100 lat niepodległości

/100 lat niepodległości

Kutnowski Dom Kultury „OD BAŁTYKU DO TATR – STO LAT NIEPODLEGŁOŚCI”

Projekt: OD BAŁTYKU DO TATR – STO LAT NIEPODLEGŁOŚCI

1. WIELKI ZIMOWY KONKURS ORIGAMI ,,POLSKA W KOLORZE BIAŁO-CZERWONYM”

2. WARSZTATY ORIGAMI ,,BIEL I CZERWIEŃ”

3. KONKURS PLASTYCZNY ,,POCZTÓWKA DLA NIEPODLEGŁEJ”

4. KONKURS LITERACKI ,,BAŚNIE I LEGENDY POLSKIE”

5. KONKURS ORIGAMI ,,PODRÓŻE PO POLSCE”

6. KONKURS PLASTYCZNY ,,PEJZAŻ NAD WISŁĄ”

7. AKCJA SZYCIA FLAG ,,USZYJ BIAŁO-CZERWONĄ”

8. AKCJA ,,WYŚLIJ POCZTÓWKĘ Z NIEPODLEGŁEJ”

9. KONKURS ORIGAMI ,,ORZEŁ BIAŁY”

10. KONKURS LITERACKI ,,CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE”

11. KONKURS NA KOMIKS ,,JÓZEF PIŁSUDSKI NA KARTACH KOMIKSU”

12. KONKURS RECYTATORSKI ,,POLSCY POECI DLA DZIECI”

13. KONKURS RECYTATORSKI ,,WOLNOŚĆ”

Projekt był realizowany od lutego do listopada 2018 roku.

Podstawowe cele całego projektu to: włączenie się do wspólnego świętowania 100-lecia odzyskania niepodległości, propagowanie patriotycznej postawy, rozwój intelektualny i kulturalny dzieci i młodzieży.

Projekt OD BAŁTYKU DO TATR – STO LAT NIEPODLEGŁOŚCI był realizowany od lutego do listopada 2018 roku przez Kutnowski Dom Kultury. Składał się on z konkursów, warsztatów i jednorazowych akcji o tematyce patriotycznej. Dzięki zróżnicowanej tematyce dotarł do różnorodnych odbiorców. Konkursy były skierowane do dzieci i młodzieży. Z kolei akcje – jak na przykład szycie flagi czy wysyłanie pocztówek były skierowane do całych rodzin.

Wśród laureatów naszych konkursów znaleźli się:

1. WIELKI ZIMOWY KONKURS ORIGAMI ,,POLSKA W KOLORZE BIAŁO-CZERWONYM”

Marta Obierska – I miejsce

Zofia Choncer – I miejsce

Daniel Piotrowski – wyróżnienie

2. KONKURS PLASTYCZNY ,,POCZTÓWKA DLA NIEPODLEGŁEJ”:

Alicja Sadowska

Wiktoria Rosiak

Julia Dębowska

Julia Ciołkowska

Eliza Kosko

3. KONKURS LITERACKI ,,BAŚNIE I LEGENDY POLSKIE”:

Szkoły Podstawowe – Klasy IV-VII:

Miejsce I

Barbara Ciesielska

Miejsce II

Sylwia Michalczyk

Miejsce III

Nina Kmito

Noelia Grzyb

Oddziały gimnazjalne

Miejsce I

Agnieszka Czajka

Damian Wojtowski

4. KONKURS ORIGAMI ,,PODRÓŻE PO POLSCE”

Kategoria wiekowa – 3 – 4 lat

miejsca I Szymon Wielgosz, Aleks Kajszczarek

miejsca II Antonina Łukowczyk, Ligia Pilarska

miejsca III Weronika Jędrzejewska, Maja Gurda

Kategoria wiekowa – 5 – 6 lat

miejsca I Antoni Gapiński, Alicja Pilarska, Wiktoria Tomczak

miejsca II Wiktor Pietrzak, Julia Wojciechowska, Zuzanna Ignaczak

miejsca III Tymofii Holosyniuk, Julia Chmiel, Gabriela Grzegory

5. KONKURS PLASTYCZNY ,,PEJZAŻ NAD WISŁĄ”

GRUPA WIEKOWA klasy I-III szkół podstawowych

Przyznano dwie równorzędne nagrody główne:

NAGRODA GŁÓWNA – JULIA WALICKA

NAGRODA GŁÓWNA – SEBASTIAN JANKOWSKI

GRUPA WIEKOWA klasy IV-V szkół podstawowych

Przyznano dwie równorzędne nagrody główne:

NAGRODA GŁÓWNA – ANNA MICHALAK

NAGRODA GŁÓWNA – PATRYCJA CIEŚLIK

klasy VI-VII szkół podstawowych i klasy III gimnazjum

I MIEJSCE – KLAUDIA KOWALSKA

I MIEJSCE – JULIA ANTCZAK

II MIEJSCE – KATARZYNA MODRZYŃSKA

II MIEJSCE – ZUZANNA JACIUBEK

III MIEJSCE – GABRIELA WITKOWSKA

III MIEJSCE – IGOR WIŚNIEWSKI

6. KONKURS ORIGAMI ,,ORZEŁ BIAŁY”

Kategoria wiekowa 3-4 lata

I miejsce

Aleksander Białobłocki – Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 „Jarzębinka”

Mateusz Zdobiak – Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 „Jarzębinka”

miejsca II

Lena Walicka – Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 „Jarzębinka”

Urszula Pasikowska – Przedszkole Miejskie nr 17 „Niezapominajka”

miejsca III

Lena Szlozer – Przedszkole Miejskie nr 17 „Niezapominajka”

Zuzanna Winiecka – Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 „Jarzębinka”

 

Kategoria wiekowa 5-6 lat

miejsca I

Aleksander Johnston – Punkt Przedszkolny nr 2 przy Szkole Podstawowej nr 6

Nina Kmieć – Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 „Jarzębinka”

Sandra Przybysz – Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 „Jarzębinka”

miejsca II

Tymoteusz Politański – Przedszkole Miejskie nr 17 „Niezapominajka”

Julia Sujecka – Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 „Jarzębinka”

Gabriela Walczak – Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 „Jarzębinka”

miejsca III

Janek Koziński – Przedszkole Niepubliczne Sióstr Pasjonistek Św. Pawła od Krzyża

Łucja Pietrzak – Przedszkole Niepubliczne Sióstr Pasjonistek Św. Pawła od Krzyża

Igor Lachowicz – Przedszkole Miejskie nr 16 „Calineczka”

Wyróżnienia

Julia Strębska – Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 „Jarzębinka”

Kacper Szadkowski – Punkt Przedszkolny nr 2 przy Szkole Podstawowej nr 6

 

7. KONKURS LITERACKI ,,CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE”:

NAGRODY GŁÓWNE

Karolina Dopieralska

Aleksander Jasiński

NAGRODY KONKURSOWE

Michał Adamczewski

Weronika Milczarek

8. KONKURS NA KOMIKS ,,JÓZEF PIŁSUDSKI NA KARTACH KOMIKSU”

Nagroda Główna

Karolina Jurkowska tytuł pracy „Józef Piłsudski – powrót do domu”

Julia Mikołajczyk tytuł pracy „Nasz wódz”

Franciszek Wasiak tytuł pracy „Nasz Milusin”

9. KONKURS RECYTATORSKI ,,POLSCY POECI DLA DZIECI”:

w kategorii klasy I-III

I miejsce

Blanka Gens

Jan Tytus Hakało

Julian Setta

II miejsce

Lena Klembalska

Franciszek Wasiak

Jan Mikołaj Waliszewski

III miejsce

Hanna Wawrzyńczak

Franciszek Lewański

w kategorii klasy IV-VI

I miejsce

Róża Najlepsza

Natalia Ratajczyk

II miejsce

Nikola Stępska

Weronika Ratajczyk

III miejsce

Julia Czubiak

Antoni Łuczyński

10. KONKURS RECYTATORSKI ,,WOLNOŚĆ”:

I miejsce

Marcelina Czajkowska

II miejsce

Aleksandra Suska

Natalia Dębska

III miejsce

Joanna Smakowska, Kacper Konopiński, Barbara Zawierucha

W całym projekcie udział wzięło około 3 000 osób.

