About Jami

This author has not yet filled in any details.
So far has created 640 blog entries.

Wakacyjny quest


Quest „o księciu kutnowskim” to letnia przygoda w kolorycie lokalnej historii. Kiedy? Niedziela, 21 lipca, godz. 10:00.

Gdzie? Park Wiosny Ludów. Dla kogo? Zapraszamy uczestników od 10 roku życia wraz z opiekunami ( mogą być drużyny rodzinne). Czas trwania? ok. 1 godziny.
Przewidziane cenne nagrody. Zgłoszenia na adres mailowy:
promocja@muzeumkutno.com 

Liczba miejsc ograniczona.

15 lipca, 2019|Aktualności|

Obchody święta narodowego Francji w 1919 r. w Kutnie

Szanowni Państwo. Wczoraj minęło 230 lat od zdobycia Bastylii. Wydarzenie to zapoczątkowało ciąg zdarzeń, które historia określa mianem rewolucji francuskiej. Dokładnie 100 lat temu, w naszym mieście, przebywał generał A.Tranie. Stało się to okazją do wyjątkowo uroczystego celebrowania święta narodowego Francji. Co wówczas działo się w Kutnie?
Bardzo uroczyście Kutno obchodziło święto narodowe Francji w dniu 14 lipca 1919 r. Uroczystości rozpoczęły się o rano, przeglądem wojsk w obecności gen. A. Tranie. Następnie odbyła się defilada wojskowa z udziałem straży ogniowej i harcerzy, potem Msza święta w kościele parafialnym. Z tej okazji władze powiatowe i miejskie złożyły wizytę gen. A. Tranie, który stacjonował w Pałacu Gierałty. W imieniu ludności powiatu przemowę w języku francuskim wygłosił M. Kiniorski, po czym odbyło się przyjęcie. Po południu generałowi złożyły wizytę jeszcze delegacje z: Konstancji i przedstawiciele gminy żydowskiej. Wieczorem odbyła się w parku zabawa taneczna zorganizowana przez oficerów francuskich.


15 lipca, 2019|Aktualności|

Wizyta gen. Józefa Hallera w Kutnie

Wielkim wydarzeniem patriotycznym dla mieszkańców Kutna była wizyta gen. J. Hallera w dniu 10 lipca 1919 roku „Tygodnik Kutnowski” tak relacjonował wizytę generała: „Od wczesnego ranka już gromadziły się tłumy mieszkańców na Nowym Rynku gdzie ustawiona była tryumfalna brama z zieleni, zdobiona monogramem JH, z napisem Witaj i godłami narodowymi. Dzieci ze szkół, ochronek itp.. Z kwiatami pod kierunkiem swych  wychowawców spieszyły witać ukochanego wojownika. Delegacje od wszystkich instytucji, cechy z chorągwiami, stowarzyszenia ze sztandarami, straż ogniowa z Kutna, z Konstancji, liczne obywatelstwo z powiatu, wszyscy zgromadzili się w pobliżu bramy tryumfalnej”.

Generał Haller ok. Godziny 9.00 w towarzystwie gen. Tranier oraz oficerów polskich i francuskich przyjechał do Kutna pociągiem. Oficjalne powitanie odbyło się na Nowym Rynku. Burmistrz miasta Tomasz Klepa oraz wybitny działacz społeczny i polityczny dr Antoni Troczewski przywitali generała chlebem i solą. Dr A. Troczewski podkreślił bohaterstwo polskich żołnierzy kończąc swe przemówienie okrzykiem na cześć gen. Hallera. Okrzyki wielokrotnie były powtarzane przez zebrany tłum. Od bramy triumfalnej przy dźwiękach orkiestry ruszył pochód ulicą Królewską w stronę kościoła parafialnego, gdzie wikariusz, ks. Modzelewski udzielił wszystkim błogosławieństwa. Następnie generał z towarzyszącymi mu oficerami wziął udział we Mszy św. Następnie odbył się przegląd wojsk na szosie warszawskiej (obecnie ul. Wyszyńskiego i Grunwaldzka). Gen. Haller rozmawiał z poszczególnymi żołnierzami. Obiecał pomoc żołnierzom pociągu pancernego stacjonującego w Kutnie. Po przeglądzie wśród wiwatujących tłumów generał wyjechał z Kutna.

