Spotkania z Historią 2015

Uroczystości obchodów 97. rocznicy odzyskania niepodległości

12 listopada, 2015|Aktualności, Spotkania z Historią 2015, Wydarzenia|

Spotkanie z twórcami filmu „Pilecki”

12 listopada, 2015|Aktualności, Spotkania z Historią 2015|

Quest „Barokowe podróże małe i duże”

Po raz kolejny w ramach „Spotkań z historią” dzieci z kutnowskich szkół uczestniczyły w queście „Barokowe podróże małe i duże”. Dzieci na wyznaczonych punktach wykonywały zadania oraz sprawdzały swoją wiedzę m.in. o królu Auguście III i jego epoce, poznawały instrumenty jakie można było usłyszeć na dworze, a także zapoznały się z wystawą czasową „Władze dekoracji dekoracja władzy”.
Przyznano następujące miejsca:

miejsce 1
SP 6 – Alicja Stępniak, Kinga Marszałek, Maciej Jędrzejczak pod opieką p. Jolanty Pompy

miejsce 2
SP 5 – Alicja Marchewka, Cezary Niemcunowicz, Wiktoria Podorska, pod opieką p. Sławomiry Ernest

miejsce 3
SP 1 – Igor Nowacki, Dariusz Adamiak, Piotr Cybulski, pod opieką p. Małgorzaty Jezierskiej

miejsce 4
SP 9 – Filip Andrzejczak, Igor Czajkowski, Karol Idzikowski, pod opieką p. Doroty Andrzejewskiej

miejsce 5
SP 4 – Józef Ibrahim, Hanna Matczak, Dawid Matuszewski, pod opieką p. Elżbiety Olesińskiej

Wręczenie nagród zakończyło kolejne wydarzenie tegorocznych Spotkań z historią „Kutno na  szlaku saskim”.

12 listopada, 2015|Aktualności, Spotkania z Historią 2015|

Wykład „Centra rezydencjonalne w Kutnie”

10 listopada, 2015|Aktualności, Spotkania z Historią 2015|

Gra miejska „Saskie gry i zabawy”

9 listopada w ramach „Spotkań z historią” młodzież z kutnowskich gimnazjów i dzieci z klas IV-VI uczestniczyły w grze miejskiej zatytułowanej „Saskie gry i zabawy”. Gra została przygotowana i przeprowadzona przez pracowników Muzeum, przy współpracy z KDK, kutnowskim LOK i Cukiernią „Wasiakowie”.

Najpierw uczestnicy zwiedzili w Muzeum Regionalnym wystawę „Władze dekoracji. Dekoracje władzy” oprowadzeni przez jej twórcę p. Tomasza Czyżewskiego. Następnie w trakcie wykonywania zadań na trasie gry mogli sprawdzić swoją wiedzę o królu Auguście III i jego epoce, a także wykazać się umiejętnością tańca dworskiego i celnym okiem podczas strzelania z wiatrówek.

W kategorii gimnazjów zwyciężyła drużyna z Gimnazjum nr 1 w składzie – Jakub Janowski, Przemysław Kucharski i Kacper Zielak, pod opieką nauczyciela Zbigniewa Welke. Drugie miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum nr 3 w składzie Wiktoria Balińska, Agata Daniel i Kacper Stępień, pod opieką p. Renaty Graczyk.

Ze szkół podstawowych zgłosiły się cztery drużyny. Po emocjonującej rywalizacji kolejność wyglądała następująco:

miejsce 1 – SP 5 – Maciej Galant, Jan Marchewka i Eryk Różański pod opieką p. Piotra Wichulskiego;

miejsce 2 – SP 4 – Filip Góreczny, Julia Sokólska i Hubert Tomczak,pod opieką p. Stanisława Wojdeckiego;

miejsce 3 – SP 1 – Amelia Bień, Julia Krenke i Martyna Michalska, pod opieką p. Sławomira Krawczyka

miejsce 4 – SP 6 – Wojciech Florczak, Krzysztof Łatecki i Michał Miller, pod opieką p. Haliny Błaszczyk.

Wręczenie nagród i upominków w postaci bonów prezentowych EMPiK oraz gadżetów promocyjnych z UM zakończyło kolejną imprezę tegorocznych Spotkań z historią „Kutno na  szlaku saskim”.