 

 

 

 

 

17 lutego, 2019|Kutnowski Dom Kultury|

Przedszkole Miejskie Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie. Oddziały zlokalizowane przy Szkole Podstawowej Nr 1

Przedszkole Miejskie „Niezapominajka” zrealizowało projekt „Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości”. W jego ramach odbyły się :

 

Konkurs Wiedzy „Moja miejscowość Kutno” (16 maja 2018). Jego ideą było rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową, pogłębienie wiedzy o własnym mieście i jego społeczeństwie, poznanie historii, herbów i najważniejszych zabytków Kutna dawniej i dziś oraz najwybitniejszych przedstawicieli regionu.

W rywalizacji wzięło udział 8 trzyosobowych zespołów składających się z dzieci 5-6 – letnich. Konkurs miał charakter gry dydaktycznej, co spotkało się z dużym zaciekawieniem i zainteresowaniem wśród małych uczestników. Podczas rozgrywki dzieci odpowiadały na pytania dotyczące najważniejszych ośrodków kultury, zabytków i historii swojego miasta, wykazywały się wiedzą na temat znajomości najwybitniejszych osób, które przyczyniły się do rozwoju Kutna i wniosły duży wkład w jego rozwój. Poziom wiedzy reprezentowany przez dzieci był na bardzo wysokim poziomie.

Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej, zorganizowany w ramach Przedszkola Młodych Patriotów ( 17 maja 2018). Celem przedsięwzięcia było: kształcenie postaw patriotycznych wśród najmłodszych dzieci, zachęcanie ich do poznawania historii kraju, rozwijanie zdolności wokalnych, zachęcanie do występów przed publicznością, a także wdrażanie do słuchania i wykonywania piosenek patriotycznych. Dzieci z najstarszych grup wiekowych zaprezentowały pieśni i piosenki wojskowe, powstańcze i patriotyczne. „Czerwone maki na Monte Cassino”, „Pałacyk Michla” , „Wojenko, wojenko” , „Szara piechota”, „ Pierwsza kadrowa” rozbrzmiały głosami przedszkolaków i wzruszyły zgromadzonych widzów – dzieci, rodziców i nauczycieli. Występy dzieci podsumowała Pani Anna Walczak – zastępca Dyrektora PM nr 17. Podkreśliła, jak ważną rolę pełnią pieśni i piosenki przybliżające historię naszego kraju oraz fakt, że dzieci – poprzez śpiewanie ich – również tę historię poznają w przystępny dla nich sposób. Mali artyści nagrodzeni zostali gromkimi brawami, a za swoje wykonania otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodki poczęstunek.

Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „Polska w czterech porach roku”. ( 22.10 – 08.11.2018 r.)

Głównymi celami konkursu było pobudzanie i rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci inspirowanej pięknem regionów Polski w czterech porach roku, popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

W konkursie wzięło udział 64 dzieci z kutnowskich przedszkoli w wieku 4-6 lat. Organizatorami konkursu były dwa przedszkola: PM Nr 17 „Niezapominajka” oraz Integracyjne PM Nr 3 „Jarzębinka” w Kutnie.

Jury przyznało 10 nagród głównych oraz 10 wyróżnień. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 28.11.2018 r. w Kutnowskim Domu Kultury. Nagrody i dyplomy wręczyła Starsza Inspektor Wydziału Oświaty pani Anna Michalska oraz panie Dorota Bonawenturczak – wicedyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka” i Małgorzata Wojciechowska – dyrektor Integracyjnego Przedszkola Miejskiego Nr 3 „Jarzębinka”.

Konkurs wiedzy o Polsce „Ojczyznę swoją znamy, Ojczyznę swą kochamy” ( 29 listopada 2018)

Celem przedsięwzięcia było: popularyzowanie wiedzy o Polsce, rozwijanie zainteresowania historią, kulturą i tradycją własnego kraju, budowanie tożsamości i poczucia przynależności narodowej, kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.

W zmaganiach wzięły udział dzieci 5 i 6 – letnie. Czteroosobowe zespoły reprezentujące każdą grupę doskonale poradziły sobie z rozwiązaniem wszystkich zadań. Dzieci wykazały się wiedzą na temat polskich symboli narodowych, znajomością hymnu Polski, legend związanych z naszym krajem. Przedszkolaki wskazywały na mapie Polski charakterystyczne miejsca, miasta, rzeki i regiony i tym samym udowodniły, że doskonale znają swoją Ojczyznę. Fakt ten podkreśliła pani Wicedyrektor Anna Walczak, gratulując dzieciom wiedzy i przygotowania do konkursu.

 

17 lutego, 2019|Przedszkola|

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie

Konkurs „Patriotyzm 2.0 – czym jest dzisiejszy patriotyzm?”

Zorganizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kutnie konkurs Patriotyzm 2.0 – czym jest dzisiejszy patriotyzm? dedykowany był młodzieży i dorosłym. Ogłoszony został 11 stycznia 2018 roku, natomiast rozstrzygnięty 27 kwietnia. Jego ideą było przedstawienie własnej interpretacji pojęcia patriotyzmu, rozwijanie wrażliwości literackiej oraz umożliwienie prezentacji własnych dokonań artystycznych szerszej publiczności.

Otrzymano 71 prac z całej Polski – od Malborka po Bystrzycę Kłodzką. Jury z przewodniczącym Cezarym Łazarewiczem wybrało następujących zwycięzców:

I grupa wiekowa (15-18 lat):

I Miejsce

ANIELKA
Aniela Sobuś – „O miłości i zagubionym różańcu”
16 lat
Piaseczno

II Miejsce

STOKROTKA
Anna Kopeć – „Bądź dobra”
15 lat
Naprawa 600

III Miejsce

MPO16
Michał Olesiński – „Czym dla Ciebie jest współczesny patriotyzm?”
16 lat
Kutno

II grupa wiekowa (18+)

I miejsce

ŚWIĘTOSŁAW
Marzenna Lewandowska – „Michałki i patriotyzm z kruszonką”
Kowal

II miejsce

MADELEINE
Magdalena Lipniak-Młyńczak – „Cztery pory nienawiści”
25 lat
Lędziny

III miejsce ex aequo

SOFER
Marek Chojnacki – „Eksperyment socjologiczny”
58 lat
Poznań

OSIEM
Krzysztof Martwicki – „Bigos polski”
53 lata
Płońsk

Marzenna Lewandowska – „Michałki i patriotyzm z kruszonką”
Kowal

II miejsce

MADELEINE
Magdalena Lipniak-Młyńczak – „Cztery pory nienawiści”
25 lat
Lędziny

III miejsce ex aequo

SOFER
Marek Chojnacki – „Eksperyment socjologiczny”
58 lat
Poznań

OSIEM
Krzysztof Martwicki – „Bigos polski”
53 lata
Płońsk

Projekt „Cyfrowe Kutno – Sto lat Niepodległości”

Projekt „Cyfrowe Kutno – Sto lat Niepodległości”, współtworzony z Archiwum Państwowym w Płocku Oddział w Kutnie, uruchomiono 1 lutego 2018 roku na stronie www.bibliokutno.pl . Założeniem jest stworzenie swobodnego dostępu poprzez Internet do cyfrowych kopii najcenniejszych materiałów z naszej historii. Projekt ma formułę otwartą. Ma służyć regionalistom, studentom, uczniom oraz wszystkim zainteresowanym historią i kulturą Kutna i powiatu. Każdy pozyskany dokument wzbogaci kolekcję oraz umożliwi zdobycie nowych informacji na temat historii naszego regionu. Użyczone materiały – fotografie, plakaty, afisze, zaproszenia, mapy, świadectwa, foldery i inne po zeskanowaniu są zwracane, a wraz z nimi dostępne są wersje elektroniczne w wysokiej jakości. Prezentacja materiałów źródłowych o charakterze regionalnym obejmuje okres walk o niepodległość w Kutnie i powiecie kutnowskim, w czasie od powstań narodowych aż po rok 1989. Do prezentacji materiałów archiwalnych wykorzystano system „dLibra”.