Hallerczycy stacjonujących Kutnie prowadzili ożywione życie towarzysko – kulturalne. 26 lipca zorganizowali wieczór artystyczny dla mieszkańców Kutna. 27 sierpnia odbyły się w lesie strzegocińskim gry rycerskie z licznym udziałem obywateli Kutna. Rywalizowano w takich konkursach jak: tańce na koniach, gonitwy do pierścienia, godzenie szablami w fantom, wyścigi z przeszkodami i gonitwy z różą.

Latem 1919 roku sztab gen. A. Tranier wizytował Charles de Gaulle – wówczas młody oficer inspekcyjny Francuskiej Misji Wojskowej w Warszawie.

10 lipca, 2019|Aktualności|

XI Festyn na ludowo w Mieście Róż

30 czerwca Park Traugutta zamienił się w małe, folklorystyczne miasteczko w ramach XI edycji Festynu na ludowo w Mieście Róż, zainaugurowanego przez Dyrektora Muzeum Regionalnego w Kutnie Grzegorza Skrzyneckiego i Panią Prezes Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej Bożenę Szymczak.

W programie znalazło się wiele atrakcji. Wydarzenie podzielone zostało na trzy części: artystyczną, warsztatową i imprezy towarzyszące.

Na scenie zaprezentowały się kapele ludowe wraz z zespołami: Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej – współorganizatora imprezy, Pieśni i Tańca Dzieci Ziemi Łąckiej, Masovią. Naukę tańca ludowego poprowadziły: grupa Tramblanka z Opoczna oraz Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej. Gwiazdą wieczoru były Prymaki, formacja wykonująca muzykę wschodnią, którzy porwali kutnowską publiczność do wspólnej zabawy.

Warsztaty były doskonałą okazją do zapoznania się z rękodziełem ludowym. Dawne zawody pokazywała rodzina Konopczyńskich z Bolimowa. Rzeźbiarski kunszt prezentowali: Józef Stańczyk i Sławomir Suchodolski. Twórczynie ludowe: Alicja Matczak i Jolanta Kołodziejska zaprosiły do zajęć z papieroplastyki, w trakcie których można było wykonać róże. Kolejno, Józef Wijata z Opoczna, zdradził tajemnicę swojego warsztatu tkackiego.

Na początku festynu ogłoszony został konkurs na najlepszą potrawę regionalną. W kategorii ciasta zwyciężyła Iwona Bogdańska, nalewki – Koło Gospodyń Wiejskich z Topólna. Najlepsze danie mięsne przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich z Muchnowa, natomiast bezmięsne – Troczynianki. Najładniejsze stoisko z Topólna zostało także docenione i nagrodzone przez jury.

Na terenie imprezy swój punkt miało Radio Q, które od godziny 14:00 relacjonowało na żywo i przeprowadzało wywiady z zaproszonymi gośćmi. O doskonałą atmosferę zadbał prowadzący Mateusz Winiarski.

Pozostając w wakacyjnym klimacie, dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapowiadamy Festyn Saski, wydarzenie, które w tym roku odbędzie się w zmodyfikowanej, dwudniowej formule. Zapraszamy 3 i 4 sierpnia. Spotkajmy się w Kutnie!

