100 lat niepodległości

/100 lat niepodległości

Polska Organizacja Wojskowa w Kutnie na podstawie lokalnej prasy i opracowania Henryka Lesiaka, Kutno w latach 1910 – 1926 na podstawie lokalnej prasy

Polska Organizacja Wojskowa w Kutnie na podstawie lokalnej prasy i opracowania Henryka Lesiaka, Kutno w latach 1910 – 1926 na podstawie lokalnej prasy, wyd. TPZK, Kutno 1990.

Jedną z pierwszych organizacji niepodległościowych wg Zygmunta Malanowskiego, działacza POW i komendanta placu, był Związek Strzelecki, który miał rozpocząć swoją działalność w Kutnie w 1912 roku. W styczniu 1913 roku 15 młodych chłopców zebrało się w mieszkaniu Antoniego Czaplińskiego, w domu przy ul. Toruńskiej należącym do Mairantza złożyli przysięgę walki z rosyjskim zaborcą. Pierwszym dowódcą i instruktorem był kierownik gorzelni należącej do Adama Zawadzkiego – Kossior. W kolejnych latach Związek Strzelecki podupadł z powodu wyjazdów za praca i do szkół. W 1914 roku drużyna licząca 10 osób szkoliła się pod kierunkiem Kazimierza Billewicza. Wprowadzony został regulamin Drużyn Strzeleckich, a po wybuchu wojny, członkowie Strzelca wstępowali w szeregi Straży Obywatelskiej i milicji ludowej (PPS), a także podejmowali prace w urzędach pruskich.

Nie co inaczej wyglądały wg lokalnej prasy początki Polskiej Organizacji Wojskowej, która organizowała się pod szyldem Polskiego Koła Sportowego, którego działalność zalegalizował niemiecki okupant. Koło to stało się miejscem werbunku do struktur POW. Dowódcami w latach 1915 – 1917 byli: m.in. „Kłos”, Nowina, Rożnowski, „Braun” – Kucharski, Łukaszewski. Do POW należał Stanisław Seroczyński, który nie zważając na siarczyste mrozy dostarczał pieszo do Koła „bibułę” i regulaminy wojskowe. Do wyróżniających się członków organizacji należeć mieli : Z. Żydowo, W. Wieczorkowski, Z Malanowski, J. Olczak, J. Sobczyk, którzy wypełniając rozkaz wstąpili do policji miejskiej. Działalność konspiracyjna POW nie była jednak popierana przez mieszkańców Kutna, co zmusiło peowiaków do umieszczenia archiwum na wsi w domu skarbniczki Janiny Kozłowskiej. W styczniu 1917 roku kutnowska organizacja miała liczyć „kompanię ludzi”.

Pod koniec wojny dochodziło do rywalizacji i sporów młodzieży należącej do POW i „Sokoła”. Członkom „Sokoła” zarzucano, iż przyjmuj postawę wyczekującą:

„Sokół boi si żołnierki

Rym – cym – cym,

Nie chce szabli i manierki

Rym – cym – cym” itd.

Członkowie POW natomiast czuli się tak pewnie iż doszło w listopadzie 1916 roku do dekonspiracji. Podczas pochodu po ogłoszeniu odezwy 5 listopada 1916 roku, krocząc ze swoim sztandarem który Niemcy obserwowali z daleka, a po upływie dwóch godzin od chwili rozejścia się manifestujących Niemcy poczęli szukać peowiaków, poczęli przeprowadzać rewizję .. aresztowali instruktora Józefa Sikorskiego i podoficera tutejszej organizacji Wincentego Wieczorkowskiego. Aresztowany został również Sekowski, komendant POW w Głogowcu. Po kilku dniach zostali zwolnieni.

Jedną z ważniejszych akcji POW w Kutnie była reakcja na aresztowanie Józefa Piłsudskiego w nocy z 21 na 22 lipca 1917 roku. Policjanci, a jednocześnie członkowie POW : Ignacy Sobczyk, Józef Olczak i Z. Malanowski rozlepili dużą ilość plakatów z żądaniem uwolnienia brygadiera.

