Karta Dużej Rodziny 3+

//Karta Dużej Rodziny 3+

Kutnowska Karta Dużej Rodziny 3+

Informujemy, iż Muzeum Regionalne w Kutnie przystąpiło do udziału w programie „Kutnowska Karta Dużej Rodziny 3+”.
Posiadacze kart „Duża rodzina 3+” będą mieli możliwość zakupu biletów w cenie 1 zł od osoby. Ulga obejmuje:
– bilet wstępu do Muzeum Regionalnego w Kutnie oraz Muzeum Bitwy nad Bzurą,
– udział dzieci i mlodzieży w lekcjach i warsztatach muzealnych.
Zakup biletów zniżkowych możliwy będzie w kasie Muzeum po okazaniu karty wraz z dokumentem tożsamości. Dla osób nieletnich dokumentem takim jest legitymacja szkolna. Dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym będą mogły korzystać z Karty wyłącznie w obecności rodzica lub prawnego opiekuna.
Program nastawiony jest na wsparcie rodzin, w tym również rodzin zastępczych z trójką lub więcej dzieci. Korzystać z niego mogą rodziny wielodzietne, które mają na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 lub do 25 lat (gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku, pozostających pod opieką rodzica).
Szczegółowe informacje, dotyczące Programu uzyskać można w Wydziale Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Kutna – pokój 238, tel. 24 253-12-52.

23 maja, 2014|Aktualności, Karta Dużej Rodziny 3+|