3 lipca, 2019|Aktualności|

Społeczeństwo Kutna wobec najazdu bolszewickiego w 1920 roku

W związku z ofensywą bolszewicką, latem 1920 r. wojska polskie musiały przejść do działań obronnych. W dniu 1 lipca 1920 roku Sejm powołał Radę Obrony Państwa (dalej: ROP) na czele z Józefem Piłsudskim, który wystąpił z apelem do społeczeństwa o pomoc dla wojsk. ROP była organem o charakterze centralnym, w terenie działania lokalnych społeczności na rzecz wojska i obronności państwa podlegały komitetom powiatowym. 4 lipca odbyło się w Warszawie zebranie Zarządu Głównego ZLN z udziałem Romana Dmowskiego. Powiat kutnowski reprezentowali: dr A. Troczewski, poseł W. Staniszkis, M. Kiniorski i J. Gąsior. Na zebraniu uchwalono rezolucję wzywającą do „zespolenia całych sił narodu w walce z bolszewizmem”.

7 lipca na zebraniu inteligencji w Kutnie podjęto decyzję o utworzeniu Powiatowej Rady Obrony Państwa. W uchwalonej wówczas rezolucji do Rady Ministrów domagano się: „rewizji wszystkich związków i partii komunistycznych w pierwszym rzędzie Bundu”. W Warszawie powstał Obywatelski Komitet Wykonawczy Obrony Państwa na czele z gen. J. Hallerem. Komitet mianował pełnomocników wojewódzkich i powiatowych, którzy mieli zająć się sprawami obrony państwa. W Kutnie pełnomocnikiem powiatowym został dr A. Troczewski. Biuro komitetu mieściło się w lokalu PMS przy ul. Toruńskiej 136.

Obywatelski Komitet Obrony Państwa (dalej: OKOP) organizował liczne zebrania i wiece propagujące: „Pożyczkę Odrodzenia”, werbunek do wojska (ochotników wcielano do 37 pp). Członkowie Związku Młodzieży Wiejskiej, kółek rolniczych, sołtysi stali się agitatorami pożyczki państwowej, zbierali ofiary pieniężne i rzeczowe dla żołnierzy (artykuły żywnościowe dla polowych szpitali, odzież, zboże i siano dla koni, konie, wozy). Wzywano do zaprzestania sporów politycznych i konsolidacji całego społeczeństwa.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa utworzona została również Straż Obywatelska (dalej: SO). Członkowie straży nosili na ramieniu specjalne opaski. Postanowieniem Wojewody Warszawskiego z dnia 3 sierpnia nr 2857 Komendantem SO w powiecie kutnowskim został J. Szymański, zaś komendantem placówki w Kutnie K. Kostro (siedziba komendy mieściła się w gmachu gimnazjum). 11 lipca przez miasto przemaszerował pochód z udziałem ochotników chcących walczyć z bolszewikami. Na plakatach pojawiły się napisy „ Z nami na wroga”, „ Kto w Boga wierzy bij w bolszewika”. Z balkonu ratusza przemawiali posłowie: W. Staniszkis T. Wojda oraz robotnik A. Podlasiak. Mówcy zachęcali młodzież do obrony ojczyzny.

Dzień później Rada Miejska w Kutnie podjęła uchwałę wzywającą mieszkańców Kutna do wstępowania do Armii Ochotniczej pod dowództwem gen. J. Hallera. Jako jedni z pierwszych (już w dniu 10 lipca 1920 r.) do służby w Armii Ochotniczej zgłosili się nauczyciele i młodzież (uczniowie i harcerze) Szkoły Rolniczej w Mieczysławowie. Po weryfikacji przyjęto 42 uczniów. Z inicjatywą wstąpienia do Armii Ochotniczej wyszli również uczniowie gimnazjum im. J. H. Dąbrowskiego. W dniu 28 czerwca na zbiórce harcerskiej zapadła decyzja o utworzeniu kompanii ochotniczej pod dowództwem J. Sulińskiego. Komenda Hufca w Kutnie wydała rozkaz do harcerzy i harcerek powiatu kutnowskiego, w którym pod groźbą surowych konsekwencji powoływano harcerzy do odpowiedniej służby wojskowej. Zgodnie z wytycznymi, harcerze powyżej 17 roku życia mięli zgłaszać się bezpośrednio do walki frontowej. Harcerki powołano do służby sanitarnej. Swój akces do kompanii zgłosiło 150 uczniów – harcerzy. Młodzi ochotnicy weszli w skład batalionu zapasowego 37 pp i poddani zostali szkoleniu wojskowemu. Na front wyruszyli 8 sierpnia 1920 roku. Z Kutna podczas całej akcji werbunkowej do wojska wcielono 410 ochotników.

