem strojów. W trakcie przygotowań do przeglądu uczestnicy musieli przypomnieć sobie, jakie stroje obowiązywały w danym okresie historycznym.

Cele przedsięwzięcia: kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych poprzez rozwijanie u nich poczucia przynależności społecznej, budzenie świadomości narodowej, poznawanie historii kraju, popularyzowanie wiedzy na temat kultury narodowej i zmian zachodzących w modzie polskiej na przestrzeni 100 lat.

W wydarzeniu wzięło udział 51 uczestników + widzowie.

Autor zdjęć: Piotr Szatkowski

29 marca, 2019|Przedszkola|

Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 w Kutnie „Jarzębinka”

7 maja 2018 r. – pogadanka pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”. Cel: kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich u dzieci w praktyce przedszkolnej. Dzieci z najstarszych grup przedszkolnych spotkały się z Panem Wasilijem Dworeckim – przewodnikiem z Muzeum Regionalnego w Kutnie. Pan Wasilij rozmawiał z przedszkolakami o tym, kim jest patriota. W sposób łatwy i przystępny wytłumaczył dzieciom trudne pojęcia związane z patriotyzmem. Na koniec spotkania przedstawił prezentację multimedialną związaną z odzyskaniem niepodległości przez nasz kraj. Jedną z ciekawostek prezentacji była informacja, iż właśnie w naszym mieście – Kutnie, Bonaparte zatrzymał się dwukrotnie podczas swej wyprawy na Moskwę. Uczestnicy: 40 osób.


13.06.2018r. Przedszkole Młodych Patriotów. Finał konkursu recytatorskiego „Kto Ty jesteś? Polak mały.” Celem konkursu było popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej, rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie. Utrwalanie poczucia dumy narodowej. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci, promowanie młodych talentów. Udział w konkursie brały dzieci z wszystkich grup wiekowych. Eliminacje odbywały się w dwóch kategoriach wiekowych 3-4 latki, 5 – 6 latki. Nauczycielki wybrały po troje dzieci do części finałowej. W części finałowej konkursu brało udział 24 dzieci.

02.10.2018r. Przedszkole Młodych Patriotów. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych. Dzieci z grupy VI „Jeżyki” wraz ze swoją Panią przygotowały kodeks postaw patriotycznych. Przygotowanie kodeksu było podsumowaniem cyklu zajęć związanych z niepodległością. Jeżyki poznały legendę o Lechu, Czechu i Rusie, dowiedziały się o początkach powstania naszego państwa. Rozmawiały o symbolach narodowych. Utrwaliły poznane wcześniej barwy (flaga biało – czerwona) i symbole narodowe. Dzieci wspólnie z nauczycielką rozmawiały na temat, kogo można nazwać małym patriotą. Przedszkolaki znalazły odpowiedź na powyższe pytanie, a swoje wypowiedzi umieściły na plakacie. Uczestnicy: 16 osób.

08.11.2018r. Przeprowadzenie pogadanki nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich u dzieci w praktyce przedszkolnej. W grupie VI nauczycielka przeprowadziła pogadankę dotyczącą postaw patriotycznych – jak zachowywać się podczas śpiewania hymnu państwowego, podczas uroczystości patriotycznych. Elementem pogadanki była informacja o lokalnym patriocie Antonim Troczewskim, który w sposób wybitny wykazywał postawy patriotyczne i był zaangażowany w budowanie wolnego Państwa Polskiego.Przedszkolaki oglądały widokówki, albumy i zdjęcia związane z Kutnem. Kolorowały herb naszego miasta. Dzieci wykonały prac plastyczne na temat: „Jestem młodym patriotą”. Uczestnicy: 19 osób

9 listopada 2018r. „Rekord dla Niepodległej.” – wspólne śpiewanie hymnu państwowego. Celem przedsięwzięcia było odśpiewanie hymnu państwowego przez całą społeczność przedszkolną. W dniu 9 listopada o godz. 1100 w sali rekreacyjno – rehabilitacyjnej zebrało się 8 grup wraz z nauczycielami i punktualnie o godz.11: 11 wszyscy odśpiewali 4 zwrotki hymnu państwowego. W biciu rekordu dla Niepodległej brało udział 130 osób.

28.11.2018r. „Polska w czterech porach roku” – konkurs plastyczny. Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 „Jarzębinka” w Kutnie i Przedszkole Miejskie nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie zorganizowały konkurs, którego celem było rozwijanie kreatywności plastycznej u dzieci, pobudzanie i rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej uczestników, inspirowanej pięknem regionów Polski. Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych. W konkursie brały udział dzieci z kutnowskich przedszkoli w wieku 4-6 lat. Każda placówka mogła dostarczyć maksymalnie 10 prac wykonanych dowolną techniką plastyczną, ukazujących piękno regionów Polski w różnych porach roku. W konkursie brało udział 64 dzieci z kutnowskich przedszkoli.

Autorami zdjęć są nauczyciele z Integracyjnego Przedszkola Miejskiego nr 3 „Jarzębinka” w Kutnie.

19 marca, 2019|Przedszkola|

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie

W listopadzie 2018 roku w Szkole miały miejsce następujące wydarzenia i inicjatywy:

6 listopada – Konkurs Historyczny „100 lat Niepodległej”, zorganizowany przez nauczycieli przedmiotów humanistycznych w ZSNr1 i Stowarzyszenie Edukacyjno-Sportowe „Staszic Kutno”. Celem przedsięwzięcia było upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania niepodległości i propagowanie wiedzy historycznej wśród młodzieży. Konkurs zorganizowano wśród uczniów Szkoły z klas: III A, IIIE, IAD, IE, Ie, Ii liceum i technikum. Uczestnictwo polegało na rozwiązywaniu testu wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości w kraju i regionie kutnowskim.

Wyniki: I miejsce Adam Romański IIIA, II miejsce Błażej Wilanowski IIIE, III miejsce Bartosz Sobczak IAD. W rywalizacji wzięło udział 33 uczniów.

7 listopada – Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej „Dla Niepodlełej” pod Honorowym Patronatem Starosty Kutnowskiego. Przedsiewzięcie miało na celu uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepdoległości oraz popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej. To także forma rozwijania zainteresowań i uzdolnień młodzieży. Sam udział w konkursie to oznaka przynależności do elitarnego grona wrażliwych na piękno języka ojczystego.

Po burzliwych obradach jury wyłoniło zwycięzców:

a) klasy VII-VIII szkół podstawowych:
I miejsce – Natalia Dębska, SP Nr 2 im. Marsz. J. Piłsudskiego w Kutnie,
II miejsce – Anna Kowalczyk, SP im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych,
III miejsce – Maja Syska, SP Nr 1 im. T. Kościuszki w Kutnie,
Wyróżnienie – Amelia Góral, SP im. Wł. St. Reymonta w Gołębiewku. b) klasy III gimnazjalne:
I miejsce – Zofia Chmielecka, ZS Nr 1 w Krośniewicach,
II miejsce – Natalia Sobczyk, SP Nr 2 im. Marsz. J. Piłsudskiego w Kutnie,
III miejsce – Joanna Smakowska, SP Nr 5 im.H. Sienkiewicza w Kutnie,
Wyróżnienie – Marcelina Czajkowska, SP Nr 5 im. H. Sienkiewicza w Kutnie.

W konkursie wzięło udział 21 uczestników.