Według opracowania H. Lesiaka POW powiatu kutnowsko – gostynińskiego należał do podokręgu I/C okręgu włocławskiego, a dowódcą podokręgu był Stanisław Kucharski.

Wobec zbliżającego się końca wojny, 29 października 1918 roku dowódca placu Z. Malanowski wyjechał do Krakowa po instrukcje, a jego miejsce zajął ppor. Florian Górzyński (nauczyciel z z zawodu), który prawdopodobnie w przeddzień wyzwolenia wyjechał do Torunia.

16 października, 2018|Artykuły|

Raport z 22 listopada Haliny Czarnockiej sporządzony 24 listopada 1918 roku

Do Kutna przyjechał z Łowicza porucznik delegowany przez ppłk Korewę w celu utworzenia biura werbunkowego i przejęcia całej władzy wojskowej w swe ręce. POW jako silniejsza, posiadająca dawniejsze tradycje wojskowe (legiony Piłsudskiego) i znajomości stosunków miejscowych i ogólnokrajowych, nie chce oddać swej władzy do chwili powstania jednolitej armii polskiej. Porucznik wydelegowany nie zna zupełnie stosunków i nie ma dotąd żadnej siły. POW sądzi, że gdyby oddała w tych warunkach władzę straciłaby zaufanie w tej części społeczeństwa na której się opiera. Stosunek do PPS a zatem i do milicji ludowej jest bardzo dobry. N. D. obawia się P.O.W. i jako przeciwwagę popiera nowopowstające biuro werbunkowe (stąd tarcia).

16 października, 2018|Artykuły|

Raport z 16 listopada kurierki Haliny Swinarskiej sporządzony 19 listopada 1918 roku

Kurierka pociągiem przyjechała do Kutna o godzinnie 12.00 (z Warszawy wyjechała o godz. 7.20). Udała się do komendy placu mieszczącej się na Rynku, gdzie czekała ok. godziny na podwody do dalszej podróży . Miejscowy komendant POW miał skarżyć się na brak rozkazów i wiadomości z Warszawy i broni. Spokój panował do mojego przyjazdu, gdyż przy mnie dopiero powstał bunt żydowski, schwytano zbiega Żyda mającego sporo broni, utrzymującego kontakt z Niemcami. O godzinie 4 – tej ponieważ o podwodę nie mogli się wystarać dał mi do Gostynina samochód. Innej komunikacji prócz karetek żydowskich idących 8 – 9 godzin z Płockiem nie ma.

16 października, 2018|Artykuły|

Raport sytuacyjny kuriera POW z wizytacji POW w Kutnie w dniu 14 listopada 1918 roku

W komendzie POW w Kutnie nie wiedzą jak się zachować mają wobec legionistów w razie zażądania od nich broni, amunicji i aprowizacji. Również nie wiedzą co robić z aprowizacją którą zarekwirowali Niemcom w nocnej …. Boją się zepsucia tejże.

Z okolic POW ściąga konie niemieckie. Gdy przypadkiem zabiorą konia właściciela ziemskiego płyną zażalenia do komendy i powiedzenia takie jak „prusak moskal nie zabrał a nasi biorą”. Na ogół widzi się brak „głowy” w komendzie która by wszystkim pokierowała.

W raporcie scharakteryzowano również, iż „inteligencja jest przeważnie endecka” oraz zauważono działalność PPS, której stan liczbowy szacowano na 60 osób.

Zaznaczono, że w Kutnie znajduje się „mocna ilość broni, gdyż Niemcom nie dano wywieźć”. W Kutnie zarząd miejski wg raportu znajdował się w rękach POW.

Z początkiem jeszcze tego tygodnia – nie wiedząc o zajściach w Warszawie – po porozumieniu z wojskiem niemieckim (?) [znak zapytania autora notatki, widocznie nie do końca było to jasne] czy nie będą przeszkadzać w zajęciu magistratu – kilku z POW otworzyło tamże i zażądała złożenia urzędów. Nie pozwolono wojsku nic wywieść. Przyszło do zajść i był jeden zabity i ranni

16 października, 2018|Artykuły|

Mieszkańcy Kutna i okolic zasłużeni w walce o niepodległość

Mieszkańcy Kutna i okolic zasłużeni w walce o niepodległość na podstawie archiwaliów z Centralnego Archiwum Wojskowego :

 1. Izydorczyk Jan, ur. 1898 w Kutnie, st. wachmistrz 30 pułku strzelców kaniowskich, odznaczony krzyżem Virtuti Militari.

