About Jami

This author has not yet filled in any details.
So far has created 452 blog entries.

Kiermasz świąteczny i warsztaty twórcze

W sobotę

16 grudnia w godzinach 10-14 zapraszamy na kiermasz rękodzieła artystycznego oraz warsztaty tworzenia ozdób choinkowych i kart bożonarodzeniowych w stylu łowickim.

 

13 grudnia, 2017|Aktualności|

„Walka o tron 1733”. Ostatni etap

8 grudnia zakończyła się w Kutnie „Walka o tron 1733”. Ostatnim etapem projektu edukacyjnego Muzeum Regionalnego w Kutnie oraz Fundacji Budzenie Pasji z Krakowa był larp odtwarzający wolną elekcję. O wyborze nowego władcy decydowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 5, I Liceum Ogólnokształcącego PUL, II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kasprowicza, Liceum Katolickiego SPSK oraz Zespół Szkół Nr 2 w Kutnie, wybrani na sejmikach przed konwokacyjnych na posłów oraz uczniowie, którzy zdobyli podczas pierwszego etapu projektu największą liczba punktów. Gdyby to w ich rękach leżał los Rzeczypospolitej, Stanisław Leszczyński zostałby wybrany na króla w czasie wolnej elekcji. Na tym nie zakończyły się larpowe rozgrywki, wyborowi sprzeciwili się pozostali kandydaci: Fryderyk August i Janusz Antoni Wiśniowiecki oraz ich sprzymierzeńcy, którzy zawiązali konfederację i wypowiedzieli wojnę stronnikom Leszczyńskiego. Przy wsparciu wojsk udało się jednak pokonać oponentów i utrzymać się na tronie. A zatem historia zakończyła się panowaniem Stanisława Leszczyńskiego, inaczej niż miało to miejsce w rzeczywistości.

Wszyscy uczestnicy ostatniego etapu larpa otrzymali od Muzeum nagrody rzeczowe.

Nagrodzono najlepszego elektora, którym została Liwia Marciniak (Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie) dwóch posłów: Katarzynę Poznańską ( II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kasprowicza), Kacpra Margulskiego (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kutnie). Michał Olesiński otrzymał nagrodę za najlepszego aktora oraz przyznano dwa wyróżnienia: dla Karoliny Żak (Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kutnie) i Wiktora Dobriana (Liceum Katolickie SPSK w Kutnie).

Wyróżnionym gratulujemy, a wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w przyszłym roku.

12 grudnia, 2017|Aktualności|

Listopadowe zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego

Na zajęciach zatytułowanych Poznajemy herby Kutna, uczniowie klas pierwszych odkrywali historię herbu miasta. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się, czym jest herb oraz jak na przestrzeni wieków zmienił się herb Kutna.

Uczniowie klas drugich biorący udział w zajęciach Jak powstały nazwiska przeanalizowali proces kształtowania się nazwiska na przestrzeni wieków. Zastanawiali się nad pochodzeniem własnego nazwiska oraz układali nazwiska według przeanalizowanych na zajęciach historycznych procesów ich tworzenia.

Klasy trzecie uczestniczył w zajęciach, Jak powstało pismo, zajęcia przybliży uczestnikom pisma starożytnych cywilizacji. Uczestnicy spróbowali swoich, sił pisząc: hieroglifami, alfabetem morse’a, cyrylicą czy porozumiewając się językiem migowym.

1 grudnia, 2017|Aktualności, Uniwersytet Dziecięcy|

Drugi etap „Walki o tron 1733”

Sejm konwokacyjny będący drugim etapem larpa historycznego „Walka o tron 1733” realizowany przez Muzeum Regionalne w Kutnie i Fundację Budzenie Pasji z Krakowa odbył się w piątek 24 listopada w Kutnowskim Domu Kultury. Uczniowie podczas sejmu konwokacyjnego debatowali nad kształtem wolnej elekcji. Zdecydowali, że cudzoziemcy nie będą mogli walczyć o królewski tron, dysydentów dopuszczono do spawania urzędów ziemskich. Sejm wybrał posłów do kandydatów na króla oraz deputatów do sądu sejmowego. Ostatnim etapem projektu będzie larp odtwarzający wolną elekcję. O wyborze nowego władcy zdecydują wyłonieni na sejmikach przed konwokacyjnych posłowie oraz uczniowie, którzy zdobyli podczas pierwszego etapu największą liczbę punktów. III etap podsumowujący odbędzie się 8 grudnia o godz. 12.00 w sali tarasowej KDK.

Serdecznie zapraszamy

27 listopada, 2017|Aktualności|

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada w Kutnie. Fotorelacja

15 listopada, 2017|Aktualności, Spotkania z Historią 2017, Wydarzenia|

Ślady kutnowskiej historii w Dreźnie.