dr Jacek Saramonowicz

1 lipca, 2019|Aktualności|

Zespół „Masovia” na festynie ludowym

Kolejny zespół na Festynie na ludowo w Mieście Róż….Zespół Tańca Ludowego „Masovia” powstał w marcu 1977 r. przy Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku z inicjatywy ówczesnego Prorektora PW w Płocku – doc. dr inż. Andrzeja Bukowskiego oraz Pani Marii Ingwer – Żabowskiej. Jest jedynym stricte studenckim zespołem ludowym działającym na obszarze miasta Płocka i okolicznych miejscowości. Koncert premierowy odbył się już po dwóch miesiącach istnienia – 27 kwietnia 1977 r. w Teatrze Płockim, podczas uroczystych obchodów X – lecia PW Filii w Płocku. Ideą towarzyszącą twórcom Zespołu było przede wszystkim kultywowanie tradycji rodzimego folkloru oraz rozśpiewanie i roztańczenie młodzieży akademickiej, w oparciu o bogactwo narodowej kultury ludowej. „Masovia” aż do dnia dzisiejszego pozostaje wierna tradycji i celom, jakie zostały wyznaczone na początkowym etapie jej istnienia. W swojej ponad 40 – letniej działalności skład osobowy Zespołu zmieniał się wielokrotnie, jednakże jego trzon zawsze stanowili studenci i absolwenci Politechniki Warszawskiej, zaś w okresie późniejszym także młodzież szkół średnich, studenci innych płockich uczelni wyższych.

W trakcie swego istnienia Zespół Tańca Ludowego „Masovia” zaprezentował ponad tysiąc koncertów zarówno w kraju, jak i poza granicami Polski, biorąc udział w imprezach o zasięgu ogólnopolskim, jak również w festiwalach międzynarodowych. Za kilka dni grecka publiczność będzie oklaskiwać Zespół na kolejnej edycji „Edipsos International Folk Dance”, podczas koncertów promując Politechnikę Warszawską, miasto Płock oraz województwo mazowieckie.

Od początku swojego istnienia „Masovia” popularyzuje polski folklor i kulturę narodową. Zespół obecnie działa przy Akademickim Centrum Kultury PW Filii w Płocku. Członkowie Zespołu są podzieleni na grupę taneczną, wokalną oraz kapelę. W miarę upływu lat repertuar Zespołu stopniowo się wzbogacał, by aktualnie obejmować tańce, przyśpiewki i muzykę instrumentalną z kilkunastu regionów kraju. Aktywna działalność Zespołu pozwoliła na zgromadzenie nie tylko bogatego archiwum muzycznego, ale również zaopatrzonej w barwne stroje ludowe garderoby.

Zespół Tańca Ludowego „Masovia” aktywnie promuje rodzimą kulturę oraz stanowi piękną, żywą, rozśpiewaną wizytówkę Politechniki Warszawskiej, Mazowsza i miasta Płocka, którego stanowi integralny, nierozerwalny element. 
Obecnie kierownikiem Akademickiego Centrum Kultury jest: Małgorzata Grabowska-Panek, instruktorem tańca: Dawid Cytacki, instruktorem wokalu: Tomasz Jeżewski, zaś kapelą kieruje: Marcin Kalinowski.