 2. Magnowski Teofil, rolnik z Muchnic, odznaczony w 1931 roku Krzyżem Niepodległości

 3. Magnuski Adam,ps. „Zawiślak”, ur. w 1898 roku, szewc z Kutna, odznaczony Medalem Niepodległości w 1932 roku.

 4. Maj Michał, ur. w1885 roku w Kutnie

 5. Adamala Maria z Kutna

 6. Adamczewski Bolesław, ur. w 1899 r. z Kutna

 7. Adamczewski Stanisław, ur. w 1897 r., Łąkoszyn

16 października, 2018|Postaci|

Lista członków Polskiej Organizacji Wojskowej podokręgu kutnowskiego

Lista alfabetyczna członków Polskiej Organizacji Wojskowej podokręgu kutnowskiego:

 1. Andrysiewicz Feliks– komendant okręgu B.

 2. Arendzikowski Wacław (od 1916)

 3. Bajorek Stefan– komendant „miejsca” – Krośniewice

 4. Banasiak Jan– plutonowy – Ostrowy

 5. Bartczak Jan

 6. Besler Józef

 7. Błażyński Józef

 8. Brodziak Antoni

 9. Brodziak Ignacy

 10. Bronkowski (1916)

 11. Chratłowski Bronisław (Gratłowski) – plutonowy – Żychlin

 12. Cieplak Stanisław

 13. Cygański Stefan – Ostrów

 14. Cygański Ignacy

 15. Drzewiecki Kazimierz (od 1915)

 16. Dublesiewicz Kazimierz, ps „Dwernicki, Derwicz” – komendant placu m. Żychlin i org Dobrzelin

 17. Dudek Antoni

 18. Dusiak Józef

 19. Dutkowski Władysław – zastępca komendanta 6 obwodu – Pniewo

 20. Dziankowski Władysław

 21. Dziedziczak Bolesław– zastępca komendanta Kutno

 22. Filipiak Stanisław

 23. Fogiel ? (Krośniewice)

 24. Gmerek Jan (od 1916)

 25. Golicz Franciszek– zastępca komendanta IV – Żychlin

 26. Górski Teodor– komendant „miejsca” – Ostrowy

 27. Górzyński Florian– porucznik ? Kutno

 28. Grabiński ? (Krośniewice)

 29. Idczak Antoni (od 1916)

 30. Jaros Franciszek

 31. Jaskólski Antoni (Krośniewice)

 32. Jaszczyński Władysław

 33. Jędrzejczak Władysław (od 1916)

 34. Jóźwiak Stefan

 35. Kacprowicz Jan

 36. Kacprzak Jan (POW)

 37. Kaczorowski Zygmunt

 38. Kamiński Andrzej (od 1917)

 39. Kamiński Marian (początek 1918)

 40. Karalak Jan [Karolak] – zastępca komendanta Ostrowy [Ostrów]

 41. Karpiński Stefan

 42. Kasiński Stefan

 43. Kasztelan Leon

 44. Klażak Władysław (od 1915)

 45. Kluziński Antoni (od 1916 sekcyjny)

 46. Koprowski Jan

 47. Kornacki Stefan

 48. Kotoński J. ? (Krośniewice)

 49. Kowalski Stefan

 50. Kozłowski Józef– zastępcą komendanta org. – Nowe i Pniewo

 51. Krukowski Andrzej ? (Krośniewice)

 52. Księżopolski Józef

 53. Kucharski Bolesław

 54. Kucharski Stanisław, ps. Braun” – komendant 4,5 i 6 … w Kutnie

 55. Kuciabski Józef

 56. Kunowski Aleksander (od 1917)

 57. Lewandowski Wojciech (od 1917)

 58. Łowicki Zdzisław

 59. Łuczak Aleksander (1916)