9 listopada – Montaż słowno – muzyczny „Poetyckie drogi do niepodległości”.

Przedsięwzięcie miało na celu propagowanie wśród młodzieży idei niepodległościowych, popularyzację literatury ukazującej różne doświadczenia uczestników walk o wyzwolenie ojczyzny lub podejmującej refleksję nad tematem utraty wolności w aspekcie historycznym, egzystencjalnym, antropologicznym.

Program artystyczny został przygotowany przez uczniów klas: II a, II d i III i. Montaż podzielony na dwie części: recytatorską i wokalno-muzyczną zawierał między innymi teksty Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia i Antoniego Słonimskiego, które w odmienny sposób podejmowały problem utraty niepodległości oraz dążeń narodowowyzwoleńczych, wolności i tęsknoty za odrodzonym krajem. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w całym procesie realizacji programu: wyborze repertuaru, recytacji utworów poetyckich oraz muzycznym wykonaniu między innymi takich utworów jak – „Taki kraj”, „Miejcie nadzieję” oraz „Kocham wolność”, co sprzyjało wymianie wzajemnych – pokoleniowych doświadczeń, a także uaktualnieniu obecnych w literaturze minionych epok literacko-kulturowych, wątków i tematów patriotycznych. W wydarzeniu wzięło udział. ok.1000 osób.

9 listopada godz. 11:11 – „Rekord dla Niepodległej”, czyli wspólne śpiewanie 4 zwrotek hymnu narodowego. Społeczność Szkoły odpowiedziała pozytywnie na propozycję Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej, działającej przy Ministrze Edukacji Narodowej i przyłączyła się do zaproponowanej ogólnonarodowej formy uczczenia 100 – lecia odzyskania niepodległości. W wydarzeniu wzięło udział ok. 700 osób.

9 listopada – wykład historyczny „Polskie drogi do niepodległości” wygłoszony przez profesora Uniwersytetu Łódzkiego dr. hab. Dariusza Jeziornego – Dyrektora Instytutu Historii dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego o profilu humanistycznym (klasy I AD, II D, III D). Prelekcji wysłuchało 82 uczniów.

16 listopada – wycieczka edukacyjna „Patriotyzm wczoraj i dziś” . 100 uczniów Szkoły obejrzało spektakl „Dziady” w Teatrze Muzycznym w Łodzi (klasy IIA, IID, IIE oraz III i), dzięki czemu miłośnicy teatru rozwinęli swoje humanistyczne zainteresowania. Wydarzenie rozbudziło świadomość narodową oraz ciągłość tradycji i kultury.

W listopadzie została też wydana okolicznościowa gazetka szkolna „Chimera”. Zintegrowała ona społeczność uczniowską i rozbudziła patriotyzm lokalny, rozwinęła kreatywność uczniów, pogłębiła wiedzę z zakresu historii Polski, polskiej kultury oraz kształciła umiejętność współpracy w grupie.

18 marca, 2019|Szkoły i placówki oświatowe|

Przedszkole Miejskie Nr 15 „Bajka”

Projekt : 100. rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę w PM nr 15 „Bajka”:

20 marca 2019 – konkurs recytatorski „Kto ty jesteś? Polak mały”. Przedstawiciele wszystkich grup pięknie deklamowały wiersze na tle dekoracji, którą wcześniej wykonały dzieci z grup IV, V, VI i VII. Bajkowe przedszkolaki recytowały wiersze poetów, takich jak: Wisława Szymborska, Wanda Chotomska, Joanna Białobrzeska, Czesław Janczarski, Ryszard Przymus i Władysław Bełza. Każde dziecko uczestniczące w konkursie zostało nagrodzone dyplomem i książeczką. Liczba uczestników: 150 osób

Celem konkursu było: budzenie uczuć patriotycznych, rozróżnianie symboli narodowych oraz rozwijanie uczuć lokalnego patriotyzmu.

Autor zdjęcia: Monika Dębowska – Baranowska

11 kwietnia 2018 – spotkanie, którego celem było budzenie uczuć patriotycznych. Była to „żywa lekcja historii” przeprowadzona przez przedstawicieli Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty w składzie: Zbigniew Zagajewski, Sławomir Błaszczyk, Jarosław Włosek i Andrzej Włodarczyk. Tematem przewodnim była 100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dzieci były bardzo zainteresowane opowieściami o trudnej historii naszego kraju oraz walce o niepodległość. Najwięcej wrażeń dostarczył im pokaz zadań sekcji łączności powiązany z rozwijaniem linii telefonicznej oraz możliwością porozmawiania ze sobą przez telefon z czasów wojny. Bajkowe przedszkolaki mogły też dotknąć i obejrzeć elementy umundurowania i uzbrojenia żołnierza z 1939 r., a także przymierzyć żołnierskie nakrycia głowy oraz maskę przeciwgazową. W podziękowaniu przedszkolaki wręczyły członkom stowarzyszenia dyplom oraz zaproszenie na kolejne spotkanie z historią. W wydarzeniu wzięło udział 100 osób.

Autor zdjęcia: Marta Taranowska

10 maja 2018 – Wieczór Poezji i Pieśni Patriotycznej. Celem było budzenie uczuć patriotycznych oraz rozwijanie zdolności dzieci. Do udziału w tym wydarzeniu zaproszeni byli pracownicy przedszkola, dzieci i rodzice. Swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie – Pani Danuta Blus oraz Prezydent Miasta Kutno – Pan Zbigniew Wdowiak. Gośćmi specjalnymi byli członkowie zespołu ludowego „Leszczynianki”.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Agnieszka Sobczyk, która przywitała wszystkich gości. Następnie wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni przez prowadzącą Panią Martę Tarnowską do odśpiewania hymnu narodowego Mazurka Dąbrowskiego. W dalszej kolejności dzieci z grupy Misie i Motylki wykonały dla gości taniec Polonez. Po tej części chłopcy wyrecytowali wiersz Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”. Następnie członkowie ludowego zespołu wokalno-instrumentalnego „Leszczynianki” wykonali pieśń „Białe róże”. A potem na przemian przedszkolaki z każdej grupy prezentowały wiersze o tematyce patriotycznej, a zespół ludowy wykonywał pieśni. Dla uczestników spotkania przygotowane zostały śpiewniki, aby mogli włączyć się do śpiewania. Dzieci z grupy Puchatki zaprezentowały się w tańcu Krakowiak, a dzieci z grupy Krasnale odśpiewały pieśni: „Pierwsza kadrowa” oraz „Przybyli ułani”. W naszej codziennej pracy, a szczególnie podczas takich uroczystości chcemy kształtować u dzieci uczucia patriotyczne, poczucie przynależności narodowej oraz wdrażać najmłodszych do poszanowania naszego narodowego dziedzictwa kulturowego.

Serdeczne podziękowania dla zespołu ludowego „Leszczynianki” za uświetnienie swoimi występami tego wydarzenia. Dziękujemy także Pani Danucie Blus, Panu Zbigniewowi Wdowiakowi oraz obecnym przedstawicielom lokalnych mediów. Rodzicom dziękujemy za współpracę oraz udział w tym wydarzeniu.

Uroczystości towarzyszyły następujące wystawy: wystawa prac konkursowych „Polska w oczach dziecka”, wystawa „Kutno dawniej i dziś” i wystawa pamiątek „100. rocznica odzyskania niepodległości”. Liczba uczestników: 170 osób.