23 maja, w obecności Pana Krzysztofa Debicha, Starosty Kutnowskiego, Pana Zbigniewa Wdowiaka, Zastępcy Prezydenta Miasta Kutno oraz Tomasza Piekarskiego, Dyrektora Archiwum Państwowego w Płocku, zasób dokumentacyjny i funkcjonalności systemu zaprezentowali pracownicy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Kutnie oraz Pani Jolanta Leśniewska, Kierownik kutnowskiego Archiwum.

Do dnia 1 grudnia 2018 roku stronę odwiedziło 20 051 użytkowników.

Wykład „Drogi do Niepodległej”

12 marca odbył się wykład Jolanty Leśniewskiej – Kierownika Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Kutnie zatytułowany „ Drogi do Niepodległej”. Dodatkowo zaprezentowane zostały regionalne dokumenty związane z okresem walk o niepodległość na Ziemi Kutnowskiej. Prelekcja zgromadziła ok. 70 osób.

Wykład „Stulecie Niepodległości”

21 marca, w czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie, prof. Jan Żaryn wygłosił wykład skierowany do kutnowskiej młodzieży zatytułowany „Stulecie Niepodległości”,. W bardzo ciekawy i spójny sposób przedstawił różne drogi wiodące do wolnej Polski., okupione krwią i cierpieniem, rozpoczynając od Konfederacji Barskiej i sytuacji Polaków w poszczególnych zaborach, poprzez powstania, aż do I wojny światowej i momentu odzyskania przez Polskę niepodległości. Profesor naświetlił sytuację międzynarodową i opowiedział o roli, jaką odegrali w walce o wolność Marszałek Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski i wielu innych mniej znanych bohaterów tego okresu. Prelekcji wysłuchało 65 osób.

Spotkanie „W służbie niepodległej”

23 kwietnia, pełna po brzegi czytelnia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie zgromadziła mieszkańców miasta na spotkaniu z gen. dyw i byłym  dowódcą GROM Romanem Polko.

Event pod hasłem „W służbie niepodległej” prowadził płk prof. Remigiusz Wiśniewski, wykładowca w kutnowskim I LO PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty. Rozmowa toczyła się wokół tematu terroryzmu, jego zagrożeń i zachowania ludności cywilnej. „Budowanie systemu bezpieczeństwa w oparciu o minione wydarzenia przy obecnym, błyskawicznym postępie technicznym jest błędem, trzeba myśleć o tym, co wydaje się niemożliwe” – twierdzil generał. Przyszłość należy do wojsk Obrony Terytorialnej, gdyż jej członkowie są naturalnie zainteresowani bezpieczeństwem na własnym terenie w oparciu o ludzi przeróżnych specjalności. Najważniejszymi funkcjami, jakie te formacje mają spełniać, są: wysoko wyspecjalizowane jednostki techniczne przy klęskach żywiołowych, wsparcie i organizacja społeczności lokalnych w sytuacjach wojny i innych zagrożeń, uzupełnienie zadań wojska. W spotkaniu uczestniczyło 130 osób.

Koncert zespołu „Kwiaty”

27 kwietnia łódzki zespół Kwiaty zaprezentował zupełnie nowe aranżacje polskiej piosenki patriotycznej. W koncercie wzięło udział 45 osób.

Muzyczna podróż przez sto lat polskiej piosenki

W poniedziałkowy wieczór, 27 sierpnia, uczestnicy niezwykłego koncertu odbyli muzyczną podróż przez sto lat polskiej piosenki. Wykonawcami utworów byli: Maciej Maciejewski, Agata Daniel, Paweł Zielak, Andrzej Zielak i Marcin Janiszewski. Wydarzenie, współorganizowane ze Starostwem Powiatowym w Kutnie, wpisało się w obchody stulecia odzyskania niepodległości, toteż nie mogło zabraknąć utworów, które dodawały odwagi, chwaliły bohaterstwo żołnierzy czy były wyrazem buntu i niezgody wobec działań okupanta. „My, pierwsza brygada”, „O mój rozmarynie”, „Gdzie są kwiaty z tamtych lat”, „Warszawo ma” i wiele innych piosenek rozbrzmiało w czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Koncert był nie tylko hołdem oddanym polskiej piosence, ale przede wszystkim opowieścią o wielkiej tęsknocie Polaków do ukochanej wolności, a ta nie jest dana raz na zawsze. Piosenka jest wielką siłą, wsparciem w walce, ukojeniem w chwilach niewoli i naszym – Polaków – wiernym towarzyszem bez względu na okoliczności. Jak kalka odbija wszystkie nasze zmagania, koleje historii kraju i narodu, ludzkie problemy i uczucia. Koncertu wysłuchało 140 osób.

W służbie niepodległej

W czwartkowe popołudnie, 27 września, kutnowską książnicę odwiedził płk Grzegorz Kaliciak. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, służył wielokrotnie    na misjach poza granicami kraju. Obecnie dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.  W 2004 roku, jako dowódca kompanii rozpoznawczej, kierował obroną ratusza w Karbali (Irak) podczas II wojny w Zatoce Perskiej. Swoje doświadczenia z tej misji opisał w książce „Karbala. Raport z obrony City Hall”, zaś afgańskie doświadczenia w „ Afganistan. Odpowiedzieć ogniem”. Obecnie kończy trzecią książkę – tym razem o Jugosławii. Na spotkaniu płk Grzegorz Kaliciak opowiadał o pierwszych doświadczeniach na misjach wojskowych; głównie o tyranii Saddama Husajna w Iraku, o tym, jak bardzo przejmujący był widok masowych grobów, w których odnajdowano ciała przeciwników jak i zwolenników dyktatora. Pułkownik wiele mówił również o zderzeniu kulturowym człowieka-żołnierza Zachodu z kulturą muzułmańską. Szacunek do ludzkiego życia jest zupełnie odmienny, często przeliczany na pieniądze. Dla dowódcy, którym był wówczas płk Kaliciak, liczyli się przede wszystkim jego żołnierze i ich bezpieczeństwo. Podczas obrony ratusza w Karbali nie zginął żaden z żołnierzy połączonych sił polsko-bułgarskich. Jak na spotkaniu mówił płk Kaliciak – „Amerykanie, którzy później nas wspomogli, byli pełni szacunku i podziwu do tego, ile udało nam się osiągnąć”. W spotkaniu wzięło udział 40 osób.

Spektakl „O Ziuku Piłsudskim, czyli odzyskana wolność”

20 października w kutnowskiej Bibliotece Teatr Wariacja zaprezentował sztukę „O Ziuku Piłsudskim, czyli odzyskana wolność”. Projekt „Mama, tata i ja…z książką w teatrze” miał na celu przybliżenie dzieciom historii naszego kraju w atrakcyjnej, artystycznej formie. Przedstawienie – opowieść o wielkim Polaku Józefie Klemensie Piłsudskim – prezentuje niesfornego ucznia, upartego obrońcę polskiego języka, historii i miłości do Polski, której wówczas nie było. W spektaklu pokazano historie z życia małego Ziuka, ucznia oraz młodego wojownika, ojca i wreszcie wodza wyzwolonej ojczyzny. Takich ciekawostek mali widzowie na pewno nie znajdą w podręczniku. Sztukę obejrzało 100 dzieci.