 60. Magnuski Adam, ps. „Zawiślak”

 61. Michalak Roman (od 1915 sekcyjny)

 62. Mordzak Stefan (od 1916)

 63. Murzynowski E. ? (Krośniewice)

 64. Nagórski Józef

 65. Nowakowski Kazimierz

 66. Nowosielski Czesław

 67. Olejniczak Dominik (od 1916)

 68. Olesiński Adam (od 1915)

 69. Ostrowski Józef– plutonowy

 70. Paca Jan

 71. Paczkowski Konstanty– Model

 72. Pasiewicz Andrzej

 73. Pasturczak Józef (od 1915 sekcyjny)

 74. Pawlak Aleksander (od 1916)

 75. Pawłowski Stanisław (od 1915)

 76. Piaskowski Leon– zastępca kom. org. – Ostrowy

 77. Pietrzak Jan (od 1916 plut.)

 78. Pietrzak Wacław– komendant miejsc. org. Głogowiec

 79. Pietrzak Zygmunt

 80. Pioruński Ignacy (podoficer)

 81. Pobieraj Zygmunt (od 1916, sekcyjny)

 82. Podgórski Jan -komendant org. – Nowe

 83. Poźniak Władysław (od 1916, sekcyjny)

 84. Preźo Aleksander

 85. Rempiński Zygmunt– komendant org Żychlin

 86. Rossowiecki Tadeusz? Gostynin

 87. Różycki Stanisław, ps „Świrski” – komendant org. – Jastrzębie

 88. Rudnicki Leon (od 1916)

 89. Rzeźnicki Walenty (od 1916)

 90. Siedlecki Jan

 91. Skrzemieniecki Marcin

 92. Sobczyk Stanisław (od 1916)

 93. Stajak Leon (od 1917)

 94. Stańczyk Jan

 95. Stawowski Zdzisław

 96. Stefański Tadeusz

 97. Stolarski Józef (od 1917)

 98. Stolarski Jan

 99. Sułkowski Stanisław

 100. Sułkowski Władysław– kom. org. – Zleszyn

 101. Surdykowski Henryk

 102. Szadkowski Władysław ? (Krośniewice)

 103. Szymczak Władysław (do 1916)

 104. Śmiechowski Edward (od 1915)

 105. Tomaszewski

 106. Tomaszewski Bolesław

 107. Traczyk Aleksander – zastępca kom. org. – Ostrowy

 108. Truszczyński Stanisław

 109. Trzaskalski Aleksander (od 1915, plutonowy)

 110. Tymiński Władysław – sekcyjny– Kutno

 111. Wawrzyńczak Zbigniew (od 1916 )

 112. Węglarek Józef

 113. Wieczorkowski Władysław

 114. Wilkoński Wacław

 115. Witterberg Wacław– zastępca komendanta – Oporów

 116. Wojciechowski Władysław (od 1916)

 117. Woźniak Marian (od 1916, plutonowy)

 118. Woźniak Stanisław

 119. Wronkowski Stanisław

 120. Zakrzewski Ignacy

 121. Zuchowski Wacław, ps „Skrzetuski” – Żychlin

Źródło: Centralne Archiwum Wojskowe, opr. P.A. Stasiak, J. Saramonowicz (ze względu na rękopiśmienny charakter źródła nazwiska mogą zawierać nieścisłości).

16 października, 2018|Artykuły|

 

 

16 października, 2018|Archiwalia|

„ Urodziny doktora – pamiętamy o Antonim Troczewskim.”

16 czerwca 2018 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej zorganizowało piknik „ Urodziny doktora – pamiętamy o Antonim Troczewskim.”

Celem imprezy było zapoznanie mieszkańców Kutna z postacią Doktora i jego zasługami dla miasta oraz czasami, w których żył i działał. 21 maja z kolei została przeprowadzona gra miejska. Partnerami wydarzeń były: ZS nr 2 im. A. Troczewskiego w Kutnie, Przedszkole nr 8 „Promyczek” w Kutnie, Muzeum Regionalne w Kutnie, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie, Kutnowski Szpital Samorządowy im. A. Troczewskiego, Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37, Kutnowska Kuźnia Kultury, Komenda Hufca ZHP, Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie, Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Projekty wzmocniły uczestnictwo mieszkańców regionu kutnowskiego w kulturze na poziomie lokalnym. Wzięło w nich udział około tysiąc osób.