Delegacja Muzeum Regionalnego w Kutnie w dniach 9 – 11 listopada 2017 roku wzięła udział w Dreźnie w międzynarodowej konferencji „Zwinger i zamek królewski– drezdeńskie rezydencje Augusta Mocnego w kontekście europejskim”. W konferencji zorganizowanej przez saksoński Uniwersytet Techniczny uczestniczyło kilkudziesięciu wybitnych naukowców z niemieckich ośrodków naukowych (Berlin, Drezno, Lipska, Miśni, Monachium Stuttgartu) oraz Jerozolimy. Wśród tego środowiska naukowego referat o warszawskich architektach za czasów Augusta II wygłosił prof. Jakub Sito, z którym Muzeum Regionalne współpracuje od kilku lat w zakresie rewitalizacji kutnowskiego pałacu. W swoim wystąpieniu poinformował zebranych również o kutnowskim projekcie rewitalizacji pałacu Augusta III.

Udział naszej delegacji w tej konferencji miał na celu zainteresowanie strony saksońskiej naszym pałacem i jego rewitalizacją oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami tych instytucji, z którymi kutnowskie Muzeum mogłoby w przyszłości współpracować lub uzyskać wsparcie merytoryczne i naukowe. Cel ten został osiągnięty. Podczas kuluarowych rozmów rozszedł się nakład 20 egzemplarzy informatora z historią pałacu podróżnego Augusta III w wersji niemieckiej i udało się nawiązać kontakt z przedstawicielami kilku instytucji ustalając wstępne terminy już roboczych spotkań.

Podczas jednego z wykładów prezentowanego przez dr. Martina Munke z  Sächsische Landesbibliothek- Staats- und Universitätsbibliothek Dresden poświęconego „Architekturze rezydencjonalnej w Saksonii i Polsce-Litwie około 1700 w na kontekście europejskich relacji z podróży”, miłym zaskoczeniem było przywołanie przez prelegenta wizualizacji kutnowskiego pałacu.

14 listopada, 2017|Aktualności|

Międzyszkolny turniej jeden z dziesięciu „KUTNO-LUDZIE, HISTORIA, ZABYTKI”

Muzeum Regionalne w Kutnie było organizatorem turnieju jeden z dziesięciu „KUTNO-LUDZIE, HISTORIA, ZABYTKI”. Patronat honorowy objął Prezydent Miasta Kutna. Konkurs adresowany do uczniów kutnowskich szkół ponadpodstawowych odbył się 10 listopada jako impreza towarzysząca kolejnej edycji „Spotkań z historią”. Tematyka teleturnieju dotyczyła zagadnień związanych z historią miasta od średniowiecza do współczesności, miejsc, zabytków, postaci, herbów i legend. Do konkursu zgłosiło się 6 drużyn 3 osobowych. Po podliczeniu punktów komisja w składzie Kazimierz Śwircz – przewodniczący oraz Sylwia Stasiak i Sylwia Kacalak członkowie komisji z Muzeum Regionalnego w Kutnie wyłonili laureatów międzyszkolnego teleturnieju jednego z dziesięciu.
I miejsce – Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie

Julia Czekalska, Aleksandra Więckowska, Justyna Łuczak,opiekun –Aleksandra Szymczak

II miejsce – Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. A. Troczewskiego

Kacper Andrzejczak, Adam Podlewski, Paulina Konwerska, opiekun – Grzegorz Wojtasiak

III miejsce – Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie

Małgorzata Olkiewicz, Julia Szałwińska, Aleksandra Jóźwiak,

Przyznano również IV miejsce dla drużyn reprezentujących: II Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Kutnie, Zespołu Szkół Nr 3 w Kutnie oraz Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie pod opieką Artura Ciurleja, Grzegorza Jaskułowskiego oraz Grzegorza Wojtasiaka. Młodzież otrzymała nagrody rzeczowe ufundowane przez Prezydenta Miasta Kutna, pamiątkowe dyplomy, zdobywcy trzech pierwszych miejsc wezmą udział w wyjeździe do Muzeum II wojny światowej w Gdańsku.

Wszystkim uczestnikom teleturnieju serdecznie gratulujemy.

13 listopada, 2017|Aktualności|

Zakończenie 1. etapu „Walki o tron”

9 listopada w kutnowskich szkołach zakończony został pierwszy etap projektu „Walka o Tron 1733″ realizowany przez Muzeum Regionalne w Kutnie  oraz Fundację Budzenie Pasji. Wykorzystując metodę larp (ang. Live Action Role Playing) odtwarzano obrady szlacheckich sejmików przed konwokacyjnych z 1733 roku, które debatowały nad zbliżającą się wolną elekcją po śmierci króla Augusta II Mocnego. Każdy z 7 sejmików rozgrywał się w realiach innej prowincji Rzeczypospolitej – od Prus Królewskich, przez Wielkopolskę, Litwę po Małopolskę.
W I etapie projektu udział wzięło ponad 150 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 5, Liceum Katolickiego SPSK, I LO im. gen. J.H. Dąbrowskiego, II LO im. J. Kasprowicza, I Liceum Ogólnokształcące PUL oraz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie, pod opieką nauczycieli: Grażyny Grobelskiej, Anny Woś, Grzegorza Wojtasiaka oraz Artura Ciurleja. Uczniowie wcielali się w role szlachciców i mieszczan, którzy walczyli na sejmikach o swoje racje i interesy. Efektem burzliwych obrad był wybór 24 posłów i reprezentantów miast królewskich na sejm konwokacyjny, który odbędzie się 
już 24 listopada o godz. 12:00 w sali tarasowej Kutnowskiego Domu Kultury. Jego celem będzie przygotowanie elekcji, która przeprowadzona zostanie również w KDK w dniu 8 grudnia.