Znani czytają poezję na stulecie odzyskania niepodległości – 11 listopada

Koncert słynnego artysty, Piotra Machalicy, zakończył  miejskie obchody z okazji 100- lecia odzyskania niepodległości. Podczas wieczoru, zebrani goście mogli zatopić się we  wspomnieniach i refleksji przy utworach Wojciecha Młynarskiego. „Mój ulubiony Młynarski” to hołd składany Mistrzowi przez aktora, który jego piosenki śpiewa od zawsze. Widowisko (przeplatane opowieścią i poezją) składało się wyłącznie z utworów, które wyszły spod pióra Mistrza Młynarskiego. Były to piosenki zarówno autorskie, jak i znakomite przekłady, które stały się ważną częścią polskiej kultury. W programie koncertu nie zabrakło takich utworów jak: „Jeszcze w zielone gramy”, „Tango desperado”, „Nie ma jak u mamy” „Bynajmniej”, „Moje ulubione drzewo”, „Najpiękniejszy list miłosny”, „Idź swoją drogą”, czy „Blue Tango”. Publiczność bawiła się znakomicie nucąc i śpiewając razem z artystą, a wierni fani cierpliwie czekali po koncercie na sympatyczne, wspólne  zdjęcia.

[nggallery id=

14 lutego, 2019|Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna|

Przedszkole Miejskie nr 5 „Stokrotka” w Kutnie

Happening patriotyczny

04.06.2018 r. z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości na placu Marsz. Józefa Piłsudskiego odbył się happening patriotyczny pod hasłem „Niepodległość jest słodka”. Koordynatorem uroczystości było przedszkole „Stokrotka”. W happeningu uczestniczyły dzieci ze wszystkich kutnowskich przedszkoli i punktów przedszkolnych. Naszą placówkę reprezentowały przedszkolaki z grupy IV „Słoneczka”. Mieszkańcy Kutna mieli okazję podziwiać występy artystyczne przedszkolaków. W ich wykonaniu obejrzeli poloneza i krakowiaka. Ponadto dzieci z naszego przedszkola zaprezentowały „Taniec kwiatów”. Nie zabrakło wierszy i piosenek patriotycznych.

Dla podkreślenia patriotycznego charakteru uroczystości rozłożono biało – czerwony kotylion. Ponadto wszyscy wesoło bawili się przy piosence „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Jedną z atrakcji było wypuszczenie w powietrze biało – czerwonych balonów. Było radośnie, patriotycznie i słodko.

Cykl koncertów pieśni patriotycznych

Z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości zorganizowano kilka koncertów pieśni patriotycznych:

08.06.2018 r. w ramach współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. K. Kurpińskiego odbył się koncert pieśni i wierszy patriotycznych w wykonaniu uczniów tejże szkoły.

Po raz kolejny, 14.11.2018 r., dzieci z przedszkola wysłuchały koncertu pieśni patriotycznych – tym razem w wykonaniu zespołu „Leszczynianki”. Niektóre pieśni śpiewane były wspólnie . Było dużo radości i wzruszeń.

13.11.2018r. odbyła się prezentacja pieśni patriotycznych pod hasłem „ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI W PIEŚNIACH PATRIOTYCZNYCH PRZEDSZKOLAKÓW” zorganizowana przez PM nr 16 „Calineczka” w Kutnie .

Przedszkole „Stokrotka” reprezentowały dzieci z grupy III „Biedronki”, które zaśpiewały pieśń „Rozszumiały się wierzby płaczące” oraz dzieci z grupy IV „Słoneczka”, które zaprezentowały pieśń „Pierwsza kadrowa”. Koncert przebiegł w bardzo miłej atmosferze i był hołdem dla Polski z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Uczestniczyło w nim 12 dzieci.

Jego celem było:

  • kształtowanie wśród dzieci wrażliwości na wartości patriotyczne.
  • rozbudzanie w sercach młodego pokolenia miłości do ziemi ojczystej.
  • rozwijanie pasji wokalnych dzieci oraz umożliwienie im prezentacji tych umiejętności.

22.11.2018 r. zorganizowaliśmy w przedszkolu „KONCERT DLA NIEPODLEGŁEJ” , podczas którego przedszkolaki ze wszystkich grup zaprezentowały swoim kolegom poznane piosenki o tematyce patriotycznej. Była to kolejna okazja do uczczenia rocznicy niepodległości oraz kształtowania postaw patriotycznych dzieci.

29.10.2018r. 10 dzieci z grupy „Słoneczka” wzięło udział w XVI Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Małych Form Scenicznych: Teatrzyk Przedszkolaków „Kto Ty jesteś? – Polak Mały” zorganizowanym w Kutnowskim Domu Kultury przez Przedszkole Miejskie nr 15 „Bajka”. Starszaki wystąpiły z prezentacją pod hasłem „Mały Patriota”. Ludowe stroje, wiersze i piosenki nawiązujące do różnych regionów Polski pozwoliły dzieciom radośnie świętować uroczystości związane z Rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Naród Polski.

Występy kutnowskich przedszkolaków tak się spodobały, że ponownie zaprezentowano je szerszej publiczności – rodzicom , dziadkom, zaproszonym gościom w dniu 18.11.2018 r. w Kutnowskim Domu Kultury. Występ dzieci przygotowały nauczycielki : Jolanta Cieplak i Jolanta Stępska.

Narodowe Święto Niepodległości

09.11.2018r. w przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W doniosłej atmosferze wszyscy uczestnicy zaśpiewali Hymn Narodowy, włączając się w akcję MEN „Rekord dla Niepodległej”. Ponadto przedszkolaki obejrzały przedstawienie
w wykonaniu kolegów z grupy IV pt. „Mali patrioci”. W uroczystości uczestniczyły wszystkie przedszkolaki.

Po uroczystości rozstrzygnięty został konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców „Najpiękniejszy zakątek Polski”. Na konkurs wpłynęło 17 prac, wszystkie zostały wyróżnione i nagrodzone.

Spotkanie z rekonstruktorami

14.11.2018r. grupa „Słoneczka” wraz z nauczycielką Jolantą Cieplak zorganizowała w przedszkolu spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37. Przedszkolaki miały okazję posłuchać ciekawych opowieści związanych z wojskiem polskim. Oglądały rekwizyty wojenne, a największą atrakcją była możliwość ich przymierzenia i dotykania. Dzieci miały też okazję przybliżyć sobie postaci sławnych Polaków. Ciekawe doświadczenie, które dostarczyło niezapomnianych wrażeń. W spotkaniu uczestniczyły wszystkie przedszkolaki.

„Moda na niepodległość, czyli 100 lat w modzie polskiej”

27.11.2018 r. w Centrum Teatru Muzyki i Tańca dzieci z grupy„Biedronki” wzięły udział w pokazie mody pod hasłem „Moda na niepodległość, czyli 100 lat w modzie polskiej”. Organizatorem Przeglądu Inwencji Artystycznej było Przedszkole Miejskie nr 8 „Promyczek” w Kutnie. Przedszkolaki zaprezentowały modę z okresu lata dwudzieste- lata trzydzieste. Dzieciom towarzyszyły wielkie emocje, a ich rodzice i opiekunowie mocno im kibicowali.

Pokaz w wykonaniu 8 dzieci przygotowały: Małgorzata Karasińska, Karolina Głogowska-Grzelak i Agnieszka Kalińska.

Konkurs plastyczny

Dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w konkursie plastycznym „Polska w czterech porach roku ” zorganizowanym przez Przedszkole Miejskie Nr 17 „Niezapominajka” oraz Integracyjne Przedszkole Miejskie Nr 3 „Jarzębinka”. 28.11.2018 r. w KDK  nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Nagrodę główną otrzymał  Filip Robaszewski, a wyróżniona została praca Zuzi Brzezińskiej.