15 października, 2018|TPZK|

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej „W 100 lecie Niepodległości”

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej realizuje projekt „W 100 lecie Niepodległości”. W jego ramach, 5 października 2018 r. , z inicjatywy Pani Danuty Ujazdowskiej, zorganizowano całodniową wycieczkę do Dworu Polskiego, Muzeum Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich. Zwiedzano Pałac w Radziejowicach, Dwór polski – Bienieszewicze- Kuklówkę Radziejowicką – Dworek w Kuklówce Zarzecznej. Celem przedsięwzięcia była swoista podróż sentymentalna, która ukazywała pojęcie „polskości” w różnych okresach historycznych.

Motto wyprawy brzmiało: „Bóg stworzył Człowieka. Człowiek rodzinę. Rodzina Ojczyznę. Jam Dwór Polski co strzeże tego mężnie”. Uczestnicy byli zachwyceni mnóstwem pamiątek, ogromną biblioteką i wspomnieniami rodziny z Kresów, których los rzucił do Kuklówki.

15 października, 2018|TPZK|

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie

Wyróżnienie dla Anny Bagrowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie

Anna Bagrowska, uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie, otrzymała wyróżnienie w konkursie plastycznym „W STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI” organizowanym przez Łódzkie Kuratorium Oświaty. Tematyka prac w starszej kategorii wiekowej, w której oceniana była Ania, dotyczyła „Przełomowych wydarzeń w stulecie niepodległości Polski”. Gratulujemy!

Otrzymaliśmy tytuł „Szkoła młodych patriotów’’

Szkoła Podstawowa nr 5 im. H. Sienkiewicza w Kutnie, włączając się czynnie w ogólnopolskie obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, przystąpiła do konkursu pod hasłem „Szkoła młodych patriotów VIII edycja”. Organizator – Studium Prawa Europejskiego – założył, iż jego celem jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego. Zgodnie z regulaminem od marca do listopada wykonaliśmy 8 spośród proponowanych zadań.

Realizacja projektu „Szkoła Młodych Patriotów” była dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. H. Sienkiewicza w Kutnie bardzo ważną lekcją patriotyzmu. W trakcie wykonywania zadań konkursowych nasi wychowankowie wykazali się nie tylko wiedzą, ale także dojrzałością, wrażliwością i wielkim zaangażowaniem. Wielokrotnie udowadniali, że pojęcia takie jak Ojczyzna, historia, tradycja, symbole narodowe są dla nich niezwykle ważne. Przekonali nas, dorosłych, że rozumieją wagę państwowych uroczystości i jednocześnie mają świadomość jak wykazywać patriotyzm w życiu codziennym.

Międzyszkolny turniej „Kocham cię,Polsko!’’

07 grudnia 2018r.w murach naszej szkoły odbył się Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Polsce „Kocham Cię Polsko” pod  honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kutno. Celem tegoż przedsięwzięcia było promowanie idei wychowania do wartości i kształtowania patriotycznych postaw uczniów, z tej okazji  obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W turnieju wzięli udział uczniowie 5 klas kutnowskich szkół podstawowych z terenu miasta Kutna.

Zadania obejmowały wiedzę z zakresu następujących dziedzin: najwybitniejsi Polacy w dziejach Polski, najsłynniejsi polscy sportowcy w XXI wieku, kuchnia polska, tańce polskie, znajomość hymnu, geografia Polski, znajomość ortografii i pisowni polskiej, muzyka polska, przyroda i zwierzęta w Polsce.


Turniej był propozycją jak w atrakcyjny sposób, w formie zabawy, zachęcić uczniów do poszerzania wiedzy i rozwijania zainteresowań dotyczących swojej ojczyzny. Wesoła, przyjazna atmosfera i ciekawa formuła zmagań przy zastosowaniu nowoczesnych środków przekazu udowodniły, że integracja środowiska uczniów szkół podstawowych i kształtowanie poczucia ich tożsamości narodowej, lokalnej i kulturowej może mieć postać doskonałej zabawy. 

