Spotkania z Historią 2016

Jubileusz 35-lecia Muzeum

9 listopada w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca odbył się Jubileusz Muzeum Regionalnego w Kutnie. W tym roku nasze muzeum świętuje 35-lecie powstania. O początkach placówki opowiedziała pierwsza dyrektor muzeum, Grażyna Rzymkowska. Następnie głos zabrał obecny dyrektor Grzegorz Skrzynecki, który omówił działalność instytucji w ostatnich latach. Wspomniał, m.in. o najważniejszych imprezach, projektach edukacyjnych i wystawach. Przyszłość muzeum, czyli plany związane z utworzeniem kompleksu muzealnego Muzeum-Pałac Saski w Kutnie przedstawił zgromadzonym gościom zastępca dyrektora, dr Piotr Stasiak. Duże zainteresowanie wzbudziła wizualizacja planowanej wystawy stałej.

Gratulacje na ręce dyrektora złożyli przedstawiciele władz miejskich i powiatowych oraz zaprzyjaźnionych instytucji i stowarzyszeń. Jubileuszową uroczystość dopełnił występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego w Kutnie.

Za pomoc w organizacji Jubileuszu serdecznie dziękujemy Centrum Teatru, Muzyki i Tańca, Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego w Kutnie oraz Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie.

12 listopada, 2016|Aktualności, Spotkania z Historią 2016, Wydarzenia|

„Walka o tron 1733”. II etap larpa

10 listopada w Kutnowskim Domu Kultury odbył się II etap larpa „Walka o tron 1733”. Uczniowie wybrani w I etapie na reprezentantów debatowali podczas sejmu konwokacyjnego nad kształtem wolnej elekcji. Zdecydowali, że cudzoziemcy będą mogli walczyć o królewski tron oraz że w wyborze władcy będą mogli uczestniczyć dysydenci. Zgromadzenie zaowocowało również zgłoszeniem kolejnego pretendenta do tronu, swoją kandydaturę ogłosił bowiem Janusz Antoni Wiśniowiecki. W kuluarach sejmu szlachta oraz mieszczanie dbali także swoje prywatne interesy. Można było usłyszeć, m.in. szlachciców zachwalających swoją kandydaturę do ręki córki senatora czy kupców starających się sprzedać swoje towary.

_dsc9894

Ostatnim etapem projektu będzie larp odtwarzający wolną elekcję, który zrealizowany zostanie 28 listopada w Kutnowskim Domu Kultury.

12 listopada, 2016|Aktualności, Spotkania z Historią 2016|

Wykład o kuchni saskiej i warsztaty kulinarne

11 listopada, 2016|Aktualności, Spotkania z Historią 2016|

Spotkanie z prof. Leszkiem Żukowskim, prezesem zarządu głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

8 listopada w ramach „Spotkań z historią. Muzeum wczoraj i jutro” odbyło się spotkanie z prof. Leszkiem Żukowskim, prezesem zarządu głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Opowiedział on o swoich wojennych losach: o wysiedleniu z Kutna i zamieszkaniu u rodziny w Warszawie oraz o udziale w powstaniu warszawskim. Opisał także swoje przeżycia związane z pobytem w obozach koncentracyjnych, marszem śmierci oraz przedstawił w jaki sposób udało mu się po wojnie odnaleźć rodzinę.

_dsc9445

Nie zabrakło również wspomnień związanych z Kutnem, w którym Pan Profesor się urodził i spędził pierwsze lata swojego życia. Warto podkreślić, iż prof. Żukowski jest siostrzeńcem pierwszego międzywojennego burmistrza Kutna, Tomasza Klepy.

Podczas spotkania Pan Profesor został obdarowany przez władze miasta obrazem przedstawiającym jego rodzinny dom przy ul. Sienkiewicza.

10 listopada, 2016|Aktualności, Spotkania z Historią 2016, Wydarzenia|

V kutnowskie Spotkania z historią: „Muzeum wczoraj i jutro”. Wernisaż wystawy czasowej „Cenne, bezcenne, nieutracone…”

8 listopada, 2016|Aktualności, Archiwum wystaw, Spotkania z Historią 2016|

V kutnowskie Spotkania z historią: „Muzeum wczoraj i jutro”. Wykład prof. Hanny Kóčka-Krenz.