Ponadto w ciągu całego roku przedszkolaki poznawały różne legendy związane z kulturą i tradycją naszego kraju, stroje ludowe, tańce , a także nasze symbole narodowe oraz piękno i zabytki naszego miasta, miejsca pamięci narodowej.

Rozwijały w ten sposób wiedzę na temat naszej ojczyzny, jej historii, kształtowały poczucie tożsamości narodowej i regionalnej.

13 lutego, 2019|Przedszkola|

Przedszkole Miejskie nr 16 „Calineczka” w Kutnie

Przedszkole Miejskie nr 16 „Calineczka” realizowało projekt „Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga – Kutnowskie Granty Oświatowe” – „Moje miasto Kutno na przestrzeni 100 lat”. W jego ramach 23 października miało miejsce spotkanie ze 112 Drużyną Harcerzy „Żaki” ze Strzelec przy Hufcu ZHP w Kutnie im. hm. Aleksandra Kamińskiego. Celem przedsięwzięcia było przybliżenie dzieciom misji harcerstwa. Harcerze opowiedzieli jak spędzają czas, czym się zajmują uczęszczając do Związku Harcerstwa Polskiego. Następnie przedszkolaki brały udział w zabawach ruchowych, śpiewały piosenki harcerskie i oglądały ubiór noszony przez członków ZHP. W spotkaniu wzięło udział 70 osób.

26 października odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37, które miało na celu przybliżyć dzieciom historię wojskowości. Członkowie Stowarzyszenia przeprowadzili zajęcia edukacyjne – lekcję „ żywej historii”. Opowiedzieli przedszkolakom o żołnierzach z 37 Pułku Piechoty i z I Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Mali słuchacze z dużym zainteresowaniem oglądali umundurowanie i elementy wyposażenia żołnierskiego. W wydarzeniu wzięło udział 75 osób.

13 listopada o godz. 10:00 odbyła się prezentacja pieśni patriotycznych wykonanych przez przedszkolaków. Wydarzenie odbyło się pod nazwą „Odzyskanie niepodległości w pieśniach patriotycznych przedszkolaków”. Jego celem było kształtowanie wśród dzieci wrażliwości na wartości patriotyczne, rozbudzanie w sercach młodego pokolenia miłości do ziemi ojczystej oraz rozwijanie pasji wokalnych i umożliwienie prezentacji tych umiejętności. W uroczystości wzięły udział dzieci z sześciu miejskich przedszkoli. Każda placówka zaprezentowała dwa utwory. Występy rozpoczęli absolwenci Przedszkola Miejskiego nr 16 „Calineczka” – obecni uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele organu prowadzącego Wydziału Edukacji oraz Dyrektorzy przedszkoli. W uroczystości wzięło udział 90 osób.

13 grudnia, 2018|Przedszkola|

Archiwum Niepodległości – Zespół Szkół Nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie

Zespół Szkół Nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie realizuje projekt „Grabski dla Niepodległej”.

Jego początki sięgają roku 2017. 9 listopada odbyła się gala XX Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Głos Ojczyzny”. Wśród organizatorów znaleźli się : Halina Sankowska, Barbara Jóźwiak, Grzegorz Jaskułowski, Dorota Chojnacka, Iwona Smolińska, Krzysztof Pawłowski i Agnieszka Drapińska. Gościnnie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej. Festiwal ten miał na celu popularyzowanie pieśni legionowych, pieśni i piosenek patriotycznych oraz polskich tańców ( polonez, krakowiak), przedstawienie polskich dróg do niepodległości . Laureaci konkursu: I miejsce Klaudia Wszywkow – Gimnazjum Nr 2, II miejsce Julia Woźniak – ZSNr3 , III miejsce Adrian Piaszczyński i Aleksandra Szukalska – ZSNr 3 w Kutnie.

9 i 14 listopada 2017 r. 80 uczniów ze Szkoły obejrzało w Teatrze Wielkim w Łodzi spektakle „Halka” i „Straszny Dwór”. Wizyta w teatrze miała na celu popularyzowanie oper narodowych Stanisława Moniuszki wśród młodzieży.

W 2017 r. odbyły się spotkania z regionalistą panem Henrykiem Lesiakiem ( 14 i 30 listopada, 18 grudnia). Ich celem było poznanie historii i kultury regionu oraz lokalnych bohaterów okresu odzyskania niepodlgłości : Wojciecha Rychtelskiego i dr. Antoniego Troczewskiego. Tematy spotkań były następujące: 1. Poznajemy historię naszej małej ojczyzny 2. Opowieść o kutnowskim społeczniku i patriocie dr. Antonim Troczewskim 3. Biografie artystów związanych z Kutnem i regionem. W wykładach wzięło udział 90 uczniów.

Jeszcze w roku poprzednim rozpoczął się cykl spotkań literackich „Pora na lekturę”. Propagował on utwory literackie o doniosłym znaczeniu dla kultury polskiej. Tematy spotkań dotyczyły „Pytań o Polskę w „Weselu” S. Wyspiańskiego”, „Oryginalności „Zemsty” w literaturze polskiej „, „Wizji Polski w „Przedwiośniu” S. Żeromskiego”, „Poetów Skamandra wobec tradycji literackiej” i „Dziadów ” A. Mickiewicza ( „Ja i Ojczyzna to jedno”). W spotkaniach wzięło udzial 100 uczniów.

1 marca rozpoczął się „Tydzień Polskiej Kultury i Historii”, który zainaugurował obchody 100-lecia odzyskania niepodległości i uczcił wkład Adama Mickiewicza w kształtowanie postaw patriotycznych. Odbyły się konkursy: wiedzy „Niezgłębione bogactwa Pana Tadeusza”i na prezentację multimedialną inspirowaną „Historią Polski i jej bohaterów w życiu i twórczości Adama Mickieiwcza”. Kolejno uczniowie mogli spróbować swoich sił w turnieju recytatorskim na najbardziej oryginalne wykonanie fragmentu „Pana Tadeusza” oraz plastycznym, polegającym na stworzeniu ilustracji do wybranego liryku lub „Konrada Wallenroda”. Warsztaty teatralne poprowadził aktor Marcel Szyfenhelm. W projekcie wzięło udział 50 osób, a organizatorkami przedsięwzięcia były: Anna Janiak, Agnieszka Sędkowska i Katarzyna Szczepaniak.

Nie był to jedyny projekt poświęcony postaci polskiego wieszcza. 24 maja, w Kutnowskim Domu Kultury, odbył się montaż liryczny zatytułowany „Pielgrzym”. Za sprawą Anny Janiak, Agnieszki Sędkowskiej, Katarzyny Szczepaniak i Grupy Teatralnej „Od jutra” uczczono działalność Mickiewicza na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości . Montaż słowno – muzyczny, wzbogacony ruchem scenicznym, scenografią i prezentacją, ilustrował życie i twórczość poety. Formy artystyczne, które ten cel realizowały, to: recytacja, piosenki i taniec,idealne by podkreślić bogactwo treści i ponadczasowości jego dzieł. W ten sposób uzasadniono tezę ” „My z niego wszyscy”, jednocześnie przypomniano wpływ twórcy na postawy Polaków, historię i kulturę Polski.

8 marca odbył się plebiscyt „Kobieta stulecia”. Miał on na celu zwrócenie uwagi na osiągnięcia kobiet w różnych dziedzinach ( polityka, sport, działalność naukowa i społeczna). Zaprezentowano sylwetki kilkudziesięciu wybitnych kobiet, a w głosowaniu brała udział cała społeczność szkoły ( nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracyjni i obsługi). Inicjatorkami pomysłu były: Dorota Chojnacka, Halina Sankowska i Iwona Smolińska.