Autor zdjęć: Olga Miller

21 czerwca 2018 roku – Konkurs Tańców Regionalnych. Dzieci z poszczególnych grup zaprezentowały tańce wywodzące się z różnych regionów Polski:

dzieci z grupy „Kaczuszki” – zatańczyły taniec Koziorajka,

dzieci z grupy „Jeżyki” – zaprezentowały się w tańcu Klapok,

dzieci z grup „Sówki” i „Żabki” – wykonały tańce: Trojak, Waloszek, Grożony,

dzieci z grupy „Misie” – zaprezentowały Poloneza,

dzieci z grup „Puchatki” i „Motylki” – zatańczyły Krakowiaka.

Wszystkie grupy otrzymały pamiątkowe dyplomy. W wydarzeniu wzięło udział 60 uczestników.

Autor zdjęć: Anna Kotkowska

20 października oraz listopad 2018 – Przedszkolaki na 100-lecie Niepodległości – Przegląd Małych Form Scenicznych. W Kutnowskim Domu Kultury odbył się Przegląd Małych Form Scenicznych pt. „Kto Ty jesteś – Polak mały”, w którym wystąpili przedstawiciele wszystkich przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kutnie. Organizatorem przeglądu było przedszkole „Bajka”. Jako gospodarze  przeglądu wystąpili jako pierwsi, w prezentacji pt. „Krótka historia Polski „- od zniewolenia do niepodległości”, przygotowanej przez Edytę Misiak, Annę Korczakowską i Sylwię Grzelak. Z kolei sześciolatki z Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 6 pokazały prezentację pt. „Polska moja Ojczyzna”. „Hej flago biało-czerwona” to spektakl 4-5 letnich przedszkolaków z Niezapominajki. Ruchową interpretację walca Fryderyka Chopina „A Chopin wciąż gra” pokazały dzieci z PM nr 16 „Calineczka”. Promyczki dały przedstawienie pt. „Kochamy Polskę”. Przedstawiciele PM nr 5 Stokrotka zaprezentowali  spektakl pt. „Piękna nasz Polska cała”. Na zakończenie przeglądu zobaczyliśmy dzieci z IPM nr 3 Jarzębinka w prezentacji Legendy o Smoku Wawelskim. Jako gość honorowy wystąpił absolwent naszego przedszkola – Antoni Marzec. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody ufundowane przez Radę Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka”. Spektakl cieszył się ogromną popularnością i wszystkie przedszkola zostały zaprezentowane w KDK-u dla całej społeczności. Liczba uczestników: 250.

12 marca, 2019|Przedszkola|

Kutnowski Dom Kultury „OD BAŁTYKU DO TATR – STO LAT NIEPODLEGŁOŚCI”

Projekt: OD BAŁTYKU DO TATR – STO LAT NIEPODLEGŁOŚCI

1. WIELKI ZIMOWY KONKURS ORIGAMI ,,POLSKA W KOLORZE BIAŁO-CZERWONYM”

2. WARSZTATY ORIGAMI ,,BIEL I CZERWIEŃ”

3. KONKURS PLASTYCZNY ,,POCZTÓWKA DLA NIEPODLEGŁEJ”

4. KONKURS LITERACKI ,,BAŚNIE I LEGENDY POLSKIE”

5. KONKURS ORIGAMI ,,PODRÓŻE PO POLSCE”

6. KONKURS PLASTYCZNY ,,PEJZAŻ NAD WISŁĄ”

7. AKCJA SZYCIA FLAG ,,USZYJ BIAŁO-CZERWONĄ”

8. AKCJA ,,WYŚLIJ POCZTÓWKĘ Z NIEPODLEGŁEJ”

9. KONKURS ORIGAMI ,,ORZEŁ BIAŁY”

10. KONKURS LITERACKI ,,CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE”

11. KONKURS NA KOMIKS ,,JÓZEF PIŁSUDSKI NA KARTACH KOMIKSU”

12. KONKURS RECYTATORSKI ,,POLSCY POECI DLA DZIECI”

13. KONKURS RECYTATORSKI ,,WOLNOŚĆ”

Projekt był realizowany od lutego do listopada 2018 roku.

Podstawowe cele całego projektu to: włączenie się do wspólnego świętowania 100-lecia odzyskania niepodległości, propagowanie patriotycznej postawy, rozwój intelektualny i kulturalny dzieci i młodzieży.

Projekt OD BAŁTYKU DO TATR – STO LAT NIEPODLEGŁOŚCI był realizowany od lutego do listopada 2018 roku przez Kutnowski Dom Kultury. Składał się on z konkursów, warsztatów i jednorazowych akcji o tematyce patriotycznej. Dzięki zróżnicowanej tematyce dotarł do różnorodnych odbiorców. Konkursy były skierowane do dzieci i młodzieży. Z kolei akcje – jak na przykład szycie flagi czy wysyłanie pocztówek były skierowane do całych rodzin.

Wśród laureatów naszych konkursów znaleźli się:

1. WIELKI ZIMOWY KONKURS ORIGAMI ,,POLSKA W KOLORZE BIAŁO-CZERWONYM”

Marta Obierska – I miejsce

Zofia Choncer – I miejsce

Daniel Piotrowski – wyróżnienie

2. KONKURS PLASTYCZNY ,,POCZTÓWKA DLA NIEPODLEGŁEJ”:

Alicja Sadowska

Wiktoria Rosiak

Julia Dębowska

Julia Ciołkowska

Eliza Kosko

3. KONKURS LITERACKI ,,BAŚNIE I LEGENDY POLSKIE”:

Szkoły Podstawowe – Klasy IV-VII:

Miejsce I

Barbara Ciesielska

Miejsce II

Sylwia Michalczyk

Miejsce III

Nina Kmito

Noelia Grzyb

Oddziały gimnazjalne

Miejsce I

Agnieszka Czajka

Damian Wojtowski

4. KONKURS ORIGAMI ,,PODRÓŻE PO POLSCE”

Kategoria wiekowa – 3 – 4 lat

miejsca I Szymon Wielgosz, Aleks Kajszczarek

miejsca II Antonina Łukowczyk, Ligia Pilarska

miejsca III Weronika Jędrzejewska, Maja Gurda

Kategoria wiekowa – 5 – 6 lat

miejsca I Antoni Gapiński, Alicja Pilarska, Wiktoria Tomczak

miejsca II Wiktor Pietrzak, Julia Wojciechowska, Zuzanna Ignaczak

miejsca III Tymofii Holosyniuk, Julia Chmiel, Gabriela Grzegory

5. KONKURS PLASTYCZNY ,,PEJZAŻ NAD WISŁĄ”

GRUPA WIEKOWA klasy I-III szkół podstawowych

Przyznano dwie równorzędne nagrody główne:

NAGRODA GŁÓWNA – JULIA WALICKA

NAGRODA GŁÓWNA – SEBASTIAN JANKOWSKI

GRUPA WIEKOWA klasy IV-V szkół podstawowych

Przyznano dwie równorzędne nagrody główne:

NAGRODA GŁÓWNA – ANNA MICHALAK

NAGRODA GŁÓWNA – PATRYCJA CIEŚLIK

klasy VI-VII szkół podstawowych i klasy III gimnazjum

I MIEJSCE – KLAUDIA KOWALSKA

I MIEJSCE – JULIA ANTCZAK

II MIEJSCE – KATARZYNA MODRZYŃSKA

II MIEJSCE – ZUZANNA JACIUBEK

III MIEJSCE – GABRIELA WITKOWSKA

III MIEJSCE – IGOR WIŚNIEWSKI

6. KONKURS ORIGAMI ,,ORZEŁ BIAŁY”

Kategoria wiekowa 3-4 lata

I miejsce

Aleksander Białobłocki – Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 „Jarzębinka”