19 czerwca, 2019|Aktualności|

74. rocznica procesu szesnastu

19 czerwca, w 74. rocznicę moskiewskiego procesu szesnastu przywódców Polski Podziemnej, złożono kwiaty pod tablicą przy kościele pw. św. Stanisława, Biskupa i Męczennika w Łąkoszynie. Kwiaty złożyli przedstawiciele Urzędu Miasta Kutno, Muzeum Regionalnego w Kutnie, delegacja ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kutnie.
W ten sposób upamiętniono ofiary procesu. W sposób szczególny kustosz Muzeum Regionalnego Kazimierz Śwircz przypomniał o Stanisławie Jasiukowiczu i Franciszku Urbańskim – przedstawicielach Ziemi Kutnowskiej. Aresztowanie szesnastu przywódców Polski Podziemnej i ich późniejszy, sfingowany proces przed Kolegium Wojskowym Sądu Najwyższego ZSRR urosły do rangi symbolu cynicznych i bezwzględnych metod, jakimi stalinowski aparat represji zwalczał polskie dążenia niepodległościowe.

19 czerwca, 2019|Aktualności|

Uroczyste zakończenie roku akademickiego w Akademii Przedszkolaka

W ślad za uczniami szkół podstawowych, studentów Uniwersytetu Dziecięcego, z klas 1-3 poszły dzieci z przedszkola.

W ten sposób, w zeszłym roku, narodziła się idea Akademii Przedszkolaka. W ramach zajęć, kształciliśmy małych studentów w takich dziedzinach jak: sztuka, przyroda, historia oraz edukacja regionalna. Nauka prowadzona była w formie wykładów i warsztatów z wykorzystaniem pomocy naukowych i multimediów.

Trochę statystyki:

Rok akademicki 2018/2019

Liczba studentów: 259

Liczba przedszkoli biorących udział w projekcie: 4

Nauczyciele zaagażowani w projekt: 21

Częstotliwość zajęć: raz w miesiącu

Cieszymy się, że tak wielu młodych żaków uczy się w naszej Akademii. Życzymy miłych wakacji i bezpiecznego odpoczynku, a Wam Drodzy Nauczyciele dziękujemy za miłą współpracę.

14 czerwca, 2019|Aktualności|

Uroczyste zakończenie roku akademickiego na Uniwersytecie Dziecięcym

Uniwersytet Dzięcięcy to autorski projekt Muzeum Regionalnego w Kutnie, który działa prężnie od 7 lat. Co roku, w ramach interdysplinarnych zajęć, kształcimy małych studentów w takich dziedzinach jak: etnografia, historia sztuki, sztuka, przyroda, historia oraz edukacja regionalna. Nauka prowadzona jest w formie wykładów, prelekcji, warsztatów z wykorzystaniem pomocy naukowych i multimediów. W tym roku, w związku z rewitalizacją Pałacu Saskiego, zmieniliśmy siedzibę i nasze zajęcia odbywały się w szkołach. Działaliśmy od października do maja. W dniu uroczystego zakończenia Roku Akademickiego składamy podziękowania naszym małym studentom za trud i wysiłek w zgłębianiu wiedzy oraz Wam, Drodzy Nauczyciele za wszelką pomoc i zaangażowanie w realizację tego długoterminowego projektu.

Trochę statystyki:

Rok akademicki 2018/2019

Liczba studentów: 532

Liczba szkół biorących udział w projekcie: 8

Nauczyciele zaangażowani w projekt: 31

Częstotliwość zajęć: raz w miesiącu

Cieszymy się, że tak wielu młodych żaków uczy się na naszym Uniwersytecie. Życzymy miłych wakacji i bezpiecznego odpoczynku.

14 czerwca, 2019|Aktualności, Uniwersytet Dziecięcy|

Festyn „Na Ludowo w Mieście Róż”

Już dziś zapraszamy na XI Festyn „Na Ludowo w Mieście Róż”, który odbędzie się w parku Traugutta 30 czerwca w godzinach 14:00-20:00.
Szczegółowy program opublikujemy wkrótce.

11 czerwca, 2019|Aktualności, Wydarzenia|