Kolejna inicjatywa to zorganizowanie wycieczek „Śladami naszych bohaterów” . Spacery historyczne odbyły się: 12 czerwca, 24 września , 16 i 29 października. Trasę wytyczały punkty miasta związane z dr. Antonim Troczewskim, dworzec PKP, kancelaria parafialna, cmentarz parafialny i biblioteka. Szkoła współpracowała z TPZK ( Stanisław Wojdecki) i kancelarią parafialną pw. św. Wawrzyńca ( ks. Piotr Jóźwiak). Celem przedsięwzięcia było poszukiwanie informacji o kutnowskich bohaterach okresu niepodległości: Wojciechu Rychtelskim i dr. Antonim Troczewskim oraz popularyzowanie wiedzy o nich. Pod opieką Doroty Chojnackiej i Haliny Sankowskiej w spacerach wzięło udział ok. 60 uczniów.

We wrześniu i październiku realizowany był konkurs poetycki „Polska to…”. Inicjatorami pomysłu byli: Dorota Chojnacka, Halina Sankowska i Robert Wilczyński. Miał on pobudzać do refleksji na temat patriotyzmu i Ojczyzny i dotyczył deklamacji wierszy o tematyce patriotycznej. Konkurs, skierowany do wszystkich uczniów, wyłonił lauteratów: I miejsce Karolina Darmach, II miejsce Michalina Słowińska, III miejsce Julia Drążczyk i Rafał Kanas, wyróżnienia: Maciej Frydrysiak, Natalia Katarzyńska.

7 listopada w sali widowiskowej Kutnowskiego Domu Kultury odbył się koncert „Razem dla Niepodległej”. Impreza współtworzona była z Marcinem Rymarkiewiczem, Rafałem Prętkiewiczem i Agnieszką Drapińską oraz ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym Nr 2, Młodzieżowym Domem Kultury, a także Państwową Szkołą Muzyczną I i II Stopnia im. K. Kurpińskiego. Celem inicjatywy było podsumowanie działań szkoły w ramach „Roku dla Niepodległej”, popularyzowanie pieśni legionowych i innych utworów patriotycznych oraz kształtowanie postaw patriotycznych. W czasie koncertu zaprezentowano poloneza pokazowego, prezentację „Grabski dla Niepodległej”, pieśni i piosenki patriotyczne oraz taniec z biało-czerwonymi szarfami. W wydarzeniu wzięło udział 350 osób.

9 listopada Szkoła biła „Rekord dla Niepodległej”. O godz. 11:11 cała społeczność odśpiewała cztery strofy hymnu państwowego. Także w tym dniu Dyrektor Szkoły Pan Wojciech Banasiak w obecności zaproszonych gości, Samorządu Uczniowksiego i delegacji wszystkich klas posadził „Dąb Niepodległości”. W ten sposób upamiętniona została 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystości wzięło udział kilkadziesiąt osób.

7 grudnia, 2018|Szkoły i placówki oświatowe|

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

W ramach Kutnowskich Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował dwa turnieje siatkówki. W dniu 7 kwietnia 2018 w Szkole Podstawowej nr 6 r. VI Wiosenny Turniej Siatkówki Kobiet, natomiast dzień później rywalizację dla mężczyzn. Sportowe spotkania miały na celu propagowanie siatkówki w wykonaniu pań oraz osób po trzydziestce według dewizy ”sport lekarstwem w każdym wieku”. W rywalizacji wzięło udział 106 osób.


2 maja o godz. 13:00 odbył się bieg ku Biało – Czerwonej, który miał na celu uczczenie Święta Flagi oraz popularyzację biegów przełajowych. Bieg cieszył się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców i miłośników aktywnych form spędzania wolnego czasu. Ku Biało – Czerwonej pobiegło około trzystu uczestników. Na Placu Piłsudskiego, skąd wystartował bieg, organizatorzy rozdawali uczestnikom białe i czerwone koszulki specjalnie na tę okazję. Inicjatywa ta była chęcią zaproszenia miłośników aktywnego spędzania czasu wolnego do włączenia się w obchody Święta Flagi. Bieg odbył się na dystansie 1500 metrów i miał charakter wydarzenia społecznego bez formy rywalizacji sportowej , dlatego organizatorzy licząc na bardzo dużą frekwencję, nie rozczarowali się .Wspólny poczęstunek był zwieńczeniem biegu.


6 czerwca odbyła się Orlikowa Liga Mistrzów Województwa Łódzkiego – Skok Wzwyż. Był to finał w kategorii 11 -15 lat. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie zorganizował to wydarzenie wraz z Rudzkim Klubem Sportowym – Łódź. Cel, jaki przyświecał organizatorom, to aktywizacja dzieci i młodzieży szkolnej w wieku 11-15 lat oraz rodziców do prowadzenia sportowego, aktywnego trybu życia. Zawody zostały rozegrane w rocznikach 2003-2004 dziewcząt i chłopców oraz 2005 -2007 dziewcząt i chłopców zgodnie z regulaminem PZLA. Uczestnicy Turnieju otrzymali dyplomy, puchary a zwycięzcy medale. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział 70 zawodników woj. łódzkiego ( 20 zawodników – klub dziewiątka z Kutna).


W dniu 10 czerwca na Stadionie Miejskim w Kutnie odbył się Mityng Lekkoatletyczny klas I- III. Był to projekt, który miał na celu propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci („dzień bez telefonu i komputera”), popularyzację sportu oraz naukę zasad fair play. Uczestnicy startowali w konkurencjach biegowych 50 m, 60m, 200m, 300m , skoku w dal z miejsca oraz rzucie piłeczką palantową. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe medale, a zwycięzcy nagrody- niespodzianki. W mityngu wzięło udział około 310- ro dzieci z kutnowskich oraz powiatowych szkół.


Kolejnym projektem zrealizowanym przez MOSIR był Międzynarodowy Turniej Bokserski w Boksie Olimpijskim pod patronatem Prezydenta Miasta Kutno. Odbył się on 29 września o godz. 14:30 w Szkole Podstawowej nr 2 w Kutnie. Celem przedsięwzięcia była integracja młodzieży sportowej z poszczególnych województw oraz uczczenie 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Międzynarodowy Turniej Bokserski w Boksie Olimpijskim został rozegrany w Kutnie już po raz czwarty. Kibice byli świadkami 16 emocjonujących walk turniejowych,w których rywalizowali zawodnicy z całego kraju. W walce turnieju o puchar prezydenta Kutna naprzeciw siebie stanęli zawodnik kutnowskiej Stali – Dawid Dymkiewicz oraz reprezentant Boksu Poznań – Hubert Pietraszewski. Po trzech rundach lepszy w tym starciu okazał się Kutnianin, który jednogłośnie zwyciężył na punkty. Nagrody indywidualne dla najlepszych zawodników powędrowały natomiast na ręce Damiana Wójcika ( Adrenalina Wrocław) oraz Artura Szymanika ( Widzew Łódź).


Kutnowska Za-Dyszka to wydarzenie zorganizowane w ramach projektu „Biegaj z nami w Kutnie”. 7 października w godzinach 10:00-16:00 ulicami miasta biegło 307 uczestników. Promocja Kutna poprzez organizację biegu na dystansie 10 km oraz imprez towarzyszących, w tym biegów dla dzieci i młodzieży ma akcent wyraźnie patriotyczny. Rozwijanie sportowych, przede wszystkim lekkoatletycznych zainteresowań mieszkańców miasta, zostało zorganizowane w formie zabawy. Nacisk także należy położyć na rozwijanie zainteresowań społecznych związanych z lekkoatletyką poprzez umożliwienie uczestnictwa ( czynnego – jako biegacz lub biernego – jako kibic) w imprezie sportowej. Inne ważne aspekty to: propagowanie zdrowego trybu życia poprzez sport, aktywizacja społeczności kutnowskich biegaczy poprzez zachęcenie ich do udziału – a także współorganizacji. Projekt dofinansowany był z budżetu Miasta Kutno. Patronat nad biegiem objął Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, a impreza odbyła się pod egidą biegów o Puchar Marszałka. W rywalizacji wzięło udział 322-je dzieci.