Mateusz Zdobiak – Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 „Jarzębinka”

miejsca II

Lena Walicka – Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 „Jarzębinka”

Urszula Pasikowska – Przedszkole Miejskie nr 17 „Niezapominajka”

miejsca III

Lena Szlozer – Przedszkole Miejskie nr 17 „Niezapominajka”

Zuzanna Winiecka – Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 „Jarzębinka”

 

Kategoria wiekowa 5-6 lat

miejsca I

Aleksander Johnston – Punkt Przedszkolny nr 2 przy Szkole Podstawowej nr 6

Nina Kmieć – Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 „Jarzębinka”

Sandra Przybysz – Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 „Jarzębinka”

miejsca II

Tymoteusz Politański – Przedszkole Miejskie nr 17 „Niezapominajka”

Julia Sujecka – Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 „Jarzębinka”

Gabriela Walczak – Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 „Jarzębinka”

miejsca III

Janek Koziński – Przedszkole Niepubliczne Sióstr Pasjonistek Św. Pawła od Krzyża

Łucja Pietrzak – Przedszkole Niepubliczne Sióstr Pasjonistek Św. Pawła od Krzyża

Igor Lachowicz – Przedszkole Miejskie nr 16 „Calineczka”

Wyróżnienia

Julia Strębska – Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 „Jarzębinka”

Kacper Szadkowski – Punkt Przedszkolny nr 2 przy Szkole Podstawowej nr 6

 

7. KONKURS LITERACKI ,,CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE”:

NAGRODY GŁÓWNE

Karolina Dopieralska

Aleksander Jasiński

NAGRODY KONKURSOWE

Michał Adamczewski

Weronika Milczarek

8. KONKURS NA KOMIKS ,,JÓZEF PIŁSUDSKI NA KARTACH KOMIKSU”

Nagroda Główna

Karolina Jurkowska tytuł pracy „Józef Piłsudski – powrót do domu”

Julia Mikołajczyk tytuł pracy „Nasz wódz”

Franciszek Wasiak tytuł pracy „Nasz Milusin”

9. KONKURS RECYTATORSKI ,,POLSCY POECI DLA DZIECI”:

w kategorii klasy I-III

I miejsce

Blanka Gens

Jan Tytus Hakało

Julian Setta

II miejsce

Lena Klembalska

Franciszek Wasiak

Jan Mikołaj Waliszewski

III miejsce

Hanna Wawrzyńczak

Franciszek Lewański

w kategorii klasy IV-VI

I miejsce

Róża Najlepsza

Natalia Ratajczyk

II miejsce

Nikola Stępska

Weronika Ratajczyk

III miejsce

Julia Czubiak

Antoni Łuczyński

10. KONKURS RECYTATORSKI ,,WOLNOŚĆ”:

I miejsce

Marcelina Czajkowska

II miejsce

Aleksandra Suska

Natalia Dębska

III miejsce

Joanna Smakowska, Kacper Konopiński, Barbara Zawierucha

W całym projekcie udział wzięło około 3 000 osób.

 

 

 

 

 

17 lutego, 2019|Kutnowski Dom Kultury|

Przedszkole Miejskie Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie. Oddziały zlokalizowane przy Szkole Podstawowej Nr 1

Przedszkole Miejskie „Niezapominajka” zrealizowało projekt „Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości”. W jego ramach odbyły się :

 

Konkurs Wiedzy „Moja miejscowość Kutno” (16 maja 2018). Jego ideą było rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową, pogłębienie wiedzy o własnym mieście i jego społeczeństwie, poznanie historii, herbów i najważniejszych zabytków Kutna dawniej i dziś oraz najwybitniejszych przedstawicieli regionu.

W rywalizacji wzięło udział 8 trzyosobowych zespołów składających się z dzieci 5-6 – letnich. Konkurs miał charakter gry dydaktycznej, co spotkało się z dużym zaciekawieniem i zainteresowaniem wśród małych uczestników. Podczas rozgrywki dzieci odpowiadały na pytania dotyczące najważniejszych ośrodków kultury, zabytków i historii swojego miasta, wykazywały się wiedzą na temat znajomości najwybitniejszych osób, które przyczyniły się do rozwoju Kutna i wniosły duży wkład w jego rozwój. Poziom wiedzy reprezentowany przez dzieci był na bardzo wysokim poziomie.

Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej, zorganizowany w ramach Przedszkola Młodych Patriotów ( 17 maja 2018). Celem przedsięwzięcia było: kształcenie postaw patriotycznych wśród najmłodszych dzieci, zachęcanie ich do poznawania historii kraju, rozwijanie zdolności wokalnych, zachęcanie do występów przed publicznością, a także wdrażanie do słuchania i wykonywania piosenek patriotycznych. Dzieci z najstarszych grup wiekowych zaprezentowały pieśni i piosenki wojskowe, powstańcze i patriotyczne. „Czerwone maki na Monte Cassino”, „Pałacyk Michla” , „Wojenko, wojenko” , „Szara piechota”, „ Pierwsza kadrowa” rozbrzmiały głosami przedszkolaków i wzruszyły zgromadzonych widzów – dzieci, rodziców i nauczycieli. Występy dzieci podsumowała Pani Anna Walczak – zastępca Dyrektora PM nr 17. Podkreśliła, jak ważną rolę pełnią pieśni i piosenki przybliżające historię naszego kraju oraz fakt, że dzieci – poprzez śpiewanie ich – również tę historię poznają w przystępny dla nich sposób. Mali artyści nagrodzeni zostali gromkimi brawami, a za swoje wykonania otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodki poczęstunek.

Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „Polska w czterech porach roku”. ( 22.10 – 08.11.2018 r.)

Głównymi celami konkursu było pobudzanie i rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci inspirowanej pięknem regionów Polski w czterech porach roku, popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

W konkursie wzięło udział 64 dzieci z kutnowskich przedszkoli w wieku 4-6 lat. Organizatorami konkursu były dwa przedszkola: PM Nr 17 „Niezapominajka” oraz Integracyjne PM Nr 3 „Jarzębinka” w Kutnie.

Jury przyznało 10 nagród głównych oraz 10 wyróżnień. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 28.11.2018 r. w Kutnowskim Domu Kultury. Nagrody i dyplomy wręczyła Starsza Inspektor Wydziału Oświaty pani Anna Michalska oraz panie Dorota Bonawenturczak – wicedyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka” i Małgorzata Wojciechowska – dyrektor Integracyjnego Przedszkola Miejskiego Nr 3 „Jarzębinka”.

Konkurs wiedzy o Polsce „Ojczyznę swoją znamy, Ojczyznę swą kochamy” ( 29 listopada 2018)

Celem przedsięwzięcia było: popularyzowanie wiedzy o Polsce, rozwijanie zainteresowania historią, kulturą i tradycją własnego kraju, budowanie tożsamości i poczucia przynależności narodowej, kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.