11 listopada, 2017|Aktualności|

Spotkania z Historią 2017. Relacja z 3. dnia.

W trzecim dniu Spotkań z Historią miała miejsce prezentacja „Żywego Słownika biograficznego”. Bohaterami opowieści o postaciach, które odcisnęły swój ślad w historii Kutna byli dr Antoni Troczewski i Stanisław Kurman. Sylwetkę pierwszego zaprezentował p. dr Jacek Saramonowicz – prezes Kutnowskiego Towarzystwa Historycznego. Posiłkując się prezentacją multimedialną przedstawił postać doktora wskazując na jego działalność zawodową, społeczną i narodową. Przypomnijmy więc, że Antoni Fortunat Troczewski przybywszy jako lekarz do Kutna udoskonalił miejscową służbę zdrowia, pracując w kutnowskim szpitalu jako chirurg, gdzie przeprowadzał bardzo skomplikowane operacje, zreformował straż ogniową, przyczyniając się do wybudowania Domu Dochodowego Straży Ogniowej, w którym swoją siedzibę znalazł lokalny teatr. Jego działalność na polu oświatowym i opieki nad dziećmi wiąże się z powołaniem do życia gimnazjum im. J. H. Dąbrowskiego (obecnie ZS nr 2) i ochronki dla sierot (budynek obecnej SP nr 4).ałożył i przewodniczył m.in. Towarzystwu Dobroczynności, Towarzystwu Muzyczno – Dramatycznemu, Polskiej Macierzy Szkolnej, Towarzystwu Krajoznawczemu, Spółdzielni „Kutnowianka”, Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół”. Z jego inicjatywy założono „Tygodnik Kutnowski”, którego później był wieloletnim redaktorem i wydawcą. W 22 grudnia 1919 roku dr Troczewski otrzymał godność honorowego obywatela miasta Kutna. Był pełnomocnikiem Obywatelskiego Komitetu Wykonawczego Obrony Państwa i przewodniczącym Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa na powiat kutnowski w 1920 roku.

2 maja 1923 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Doktor Troczewski zasłynął w mieście również jako działacz politycznyzwiązany z Narodową Demokracją, której był znanym i cenionym działaczem. Kiedy zmarł 22 września 1928 r., w jego pogrzebie uczestniczył Roman Dmowski.

Drugim bohaterem Żywego Słownika był artysta plastyk Stanisław Kurman. St. Kurman urodzony w Warszawie i absolwent tamtejszej uczelni artystycznej związał się z Kutnem poprzez małżeństwo z Eugenią Wołkogonienko, córką Włodzimierza Wołkogonienki, właściciela młyna motorowego przy ul. Warszawskie Przedmieście 38. Przez wiele lat swego długiego, bo osiemdziesięcioletniego życia związany był osobiście i twórczo z Warszawą i z Kutnem. Jego twórczość była naprawdę szeroka. Oprócz malarstwa trudnił się wykonywaniem scenografii do teatrów warszawskich, ale również do teatru kutnowskiego. Projektował zabawki dla dzieci. Pracował jako robotnik w młynie teścia. Plamę na jego życiorysie stanowi fakt podpisania volkslity. Po II wojnie światowej osiadł w Kutnie, gdzie został „plastykiem powiatowym”, realizując zlecenia artystyczne ówczesnych władz. Był więc twórcą dekoracji akademii okolicznościowyh. Spod jego dłuta wyszły dwa kutnowskie pomniki, jeden poświęcony braterstwu broni polsko-radzieckiej, drugi pamięci Września 1939 roku. Był również autorem ozdobnej kraty przedstawiającej herb miasta, którą wykonał na 1000-lecie państwa polskiego. Jego przedwojenną twórczość związaną z miastem jest orzeł- przechodnia nagroda 37 pp. St. Kurman był, można powiedzieć, prekursorem Święta Róży. Na początku lat 70-tych zorganizował wystawę swoich prac, którą wzbogacił bukietami róż z hodowli A. Eizyka. Zaś już w latach 50-tych XX wieku widział konieczność powołania w Kutnie muzeum. O Stanisławie Kurmanie, którego miała zaszczyt poznać osobiście z pasją i zaangażowaniem opowiadała p. Grażyna Baranowska wieloletni pracownik Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie.

11 listopada, 2017|Aktualności, Spotkania z Historią 2017, Wydarzenia|

Spotkania z Historią. Relacja z 2. dnia.

Promocja programu edukacyjno-multimedialnego „Pałac jednego króla, dwóch państw i dwóch kultur”.

10 listopada, 2017|Aktualności, Spotkania z Historią 2017, Wydarzenia|