22 listopada, 2018|Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji|

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Kutnie

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Kutnie zrealizowało projekt zatytułowany „Architekci naszej Niepodległości”. W jego ramach odbyły się dwa wykłady historyczne: pierwszy 19 marca pod tytułem „Józef Piłsudski – droga do Niepodległej” i drugi 23 kwietnia poświęcony postaci Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego ( „Roman Dmowski i Ignacy Jan Paderewski – drogi do Niepodległej”). Inicjatywa zrealizowana została przy współpracy i pod patronatem Muzeum Niepodległości w Warszawie. Jej celem było zapoznanie uczniów z biografiami najwybitniejszych polskich polityków, którzy mieli decydujący wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

Podczas pierwszego wykładu, wygłoszonego przez Pana Michała Cieślaka z Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, przedstawione zostały czasy młodzieńczej konspiracji i fascynacji socjalizmem przyszłego Marszałka, okres galicyjski, I wojny światowej i początki II RP. Druga prelekcja wygłoszona przez Pana Jana Engelgarda, historyka Muzeum Niepodległości i kierownika X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej w sposób ciekawy i obrazowy przedstawiła życie osobiste, działalność polityczną i rolę obydwu bohaterów w dziele przywrócenia niepodległości Polski.

W pierwszym spotkaniu wzięło udział ok. 100 uczniów II LO i kutnowskich gimnazjów, a w drugim ok. 60 uczniów II LO i SP Nr 7 w Kutnie.

Autorki zdjęć: Zuzanna Jóźwiak i Renata Saramonowicz

27 kwietnia zorganizowano półfinał Festiwalu Historycznego „Drogi do Niepodległości” we współpracy ze Stowarzyszeniem „Tradycja i Pamięć”. Celem przedsięwzięcia było wyłonienie zawodników do udziału w finale międzywojewódzkim. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Kutna i Łowicza. Patronat honorowy nad Festiwalem objęli: Grzegorz Schreiber, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, poseł na Sejm RP oraz Kuratorium Oświaty W Łodzi i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Młodzież w eliminacjach musiała się zmierzyć z pytaniami dotyczącymi m.in. narodowych zrywów, walki z germanizacją i rusyfikacją, kultury i nauki na ziemiach polskich w XIX wieku, szkolnictwa w trzech zaborach czy Wiosny Ludów na ziemiach polskich.

Zmagania zakończyły się zwycięstwem Adama Romańskiego ( opiekun Pan Jan Zawadzki) z Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie. Drugie miejsce wywalczył Błażej Wilanowski ( opiekun Pa Jan Zawadzki) z tej samej szkoły, a trzecie – Rafał Kanas ( opiekun Pani Wicedyrektor Iwona Smolińska ) z ZS Nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie. Kolejne miejsca zajęli: Przemysław Kucharski ( II LO w Kutnie, opiekun Pan Dyrektor Artur Ciurlej), Jakub Walczak ( ZS Nr 1 w Kutnie), Gabriela Czubalska ( II LO w Kutnie) i Zuzanna Jóźwiak ( II LO w Kutnie). Łącznie w Festiwalu wzięło udział ok. 40 uczniów.

Autor zdjęć: Artur Ciurlej

W dniach 29 maja i 6 czerwca odbyły się XXXIV Dni Historii w Kasprowiczu. W ramach projektu zorganizowano wykład historyczny „Sokoli, strzelcy, legioniści – zbrojne wysiłki Polaków w drodze do Niepodległości” oraz konkurs historyczny rozgrywany w formule „Jeden z dziesięciu” pod nazwą „Walka o Niepodległą i jej kształt w latach 1830-1923”. Uczniowie wzięli ponadto udział w Tygodniu Konstytucyjnym i uczestniczyli w spotkaniu z aplikantem adwokackim. Współorganizatorami inicjatywy byli: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy.

Celem Dni Historii było przybliżenie uczniom głównych aspektów sprawy polskiej podczas I wojny światowej, poszerzanie wiedzy historycznej poprzez udział w konkursie , przedstawienie głównych zasad prawa wyborczego w Polsce.

Wykład wygłosił Pan Paweł Przeździecki z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, w czasie którego zwrócił uwagę na dużą aktywność Polaków tworzących u progu pierwszej wojny światowej militarne i paramilitarne formacje oraz szeroki odzew społeczny na te inicjatywy. W trakcie turnieju historycznego uczestnicy wykazali się znajomością licznych pojęć, nazwisk polskich bohaterów, miejsc bitew. Właściwie rozpoznawali obrazy i zdjęcia. Zasłużone zwycięstwo odniosły Zuzanna Staniszewska i Daria Werwińska. Miejsce drugie wywalczyły Natalia Marczak i Weronika Szczepaniak. Trzecia pozycja przypadła Przemysławowi Kucharskiemu i Michałowi Żakowi.

Już po raz czwarty szkoła uczestniczyła w Tygodniu Konstytucyjnym organizowanym przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Podczas spotkania z Panią Małgorzatą Pisanko – aplikantem adwokackim – przedstawione zostały główne zasady prawa wyborczego obowiązującego w Polsce. Zwrócono także uwagę na aktywność i odpowiedzialność w życiu publicznym oraz potrzebę współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego.

We wszystkich przedsięwzięciach Dni Historii udział wzięło ok. 220 uczniów II LO.

Autor zdjęć: II LO

5 października odbył się „Spacer z Niepodległą”. Przewodnikiem po tej patriotycznej podróży był Pan Jacek Saramonowicz, Dyrektor Wydziału Zarządu, Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Kutnie. Podczas spaceru uczniowie mogli poznać miejsca i budynki, które w różny sposób wiążą się z postacią Marszałka Józefa Piłsudskiego. Odwiedzili zatem gmach, w którym niegdyś znajdowało się II Liceum ( obecnie Szkoła Podstawowa Nr 2 nosząca imię Marszałka), dawny zabytkowy folwark ( aktualnie okolice ulicy Staszica), tereny koszar wojskowych ( Park Traugutta), a także Plac Wolności, gdzie obecnie stoi pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Autorki zdjęć: D. Kubiak i U. Matusiak

18 października miała miejsce gra terenowa zwana Questem pt. „ Śladami doktora Antoniego Troczewskiego”. Młodzież szukała odpowiedzi na pytania dotyczące nazwy ulicy Królewskiej, miejsca gdzie zmarł dr Antoni Troczewski, a także siedziby kutnowskiej manufaktury i II LO.

W obu przedsięwzięciach wzięło udział ok. 50 uczniów II LO.

W dniach 9-23 listopada odbyły się XXXV Dni Historii w Kasprowiczu pod hasłem „I powstała Niepodległa”. W ich ramach zorganizowano koncert pieśni patriotycznych, wykłady historyczne i warsztaty w ramach 6. Tygodnia Konstytucyjnego. Współorganizatorami wydarzenia było Muzeum Niepodległości w Warszawie, Instytut Historii PAN oraz Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy.

Dni Historii były zwieńczeniem Roku dla Niepodległej. Odbył się wyjątkowy koncert „Jest taki kraj”, w trakcie którego wykonano m. in. Utwory : „Kolęda warszawska”, „Miejcie nadzieję”, „Biały krzyż”, „Modlitwa o wschodzie słońca”, „Nim wstanie dzień”, „Wolność”, „Ojczyzna”, „Kantyczka z lotu ptaka”, „Po co wolność”, „Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos”, „Taki kraj”. Poruszające teksty w pięknej interpretacji własnej wykonali Agata Daniel, Zuzanna Jóźwiak, Sylwia Kogucińska, Maja Kondras, Maria Nodzak, Adrian Koguciński, Julian Kozanecki i Michał Lewandowski. Przepiękne prezentacje multimedialne przygotował nauczyciel matematyki Marcin Michalski.