W zmaganiach wzięły udział dzieci 5 i 6 – letnie. Czteroosobowe zespoły reprezentujące każdą grupę doskonale poradziły sobie z rozwiązaniem wszystkich zadań. Dzieci wykazały się wiedzą na temat polskich symboli narodowych, znajomością hymnu Polski, legend związanych z naszym krajem. Przedszkolaki wskazywały na mapie Polski charakterystyczne miejsca, miasta, rzeki i regiony i tym samym udowodniły, że doskonale znają swoją Ojczyznę. Fakt ten podkreśliła pani Wicedyrektor Anna Walczak, gratulując dzieciom wiedzy i przygotowania do konkursu.

 

17 lutego, 2019|Przedszkola|

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie

Konkurs „Patriotyzm 2.0 – czym jest dzisiejszy patriotyzm?”

Zorganizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kutnie konkurs Patriotyzm 2.0 – czym jest dzisiejszy patriotyzm? dedykowany był młodzieży i dorosłym. Ogłoszony został 11 stycznia 2018 roku, natomiast rozstrzygnięty 27 kwietnia. Jego ideą było przedstawienie własnej interpretacji pojęcia patriotyzmu, rozwijanie wrażliwości literackiej oraz umożliwienie prezentacji własnych dokonań artystycznych szerszej publiczności.

Otrzymano 71 prac z całej Polski – od Malborka po Bystrzycę Kłodzką. Jury z przewodniczącym Cezarym Łazarewiczem wybrało następujących zwycięzców:

I grupa wiekowa (15-18 lat):

I Miejsce

ANIELKA
Aniela Sobuś – „O miłości i zagubionym różańcu”
16 lat
Piaseczno

II Miejsce

STOKROTKA
Anna Kopeć – „Bądź dobra”
15 lat
Naprawa 600

III Miejsce

MPO16
Michał Olesiński – „Czym dla Ciebie jest współczesny patriotyzm?”
16 lat
Kutno

II grupa wiekowa (18+)

I miejsce

ŚWIĘTOSŁAW
Marzenna Lewandowska – „Michałki i patriotyzm z kruszonką”
Kowal

II miejsce

MADELEINE
Magdalena Lipniak-Młyńczak – „Cztery pory nienawiści”
25 lat
Lędziny

III miejsce ex aequo

SOFER
Marek Chojnacki – „Eksperyment socjologiczny”
58 lat
Poznań

OSIEM
Krzysztof Martwicki – „Bigos polski”
53 lata
Płońsk

Marzenna Lewandowska – „Michałki i patriotyzm z kruszonką”
Kowal

II miejsce

MADELEINE
Magdalena Lipniak-Młyńczak – „Cztery pory nienawiści”
25 lat
Lędziny

III miejsce ex aequo

SOFER
Marek Chojnacki – „Eksperyment socjologiczny”
58 lat
Poznań

OSIEM
Krzysztof Martwicki – „Bigos polski”
53 lata
Płońsk

Projekt „Cyfrowe Kutno – Sto lat Niepodległości”

Projekt „Cyfrowe Kutno – Sto lat Niepodległości”, współtworzony z Archiwum Państwowym w Płocku Oddział w Kutnie, uruchomiono 1 lutego 2018 roku na stronie www.bibliokutno.pl . Założeniem jest stworzenie swobodnego dostępu poprzez Internet do cyfrowych kopii najcenniejszych materiałów z naszej historii. Projekt ma formułę otwartą. Ma służyć regionalistom, studentom, uczniom oraz wszystkim zainteresowanym historią i kulturą Kutna i powiatu. Każdy pozyskany dokument wzbogaci kolekcję oraz umożliwi zdobycie nowych informacji na temat historii naszego regionu. Użyczone materiały – fotografie, plakaty, afisze, zaproszenia, mapy, świadectwa, foldery i inne po zeskanowaniu są zwracane, a wraz z nimi dostępne są wersje elektroniczne w wysokiej jakości. Prezentacja materiałów źródłowych o charakterze regionalnym obejmuje okres walk o niepodległość w Kutnie i powiecie kutnowskim, w czasie od powstań narodowych aż po rok 1989. Do prezentacji materiałów archiwalnych wykorzystano system „dLibra”.

23 maja, w obecności Pana Krzysztofa Debicha, Starosty Kutnowskiego, Pana Zbigniewa Wdowiaka, Zastępcy Prezydenta Miasta Kutno oraz Tomasza Piekarskiego, Dyrektora Archiwum Państwowego w Płocku, zasób dokumentacyjny i funkcjonalności systemu zaprezentowali pracownicy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Kutnie oraz Pani Jolanta Leśniewska, Kierownik kutnowskiego Archiwum.

Do dnia 1 grudnia 2018 roku stronę odwiedziło 20 051 użytkowników.

Wykład „Drogi do Niepodległej”

12 marca odbył się wykład Jolanty Leśniewskiej – Kierownika Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Kutnie zatytułowany „ Drogi do Niepodległej”. Dodatkowo zaprezentowane zostały regionalne dokumenty związane z okresem walk o niepodległość na Ziemi Kutnowskiej. Prelekcja zgromadziła ok. 70 osób.

Wykład „Stulecie Niepodległości”

21 marca, w czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie, prof. Jan Żaryn wygłosił wykład skierowany do kutnowskiej młodzieży zatytułowany „Stulecie Niepodległości”,. W bardzo ciekawy i spójny sposób przedstawił różne drogi wiodące do wolnej Polski., okupione krwią i cierpieniem, rozpoczynając od Konfederacji Barskiej i sytuacji Polaków w poszczególnych zaborach, poprzez powstania, aż do I wojny światowej i momentu odzyskania przez Polskę niepodległości. Profesor naświetlił sytuację międzynarodową i opowiedział o roli, jaką odegrali w walce o wolność Marszałek Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski i wielu innych mniej znanych bohaterów tego okresu. Prelekcji wysłuchało 65 osób.

Spotkanie „W służbie niepodległej”

23 kwietnia, pełna po brzegi czytelnia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie zgromadziła mieszkańców miasta na spotkaniu z gen. dyw i byłym  dowódcą GROM Romanem Polko.

Event pod hasłem „W służbie niepodległej” prowadził płk prof. Remigiusz Wiśniewski, wykładowca w kutnowskim I LO PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty. Rozmowa toczyła się wokół tematu terroryzmu, jego zagrożeń i zachowania ludności cywilnej. „Budowanie systemu bezpieczeństwa w oparciu o minione wydarzenia przy obecnym, błyskawicznym postępie technicznym jest błędem, trzeba myśleć o tym, co wydaje się niemożliwe” – twierdzil generał. Przyszłość należy do wojsk Obrony Terytorialnej, gdyż jej członkowie są naturalnie zainteresowani bezpieczeństwem na własnym terenie w oparciu o ludzi przeróżnych specjalności. Najważniejszymi funkcjami, jakie te formacje mają spełniać, są: wysoko wyspecjalizowane jednostki techniczne przy klęskach żywiołowych, wsparcie i organizacja społeczności lokalnych w sytuacjach wojny i innych zagrożeń, uzupełnienie zadań wojska. W spotkaniu uczestniczyło 130 osób.

Koncert zespołu „Kwiaty”

27 kwietnia łódzki zespół Kwiaty zaprezentował zupełnie nowe aranżacje polskiej piosenki patriotycznej. W koncercie wzięło udział 45 osób.