10 listopada, 2015|Aktualności, Spotkania z Historią 2015|

Dzień otwarty w Pałacu Saskim

9 listopada, 2015|Aktualności, Spotkania z Historią 2015|

Powitanie króla Augusta III w Kutnie i spektakl „Architekci u Augusta II Sasa” – fotorelacja

8 listopada, 2015|Aktualności, Spotkania z Historią 2015, Wydarzenia|

Spotkanie pt. „Pałac Saski w Kutnie – historia i wizje przyszłości” – fotorelacja

8 listopada, 2015|Aktualności, Spotkania z Historią 2015|

Spotkanie z Anną Herbich – fotorelacja

6 listopada, 2015|Aktualności, Spotkania z Historią 2015|

Inauguracja Spotkań z Historią 2015. Wernisaż wystawy „Władze dekoracji, dekoracje władzy” z recitalem Małgorzaty Kustosik

Otwarcie aktualnej wystawy w Muzeum Regionalnym w Kutnie było też inauguracją IV Spotkań z Historią, liczni goście wernisażu, powitani przez Dyrektora MRK, Grzegorza Skrzyneckiego mieli okazję wysłuchać pięknego recitalu utworów barokowych w wykonania pani Małgorzaty Kustosik, solistki występującej w szerokim repertuarze od opery i oratoriów po operetkę i musical. Akompaniował pianista i pedagog muzyczny, pan Włodzimierz Sieczkowski. Po tym wprowadzeniu w nastrój epoki i kilku słowach wstępu autora wystawy, Tomasza Czyżewskiego, nasi szanowni goście jako pierwsi obejrzeli

„Władze dekoracji, dekoracje władzy. Czyli rzecz o sztuce baroku i czasów saskich, o pięknie przedmiotu, o jego użyteczności w odwracaniu uwagi od szpetot istotnych naszego na tej ziemi bytowania.”

Tak brzmi tytuł wystawy otwartej 4 listopada 2015 r. Zgodnie z tą zapowiedzią została ona zaaranżowana dekoracyjnie, z użyciem form wywiedzionych ze stylistyki baroku i rokoka, ponieważ tematycznie wystawa odnosi się do rozległego okresu XVII i XVIII wieku. Ten czas pełen burzliwych wydarzeń i wciągających trendów artystycznych przyniósł Polsce sławę i wojny, rozkwit i rozdarcia. Szczególnym przykładem są historie elekcyjne po śmierci Jana III Sobieskiego. W ich wyniku mieliśmy uznanych królami: francuskiego księcia Bourbon-Contiego, saskiego elektora Augusta II Mocnego, Stanisława Leszczyńskiego, potem znów Sasa i jego syna. W Kutnie pozostała nam pamiątka po tej dynastii. Pałac Podróżny Augusta III, nad którego rewitalizacją aktualnie pracują Muzeum i władze miasta. Ta największa dekoracja sasko-polskiej władzy na trasie Drezno – Warszawa ma jeszcze przed sobą długą drogę. Wciąż trwają w niej prace naukowe, niektóre efekty wcześniejszych badań archeologów zaistniały na wystawie; zanim jednak Muzeum zaprosi Państwa do odbudowanego Pałacu, proponujemy bliższe poznanie epoki.

Wspomniane już zawiłości historyczne i różnorodność zgromadzonych eksponatów wymagały przyjęcia dla ekspozycji jakiejś specjalnej formuły. Biorąc pod uwagę dzisiejsze uwarunkowania, w tym szerokie przyzwyczajenie do korzystania z Internetu, uznałem, że dobrą będzie formuła hipertekstu. Każdy obiekt ma własną historię ale przez datowanie, stylistykę itp. lokuje się również w szerszym kontekście. Dzięki temu można wystawę zwiedzać w różnych kierunkach i ze zgromadzonych form odczytywać najciekawsze dla siebie wątki. Dla przykładu: można się skupić na artystycznych wartościach grafiki Rembrandta ze zbiorów Muzeum w Nieborowie lub kierując się jego datowaniem, rozważać konsekwencje potopu szwedzkiego – polityczne, militarne a nawet religijne. W innym miejscu religijny obraz, atrybuowany Rubensowi, ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu, tu możemy łamać głowę nad podstawą przypisania autorstwa obrazu, lub kierując się jego otoczeniem, rozmyślać o kulturze i intrygach ówczesnych dworów. Księgi wypożyczone z Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach mogą nas zachwycać formą lub rzadkością okazu bądź też snuć opowieść o infiltracji elit przez zakon jezuitów; zaś broń, falerystyka i sztuka z tegoż muzeum przybliżają postaci kilku mocnych graczy politycznych tamtego czasu . Porcelana miśnieńska i naczynia cynowe z Muzeum Okręgowego w Toruniu, eksponaty z Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze i z Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki Grażyny Śniadewicz w Milanówku mogą nam opowiadać po prostu o rzemiośle tego czasu, można też dać się zasugerować umieszczonym obok opisom i połączyć eksponaty z proponowanymi wydarzeniami historycznymi. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania i dzielenia się wrażeniami.

t.cz.

5 listopada, 2015|Aktualności, Archiwum wystaw, Spotkania z Historią 2015|