14 listopada młodzież wysłuchała wykładu pracownika naukowego Muzeum Niepodległości w Warszawie pana Michała Cieślaka na temat: „Międzynarodowych uwarunkowań odzyskania przez Polskę Niepodległości”. Dzień później w liceum gościł dr hab. Tomasz Krzemiński z Instytutu Historii PAN. W ramach wykładu „Nieco zapomniani ojcowie Niepodległości” przybliżył sylwetki i zasługi księcia Zdzisława Lubomirskiego, Jędrzeja Moraczewskiego, Ignacego Daszyńskiego i Wincentego Witosa.

21 i 23 listopada odbyły się spotkania w ramach 6. Tygodnia Konstytucyjnego organizowanego przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy. Warsztaty na temat: „ Członkostwo Polski w Unii Europejskiej” prowadziły panie mecenas Natalia Sikorska i Małgorzata Pisanko. Wykład i ćwiczenia pozwoliły uczniom dokładniej poznać meandry Unii Europejskiej.

Dniom Historii towarzyszyły wystawy okolicznościowe i przedruk „Tygodnika Kutnowskiego” z 1919 roku, poświęconego pierwszym obchodom Święta Niepodległości w Kutnie.

W poszczególne przedsięwzięcia zaangażowano wszystkich uczniów II LO.

Autorzy zdjęć: uczniowie i nauczyciele II LO

22 listopada, 2018|Szkoły i placówki oświatowe|

Sztandar POW w Kutnie

Z okazji doniosłej 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości podczas obchodów w Kutnie dla uczczenia tego szczególnego święta podczas defilady wśród wielu sztandarów znalazła się najcenniejsza dla Kutnowian pamiątka związana z rokiem 1918.

Był to sztandar kutnowskiego obwodu Polskiej Organizacji Wojskowej z 1916 roku, który przechowywany jest w zbiorach Muzeum im. Jerzego Dunin – Borkowskiego w Krośniewicach. Został tam przekazany w latach pięćdziesiątych przez Zygmunta Arentowicza, członka POW we Włocławku. Włocławek był siedzibą podokręgu tej organizacji, w skład którego wchodził obwód kutnowski.

 


Ze sztandarem wiąże się informacja dotycząca wydarzeń z 1916 roku. Podczas pochodu po ogłoszeniu odezwy 5 listopada 1916 roku, peowiacy maszerowali z tym sztandarem ulicami  miasta.

16 listopada, 2018|Wydarzenia|

Dzień 11 listopada 1918 roku

Miejscowe PPS i POW przygotowały odezwę do żołnierzy niemieckich: „Zwycięska rewolucja otwiera nam drogę do własnych siedzib, żon i dzieci. Nie przeszkadzajcie żołnierzom POW w zaprowadzeniu ładu i porządku. Wróćcie do swych koszar, my Wam gwarantujemy wolny powrót do Waszej ojczyzny”. Komendant Kucharski zarządził zbiórkę POW na placu Kutnowianki. Zgromadziło się ok 200 peowiaków. Drużyny otrzymały rozkaz obsadzenia ważniejszych punktów miasta. Lucyna Dwornicka wspominała, że jej brat Morawski wrócił z warty dopiero po 14 godzinach. Kucharski poprowadził ludzi przed urząd powiatowy, ustawiła się też Straż Obywatelska. Niemcy oddali 69 karabinów. Podobne ilości Niemców były na dworcu kolejowym poczcie, a w koszarach garnizon liczył 500 ludzi. Pertraktacje z garnizonem trwały także 12 listopada. Stanisław Kucharski zniecierpliwiony poprosił władze zwierzchnie o decyzję czy ma wystąpić ostro nie wdając się w pertraktacje z Radą Żołnierską. Niemcom zależało na utrzymaniu w swoich rękach Kutna jako ważnego węzła komunikacyjnego. Warty POW, czasem równocześnie z niemieckimi, stanęły w różnych punktach miasta. Trwało rozbrajanie Niemców stacjonujących w Kutnie jak i przybywających do Kutna na dworzec kolejowy. Komendę POW przeniesiono na dworzec PKP do bufetu II klasy (od 2012 roku już nie istniejącego). Wszystkie pociągi były zatrzymywane, a broń rekwirowano i składano do magazynu. Peowiacy pełnili służbę w trudnych warunkach. 13 listopada jak relacjonował Z. Malanowski na wszystkich posterunkach znajdowali się peowiacy, którzy w chłodzie pełnili służbę wartowniczą po kilka, nieraz kilkanaście godzin, nie opuszczając stanowiska. Za swoją postawę otrzymali podziękowania 15 listopada na ręce Z Malanowskiego złożone przez komendanta palcu F. Górzyńskiego. W grudniu 1918 roku POW zostało rozwiązane i wcielone do wojska do 30 pp w Łowiczu. 18 grudnia S. Kucharski przekazał F. Górzyńskiemu rozkaz o przemianowaniu POW na Wojsko Polskie. Z. Malanowski wymienia dwóch peowiaków, którzy zginęli na froncie: Leliwa Stefana Łozińskiego i Jana Podgórskiego.

W dniu 11 listopada o godzinie 14.00 odbywało się w miejscowym teatrze Okręgowego Towarzystwa Rolniczego. Przedstawiciel Komitetu obrony Narodowej, Karol Kostro po porozumieniu się z komendą POW udał się do teatru i zakomunikował zebranym o zapadłym postanowieniu, tj. o przejęciu władzy w mieście o godzinie 15.00. Zebrani w teatrze przedstawiciele rolników wybrali tymczasowa radę powiatową reprezentująca wszystkie warstwy społeczne.

Bogate ziemiaństwo reprezentowali Leon Stachowski z Zarębowa i Stanisław Jasiukowicz z Chodowa. Rolników średniorolnych reprezentowali Michalski i Strzelecki z Łaniąt. Wśród średniorolnych znalazł się i „Stelmach z Oporowa” J. Zdziennicki, światły działacz. Inteligencję kutnowska reprezentowali dr A. Troczewski i dyrektor gimnazjum Karol Kostro. Klasę robotniczą reprezentowali Kosterski i Piesiewicz. Radca prawnym został Witold Jałowicki, właściciel Komadzyna. Wybrano starostę – został ni, Stanisław Chrzanowski i dwóch zastępców : Stanisława Taczanowskiego i Stefana Pachnowskiego – rolnika. Chrzanowski wraz Komitetem Obywatelskim wkroczył do gabinetu landrata Heniksa zaskoczonego, że jego władza już się skończyła. Komitet mianował Tomasza Klepę dotychczasowego tymczasowego burmistrza, burmistrzem miasta Kutna.

S. Chrzanowski jeszcze pod okupacją niemiecką pełnił funkcje starosty, Kutnowian pozyskał lojalnością wobec mieszkańców i sprawnym administrowaniu powierzonym mu urzędem. 17 listopada Chrzanowski przekazał urząd mianowanemu przez rząd starostą Władysławowi Froelichowi, którego zastępcą został Michał Wodziński właściciel Sierakówka.

Tymczasowymi komendantami policji byli Józef Szymański i rejent Romuald Borkowski. 18 listopada Powiatowym Komendantem policji został Stanisław Miciński. Policja podlegała Starostwu, a z jego ramienia kierował policją Franciszek Sokół. Komendantem wojskowym okręgu kutnowskiego został por. A. Grzybowski. W Kutnie stacjonował 3 szwadron 2 pułku ułanów. Od 3 grudnia 11918 roku rozpoczął się werbunek ochotników do tego pułku, kierowany przez por. Wiśniewskiego. Kierownikiem poczty był nadal K. Sokołowski.

16 października, 2018|Artykuły|