Muzyczna podróż przez sto lat polskiej piosenki

W poniedziałkowy wieczór, 27 sierpnia, uczestnicy niezwykłego koncertu odbyli muzyczną podróż przez sto lat polskiej piosenki. Wykonawcami utworów byli: Maciej Maciejewski, Agata Daniel, Paweł Zielak, Andrzej Zielak i Marcin Janiszewski. Wydarzenie, współorganizowane ze Starostwem Powiatowym w Kutnie, wpisało się w obchody stulecia odzyskania niepodległości, toteż nie mogło zabraknąć utworów, które dodawały odwagi, chwaliły bohaterstwo żołnierzy czy były wyrazem buntu i niezgody wobec działań okupanta. „My, pierwsza brygada”, „O mój rozmarynie”, „Gdzie są kwiaty z tamtych lat”, „Warszawo ma” i wiele innych piosenek rozbrzmiało w czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Koncert był nie tylko hołdem oddanym polskiej piosence, ale przede wszystkim opowieścią o wielkiej tęsknocie Polaków do ukochanej wolności, a ta nie jest dana raz na zawsze. Piosenka jest wielką siłą, wsparciem w walce, ukojeniem w chwilach niewoli i naszym – Polaków – wiernym towarzyszem bez względu na okoliczności. Jak kalka odbija wszystkie nasze zmagania, koleje historii kraju i narodu, ludzkie problemy i uczucia. Koncertu wysłuchało 140 osób.

W służbie niepodległej

W czwartkowe popołudnie, 27 września, kutnowską książnicę odwiedził płk Grzegorz Kaliciak. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, służył wielokrotnie    na misjach poza granicami kraju. Obecnie dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.  W 2004 roku, jako dowódca kompanii rozpoznawczej, kierował obroną ratusza w Karbali (Irak) podczas II wojny w Zatoce Perskiej. Swoje doświadczenia z tej misji opisał w książce „Karbala. Raport z obrony City Hall”, zaś afgańskie doświadczenia w „ Afganistan. Odpowiedzieć ogniem”. Obecnie kończy trzecią książkę – tym razem o Jugosławii. Na spotkaniu płk Grzegorz Kaliciak opowiadał o pierwszych doświadczeniach na misjach wojskowych; głównie o tyranii Saddama Husajna w Iraku, o tym, jak bardzo przejmujący był widok masowych grobów, w których odnajdowano ciała przeciwników jak i zwolenników dyktatora. Pułkownik wiele mówił również o zderzeniu kulturowym człowieka-żołnierza Zachodu z kulturą muzułmańską. Szacunek do ludzkiego życia jest zupełnie odmienny, często przeliczany na pieniądze. Dla dowódcy, którym był wówczas płk Kaliciak, liczyli się przede wszystkim jego żołnierze i ich bezpieczeństwo. Podczas obrony ratusza w Karbali nie zginął żaden z żołnierzy połączonych sił polsko-bułgarskich. Jak na spotkaniu mówił płk Kaliciak – „Amerykanie, którzy później nas wspomogli, byli pełni szacunku i podziwu do tego, ile udało nam się osiągnąć”. W spotkaniu wzięło udział 40 osób.

Spektakl „O Ziuku Piłsudskim, czyli odzyskana wolność”

20 października w kutnowskiej Bibliotece Teatr Wariacja zaprezentował sztukę „O Ziuku Piłsudskim, czyli odzyskana wolność”. Projekt „Mama, tata i ja…z książką w teatrze” miał na celu przybliżenie dzieciom historii naszego kraju w atrakcyjnej, artystycznej formie. Przedstawienie – opowieść o wielkim Polaku Józefie Klemensie Piłsudskim – prezentuje niesfornego ucznia, upartego obrońcę polskiego języka, historii i miłości do Polski, której wówczas nie było. W spektaklu pokazano historie z życia małego Ziuka, ucznia oraz młodego wojownika, ojca i wreszcie wodza wyzwolonej ojczyzny. Takich ciekawostek mali widzowie na pewno nie znajdą w podręczniku. Sztukę obejrzało 100 dzieci.

Znani czytają poezję na stulecie odzyskania niepodległości – 11 listopada

Koncert słynnego artysty, Piotra Machalicy, zakończył  miejskie obchody z okazji 100- lecia odzyskania niepodległości. Podczas wieczoru, zebrani goście mogli zatopić się we  wspomnieniach i refleksji przy utworach Wojciecha Młynarskiego. „Mój ulubiony Młynarski” to hołd składany Mistrzowi przez aktora, który jego piosenki śpiewa od zawsze. Widowisko (przeplatane opowieścią i poezją) składało się wyłącznie z utworów, które wyszły spod pióra Mistrza Młynarskiego. Były to piosenki zarówno autorskie, jak i znakomite przekłady, które stały się ważną częścią polskiej kultury. W programie koncertu nie zabrakło takich utworów jak: „Jeszcze w zielone gramy”, „Tango desperado”, „Nie ma jak u mamy” „Bynajmniej”, „Moje ulubione drzewo”, „Najpiękniejszy list miłosny”, „Idź swoją drogą”, czy „Blue Tango”. Publiczność bawiła się znakomicie nucąc i śpiewając razem z artystą, a wierni fani cierpliwie czekali po koncercie na sympatyczne, wspólne  zdjęcia.

[nggallery id=

14 lutego, 2019|Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna|

Przedszkole Miejskie nr 5 „Stokrotka” w Kutnie

Happening patriotyczny

04.06.2018 r. z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości na placu Marsz. Józefa Piłsudskiego odbył się happening patriotyczny pod hasłem „Niepodległość jest słodka”. Koordynatorem uroczystości było przedszkole „Stokrotka”. W happeningu uczestniczyły dzieci ze wszystkich kutnowskich przedszkoli i punktów przedszkolnych. Naszą placówkę reprezentowały przedszkolaki z grupy IV „Słoneczka”. Mieszkańcy Kutna mieli okazję podziwiać występy artystyczne przedszkolaków. W ich wykonaniu obejrzeli poloneza i krakowiaka. Ponadto dzieci z naszego przedszkola zaprezentowały „Taniec kwiatów”. Nie zabrakło wierszy i piosenek patriotycznych.

Dla podkreślenia patriotycznego charakteru uroczystości rozłożono biało – czerwony kotylion. Ponadto wszyscy wesoło bawili się przy piosence „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Jedną z atrakcji było wypuszczenie w powietrze biało – czerwonych balonów. Było radośnie, patriotycznie i słodko.

Cykl koncertów pieśni patriotycznych

Z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości zorganizowano kilka koncertów pieśni patriotycznych:

08.06.2018 r. w ramach współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. K. Kurpińskiego odbył się koncert pieśni i wierszy patriotycznych w wykonaniu uczniów tejże szkoły.

Po raz kolejny, 14.11.2018 r., dzieci z przedszkola wysłuchały koncertu pieśni patriotycznych – tym razem w wykonaniu zespołu „Leszczynianki”. Niektóre pieśni śpiewane były wspólnie . Było dużo radości i wzruszeń.

13.11.2018r. odbyła się prezentacja pieśni patriotycznych pod hasłem „ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI W PIEŚNIACH PATRIOTYCZNYCH PRZEDSZKOLAKÓW” zorganizowana przez PM nr 16 „Calineczka” w Kutnie .

Przedszkole „Stokrotka” reprezentowały dzieci z grupy III „Biedronki”, które zaśpiewały pieśń „Rozszumiały się wierzby płaczące” oraz dzieci z grupy IV „Słoneczka”, które zaprezentowały pieśń „Pierwsza kadrowa”. Koncert przebiegł w bardzo miłej atmosferze i był hołdem dla Polski z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Uczestniczyło w nim 12 dzieci.