8 listopada, 2016|Aktualności, Spotkania z Historią 2016|

V kutnowskie Spotkania z historią: „Muzeum wczoraj i jutro”. Wręczenie nagród laureatom konkursów.

Pierwszego dnia „Spotkań z historią. Muzeum wczoraj i jutro” wręczono nagrody laureatom konkursów „Moja wizyta w Muzeum” oraz „Zabytek w domowym zaciszu”.

Oficjalny werdykt Jury.

8 listopada, 2016|Aktualności, Konkursy, Spotkania z Historią 2016|

V kutnowskie Spotkania z historią: „Muzeum wczoraj i jutro”. Wernisaż wystawy „Cenne, bezcenne, nieutracone…”

Zapraszamy na wernisaż wystawy „Cenne, bezcenne, nieutracone…”. Ekspozycja, która powstała z okazji jubileuszu 35-lecia kutnowskiego muzeum, prezentuje nabytki z ostatnich pięciu lat, najciekawsze eksponaty pozyskane wcześniej na co dzień przechowywane w magazynach oraz obiekty w ostatnich latach poddane konserwacji. Na wystawie obejrzeć można będzie, m.in. rysunek „Portret siedzącej kobiety” Józefa Mehoffera, kieliszki z kasyna oficerskiego 37 pp czy rzymskie monety z II w. n.e. znalezione w Krzyżanowie na łąkach nad Bzurą. Nie zabraknie również nowych nabytków związanych z tematyką saską. Zaprezentowany zostanie, np. starodruk poświęcony geografii, dedykowany Augustowi III autorstwa arcybiskupa gnieźnieńskiego, prymasa Polski Władysława Łubieńskiego.

_dsc8947         
_dsc8973mini 

 

 Wystawę można będzie oglądać do 29 stycznia 2017 r.

4 listopada, 2016|Aktualności, Archiwum wystaw, Spotkania z Historią 2016|

V kutnowskie Spotkania z historią: „Muzeum wczoraj i jutro”. Rozstrzygnięcie konkursów.

2 listopada zostały rozstrzygnięte dwa konkursy rozpisane na V kutnowskie Spotkania z historią i jubileusz 35 lecia Muzeum Regionalnego. Były to: konkurs plastyczny dla dzieci kl. I-III szkół podstawowych pt. „Moja wizyta w Muzeum” oraz dla młodzieży kl. IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów pt. „Zabytek w zaciszu domowym”. 

Na konkurs rysunkowy wpłynęło 75 prac z 5 szkół podstawowych i jurorów czekało sporo wysiłku, by wyłonić najlepsze. Ostatecznie nagrodzono prace Amelii Krajewskiej, Oliwii Myszkiewicz, Zuzanny Stankiewicz i Laury Bańkowskiej.

W konkursie „Zabytek w zaciszu domowym”  udział wzięło 8 osób ze szkół podstawowych i 1 osoba z gimnazjum. Nagrodzono prace Julii Ruszkowskiej, Ignacego Frontczaka i Nadii Józwiak ze szkół podstawowych i Jana Marchewki z gimnazjum.

Prace nagrodzone i wyróżnione można będzie oglądać w holu Muzeum Regionalnego od 7 do 19 listopada. Wręczenie nagród odbędzie się w poniedziałek 7 listopada o godz. 10.00 w salach Muzeum. Zapraszamy wszystkich biorących udział w konkursach, a w szczególności osoby nagrodzone z opiekunami. 

Protokoły Jury:

Konkurs „Moja wizyta w Muzeum” – kl. I-III SP

Konkurs „Zabytek w zaciszu domowym” – kl. IV-VI SP

Konkurs „Zabytek w zaciszu domowym” – Gimnazja

4 listopada, 2016|Aktualności, Konkursy, Spotkania z Historią 2016|

V Spotkania z historią. Muzeum wczoraj i jutro.

Zapraszamy do udziału w „Spotkaniach z historią. Muzeum wczoraj i jutro”. V edycja imprezy połączona została z obchodami jubileuszu 35-lecia Muzeum Regionalnego w Kutnie.

plakat-jubileusz

25 października, 2016|Aktualności, Spotkania z Historią 2016, Wydarzenia|