Wyniki Międzyszkolnego Turnieju Kocham Cię Polsko przedstawiają się następująco:

I miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie

II miejsce – Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa św. St. Kostki w Kutnie

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. Skłodowskiej – Curie w Kutnie.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie z okazji 100-lecia NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI realizowała projekt NASZA NIEPODLEGŁA

W klasach młodszych na boisku szkolnym dzieci utworzyły „żywą flagę” w hołdzie Niepodległej ubierając się w kolorach barw narodowych.

Przeprowadzono: konkurs plastyczny pod hasłem „Symbole Narodowe” oraz „Wielcy Polacy”.

I miejsce – Michalina Pietrkiewicz kl. Ia, Aleksandra Pietruszka kl. I b.

Odbył się  konkurs recytatorski „Moja Ojczyzna” I miejsce: Lena Olesiak z kl. I A, Klara Gontarek z kl. I B, Mateusz Jaskulski z kl. III. oraz konkurs muzyczny „Polską pieśń śpiewajmy”.

I miejsce – Julia Miksztal kl. III.

 

Punkt przedszkolny przygotował pokaz mody patriotycznej.

Świetlica szkolna w ramach obchodów 100- lecia niepodległości przygotowała wiele ciekawych zajęć plastycznych. Dzieci wykonały plakaty, rysunki, mapy, flagi z papieru oraz z baloników, którymi udekorowały świetlicę.

Odbyły się szkolne uroczystości upamiętniające Święto Konstytucji Trzeciego Maja, Festyn rodzinny z elementami patriotycznymi.

Uroczysta akademia z okazji przybycia do naszej szkoły biskupa diecezji łowickiej.

Rajd rowerowy „Szlakiem miejsc pamięci narodowej”.

 

W dniu 11 listopada odbył się Koncert pieśni patriotycznych „Śpiewamy dla Niepodległej” oraz wspólnie odśpiewano Hymn Narodowy.

 

Wśród uczniów klas 4-8 i gimnazjum odbyły się konkursy:

 • literacki – w którym I miejsce uzyskała Karolina Wesołek z klasy 7,

 • recytatorski – I miejsce otrzymał Przemysław Szczepański z klasy 5b oraz Joanna Smakowska i Marcelina Czajkowska z klas III gimnazjum,

 • muzyczny – dla klas 4-8 i oddziałów gimnazjalnych – I miejsce uzyskała Kinga Rosik z klasy 7

 

Szkoła aktywnie włączyła się w kalendarz imprez miejskich obchodów i uroczystości Stulecia Odzyskania Niepodległości.

Uczniowie oddziałów gimnazjalnych wzięli udział w pokazie tańca narodowego podczas miejskich uroczystości Święta Konstytucji Trzeciego Maja.

Dzieci z klas I-III włączyły się do akcji „Niepodległość na słodko” promując wśród mieszkańców miasta 100- lecie odzyskania niepodległości.

Chór szkoły uczestniczył w nagraniach płyty okolicznościowej „Mojej Biało – Czerwonej” w ramach obchodów święta niepodległości.

Niezwykłym wydarzeniem urodzinowym dla Niepodległej w dniu 9 listopada było także wspólne posadzenie „Dębu niepodległości”. Dyrektor szkoły Jolanta Maras wraz z młodzieżą posadzili przed budynkiem szkoły wyjątkowe drzewo – dąb, symbol – trwałości i siły. Działanie to zrealizowane zostało we współpracy z Biurem Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta Kutno.

Uczniowie reprezentowali szkołę w międzyszkolnych konkursach, zawodach, festiwalach, grach „Niepodległość 2018” w mieście, powiecie, województwie i kraju.

Przez cały czas realizacji projektu towarzyszyły nam wszystkim – dzieciom i dorosłym – słowa najwybitniejszego polskiego patrioty – Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”.

5 października, 2018|Szkoły i placówki oświatowe|