Jego celem było:

  • kształtowanie wśród dzieci wrażliwości na wartości patriotyczne.
  • rozbudzanie w sercach młodego pokolenia miłości do ziemi ojczystej.
  • rozwijanie pasji wokalnych dzieci oraz umożliwienie im prezentacji tych umiejętności.

22.11.2018 r. zorganizowaliśmy w przedszkolu „KONCERT DLA NIEPODLEGŁEJ” , podczas którego przedszkolaki ze wszystkich grup zaprezentowały swoim kolegom poznane piosenki o tematyce patriotycznej. Była to kolejna okazja do uczczenia rocznicy niepodległości oraz kształtowania postaw patriotycznych dzieci.

29.10.2018r. 10 dzieci z grupy „Słoneczka” wzięło udział w XVI Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Małych Form Scenicznych: Teatrzyk Przedszkolaków „Kto Ty jesteś? – Polak Mały” zorganizowanym w Kutnowskim Domu Kultury przez Przedszkole Miejskie nr 15 „Bajka”. Starszaki wystąpiły z prezentacją pod hasłem „Mały Patriota”. Ludowe stroje, wiersze i piosenki nawiązujące do różnych regionów Polski pozwoliły dzieciom radośnie świętować uroczystości związane z Rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Naród Polski.

Występy kutnowskich przedszkolaków tak się spodobały, że ponownie zaprezentowano je szerszej publiczności – rodzicom , dziadkom, zaproszonym gościom w dniu 18.11.2018 r. w Kutnowskim Domu Kultury. Występ dzieci przygotowały nauczycielki : Jolanta Cieplak i Jolanta Stępska.

Narodowe Święto Niepodległości

09.11.2018r. w przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W doniosłej atmosferze wszyscy uczestnicy zaśpiewali Hymn Narodowy, włączając się w akcję MEN „Rekord dla Niepodległej”. Ponadto przedszkolaki obejrzały przedstawienie
w wykonaniu kolegów z grupy IV pt. „Mali patrioci”. W uroczystości uczestniczyły wszystkie przedszkolaki.

Po uroczystości rozstrzygnięty został konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców „Najpiękniejszy zakątek Polski”. Na konkurs wpłynęło 17 prac, wszystkie zostały wyróżnione i nagrodzone.

Spotkanie z rekonstruktorami

14.11.2018r. grupa „Słoneczka” wraz z nauczycielką Jolantą Cieplak zorganizowała w przedszkolu spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37. Przedszkolaki miały okazję posłuchać ciekawych opowieści związanych z wojskiem polskim. Oglądały rekwizyty wojenne, a największą atrakcją była możliwość ich przymierzenia i dotykania. Dzieci miały też okazję przybliżyć sobie postaci sławnych Polaków. Ciekawe doświadczenie, które dostarczyło niezapomnianych wrażeń. W spotkaniu uczestniczyły wszystkie przedszkolaki.

„Moda na niepodległość, czyli 100 lat w modzie polskiej”

27.11.2018 r. w Centrum Teatru Muzyki i Tańca dzieci z grupy„Biedronki” wzięły udział w pokazie mody pod hasłem „Moda na niepodległość, czyli 100 lat w modzie polskiej”. Organizatorem Przeglądu Inwencji Artystycznej było Przedszkole Miejskie nr 8 „Promyczek” w Kutnie. Przedszkolaki zaprezentowały modę z okresu lata dwudzieste- lata trzydzieste. Dzieciom towarzyszyły wielkie emocje, a ich rodzice i opiekunowie mocno im kibicowali.

Pokaz w wykonaniu 8 dzieci przygotowały: Małgorzata Karasińska, Karolina Głogowska-Grzelak i Agnieszka Kalińska.

Konkurs plastyczny

Dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w konkursie plastycznym „Polska w czterech porach roku ” zorganizowanym przez Przedszkole Miejskie Nr 17 „Niezapominajka” oraz Integracyjne Przedszkole Miejskie Nr 3 „Jarzębinka”. 28.11.2018 r. w KDK  nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Nagrodę główną otrzymał  Filip Robaszewski, a wyróżniona została praca Zuzi Brzezińskiej.

Ponadto w ciągu całego roku przedszkolaki poznawały różne legendy związane z kulturą i tradycją naszego kraju, stroje ludowe, tańce , a także nasze symbole narodowe oraz piękno i zabytki naszego miasta, miejsca pamięci narodowej.

Rozwijały w ten sposób wiedzę na temat naszej ojczyzny, jej historii, kształtowały poczucie tożsamości narodowej i regionalnej.

13 lutego, 2019|Przedszkola|

Przedszkole Miejskie nr 16 „Calineczka” w Kutnie

Przedszkole Miejskie nr 16 „Calineczka” realizowało projekt „Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga – Kutnowskie Granty Oświatowe” – „Moje miasto Kutno na przestrzeni 100 lat”. W jego ramach 23 października miało miejsce spotkanie ze 112 Drużyną Harcerzy „Żaki” ze Strzelec przy Hufcu ZHP w Kutnie im. hm. Aleksandra Kamińskiego. Celem przedsięwzięcia było przybliżenie dzieciom misji harcerstwa. Harcerze opowiedzieli jak spędzają czas, czym się zajmują uczęszczając do Związku Harcerstwa Polskiego. Następnie przedszkolaki brały udział w zabawach ruchowych, śpiewały piosenki harcerskie i oglądały ubiór noszony przez członków ZHP. W spotkaniu wzięło udział 70 osób.

26 października odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37, które miało na celu przybliżyć dzieciom historię wojskowości. Członkowie Stowarzyszenia przeprowadzili zajęcia edukacyjne – lekcję „ żywej historii”. Opowiedzieli przedszkolakom o żołnierzach z 37 Pułku Piechoty i z I Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Mali słuchacze z dużym zainteresowaniem oglądali umundurowanie i elementy wyposażenia żołnierskiego. W wydarzeniu wzięło udział 75 osób.

13 listopada o godz. 10:00 odbyła się prezentacja pieśni patriotycznych wykonanych przez przedszkolaków. Wydarzenie odbyło się pod nazwą „Odzyskanie niepodległości w pieśniach patriotycznych przedszkolaków”. Jego celem było kształtowanie wśród dzieci wrażliwości na wartości patriotyczne, rozbudzanie w sercach młodego pokolenia miłości do ziemi ojczystej oraz rozwijanie pasji wokalnych i umożliwienie prezentacji tych umiejętności. W uroczystości wzięły udział dzieci z sześciu miejskich przedszkoli. Każda placówka zaprezentowała dwa utwory. Występy rozpoczęli absolwenci Przedszkola Miejskiego nr 16 „Calineczka” – obecni uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele organu prowadzącego Wydziału Edukacji oraz Dyrektorzy przedszkoli. W uroczystości wzięło udział 90 osób.

13 grudnia, 2018|Przedszkola|

Archiwum Niepodległości – Zespół Szkół Nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie

Zespół Szkół Nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie realizuje projekt „Grabski dla Niepodległej”.

Jego początki sięgają roku 2017. 9 listopada odbyła się gala XX Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Głos Ojczyzny”. Wśród organizatorów znaleźli się : Halina Sankowska, Barbara Jóźwiak, Grzegorz Jaskułowski, Dorota Chojnacka, Iwona Smolińska, Krzysztof Pawłowski i Agnieszka Drapińska. Gościnnie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej. Festiwal ten miał na celu popularyzowanie pieśni legionowych, pieśni i piosenek patriotycznych oraz polskich tańców ( polonez, krakowiak), przedstawienie polskich dróg do niepodległości . Laureaci konkursu: I miejsce Klaudia Wszywkow – Gimnazjum Nr 2, II miejsce Julia Woźniak – ZSNr3 , III miejsce Adrian Piaszczyński i Aleksandra Szukalska – ZSNr 3 w Kutnie.

9 i 14 listopada 2017 r. 80 uczniów ze Szkoły obejrzało w Teatrze Wielkim w Łodzi spektakle „Halka” i „Straszny Dwór”. Wizyta w teatrze miała na celu popularyzowanie oper narodowych Stanisława Moniuszki wśród młodzieży.

W 2017 r. odbyły się spotkania z regionalistą panem Henrykiem Lesiakiem ( 14 i 30 listopada, 18 grudnia). Ich celem było poznanie historii i kultury regionu oraz lokalnych bohaterów okresu odzyskania niepodlgłości : Wojciecha Rychtelskiego i dr. Antoniego Troczewskiego. Tematy spotkań były następujące: 1. Poznajemy historię naszej małej ojczyzny 2. Opowieść o kutnowskim społeczniku i patriocie dr. Antonim Troczewskim 3. Biografie artystów związanych z Kutnem i regionem. W wykładach wzięło udział 90 uczniów.

Jeszcze w roku poprzednim rozpoczął się cykl spotkań literackich „Pora na lekturę”. Propagował on utwory literackie o doniosłym znaczeniu dla kultury polskiej. Tematy spotkań dotyczyły „Pytań o Polskę w „Weselu” S. Wyspiańskiego”, „Oryginalności „Zemsty” w literaturze polskiej „, „Wizji Polski w „Przedwiośniu” S. Żeromskiego”, „Poetów Skamandra wobec tradycji literackiej” i „Dziadów ” A. Mickiewicza ( „Ja i Ojczyzna to jedno”). W spotkaniach wzięło udzial 100 uczniów.

1 marca rozpoczął się „Tydzień Polskiej Kultury i Historii”, który zainaugurował obchody 100-lecia odzyskania niepodległości i uczcił wkład Adama Mickiewicza w kształtowanie postaw patriotycznych. Odbyły się konkursy: wiedzy „Niezgłębione bogactwa Pana Tadeusza”i na prezentację multimedialną inspirowaną „Historią Polski i jej bohaterów w życiu i twórczości Adama Mickieiwcza”. Kolejno uczniowie mogli spróbować swoich sił w turnieju recytatorskim na najbardziej oryginalne wykonanie fragmentu „Pana Tadeusza” oraz plastycznym, polegającym na stworzeniu ilustracji do wybranego liryku lub „Konrada Wallenroda”. Warsztaty teatralne poprowadził aktor Marcel Szyfenhelm. W projekcie wzięło udział 50 osób, a organizatorkami przedsięwzięcia były: Anna Janiak, Agnieszka Sędkowska i Katarzyna Szczepaniak.

Nie był to jedyny projekt poświęcony postaci polskiego wieszcza. 24 maja, w Kutnowskim Domu Kultury, odbył się montaż liryczny zatytułowany „Pielgrzym”. Za sprawą Anny Janiak, Agnieszki Sędkowskiej, Katarzyny Szczepaniak i Grupy Teatralnej „Od jutra” uczczono działalność Mickiewicza na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości . Montaż słowno – muzyczny, wzbogacony ruchem scenicznym, scenografią i prezentacją, ilustrował życie i twórczość poety. Formy artystyczne, które ten cel realizowały, to: recytacja, piosenki i taniec,idealne by podkreślić bogactwo treści i ponadczasowości jego dzieł. W ten sposób uzasadniono tezę ” „My z niego wszyscy”, jednocześnie przypomniano wpływ twórcy na postawy Polaków, historię i kulturę Polski.

8 marca odbył się plebiscyt „Kobieta stulecia”. Miał on na celu zwrócenie uwagi na osiągnięcia kobiet w różnych dziedzinach ( polityka, sport, działalność naukowa i społeczna). Zaprezentowano sylwetki kilkudziesięciu wybitnych kobiet, a w głosowaniu brała udział cała społeczność szkoły ( nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracyjni i obsługi). Inicjatorkami pomysłu były: Dorota Chojnacka, Halina Sankowska i Iwona Smolińska.

Kolejna inicjatywa to zorganizowanie wycieczek „Śladami naszych bohaterów” . Spacery historyczne odbyły się: 12 czerwca, 24 września , 16 i 29 października. Trasę wytyczały punkty miasta związane z dr. Antonim Troczewskim, dworzec PKP, kancelaria parafialna, cmentarz parafialny i biblioteka. Szkoła współpracowała z TPZK ( Stanisław Wojdecki) i kancelarią parafialną pw. św. Wawrzyńca ( ks. Piotr Jóźwiak). Celem przedsięwzięcia było poszukiwanie informacji o kutnowskich bohaterach okresu niepodległości: Wojciechu Rychtelskim i dr. Antonim Troczewskim oraz popularyzowanie wiedzy o nich. Pod opieką Doroty Chojnackiej i Haliny Sankowskiej w spacerach wzięło udział ok. 60 uczniów.

We wrześniu i październiku realizowany był konkurs poetycki „Polska to…”. Inicjatorami pomysłu byli: Dorota Chojnacka, Halina Sankowska i Robert Wilczyński. Miał on pobudzać do refleksji na temat patriotyzmu i Ojczyzny i dotyczył deklamacji wierszy o tematyce patriotycznej. Konkurs, skierowany do wszystkich uczniów, wyłonił lauteratów: I miejsce Karolina Darmach, II miejsce Michalina Słowińska, III miejsce Julia Drążczyk i Rafał Kanas, wyróżnienia: Maciej Frydrysiak, Natalia Katarzyńska.

7 listopada w sali widowiskowej Kutnowskiego Domu Kultury odbył się koncert „Razem dla Niepodległej”. Impreza współtworzona była z Marcinem Rymarkiewiczem, Rafałem Prętkiewiczem i Agnieszką Drapińską oraz ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym Nr 2, Młodzieżowym Domem Kultury, a także Państwową Szkołą Muzyczną I i II Stopnia im. K. Kurpińskiego. Celem inicjatywy było podsumowanie działań szkoły w ramach „Roku dla Niepodległej”, popularyzowanie pieśni legionowych i innych utworów patriotycznych oraz kształtowanie postaw patriotycznych. W czasie koncertu zaprezentowano poloneza pokazowego, prezentację „Grabski dla Niepodległej”, pieśni i piosenki patriotyczne oraz taniec z biało-czerwonymi szarfami. W wydarzeniu wzięło udział 350 osób.

9 listopada Szkoła biła „Rekord dla Niepodległej”. O godz. 11:11 cała społeczność odśpiewała cztery strofy hymnu państwowego. Także w tym dniu Dyrektor Szkoły Pan Wojciech Banasiak w obecności zaproszonych gości, Samorządu Uczniowksiego i delegacji wszystkich klas posadził „Dąb Niepodległości”. W ten sposób upamiętniona została 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystości wzięło udział kilkadziesiąt osób.

7 grudnia, 2018|Szkoły i placówki oświatowe|