About Jami

This author has not yet filled in any details.
So far has created 593 blog entries.

Kiermasz Wielkanocny Rzeźby i Rękodzieła Artystycznego

W świątecznym kiermaszu weźmie udział około trzydziestu twórców reprezentujących różne dziedziny sztuki ludowej i rękodzieła. Ich wyroby będzie można zobaczyć oraz zakupić. Znajdą się tu prace z zakresu tradycyjnej plastyki obrzędowej związane ze zbliżającym się Świętem Wielkiej Nocy. Na warsztatach, pod kierunkiem doświadczonych twórczyń ludowych, chętni własnoręcznie wykonają oryginalną palmę wielkanocną oraz poznają tradycyjne metody tworzenia pisanki za pomocą wycinanki łowickiej oraz świątecznej kartki.

Kiermasz odbędzie się w Kutnowskim Domu Kultury 13 kwietnia 2019 r. w godzinach 10:00 – 14:00

Wstęp bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy!

22 marca, 2019|Aktualności|

Podpisanie umowy na rewitalizację Pałacu Podróżnego Augusta III

Rewaloryzacja Pałacu Podróżnego Augusta III w Kutnie staje się faktem. Dziś odbyła się uroczystość podpisania umowy na rewitalizację tego obiektu i utworzenie nowego kompleksu muzealnego.

20 marca, 2019|Aktualności|

Imieniny Marszałka

Dziś przypadają imieniny Józefa, a więc również imieniny najważniejszego Polaka dwudziestolecia międzywojennego, Marszałka Józefa Piłsudskiego. W Kutnie ten dzień obchodzono bardzo uroczyście. Tradycje piłsudczykowskie w mieście były bowiem bardzo żywe; wszakże podczas przewrotu majowego kutnowski pułk opowiedział się po stronie Marszałka. W Kutnie po raz pierwszy imieniny jego świętowano w 1929 roku. W kościele św. Wawrzyńca odprawiano z tej okazji uroczyste msze św., występował Teatr Straży Ogniowej, z udziałem przedstawicieli starostwa zorganizowano uroczysty capstrzyk. Nabożeństwa odbywały się również w kutnowskiej synagodze. Tak było co roku, do śmierci J. Piłsudskiego. Tradycji tej nie kontynuowano również w czasach PRL-u. Pamięć o imieninach Marszałka została przywrócona po 2011 r. Od tego momentu, co roku, na ratuszowym balkonie instalowany był Jego portret, a przed pomnikiem delegacje władz, instytucji, stowarzyszeń, młodzieży składały kwiaty. Grupa rekonstrukcyjna Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37 przenosiła mieszkańców miasta w te odległe czasy. Wcześniej, w kościele św. Wawrzyńca, odprawiana była msza św. W tym roku celebracje, do jakich przywykliśmy, nie odbędą się. My jednak pamiętamy i przypominamy uroczystości przedwojenne.

Materiał ilustracyjny zawdzięczamy doktorowi Jackowi Saramonowiczowi, któremu bardzo dziękujemy.

19 marca, 2019|Aktualności|

Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 w Kutnie „Jarzębinka”

7 maja 2018 r. – pogadanka pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”. Cel: kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich u dzieci w praktyce przedszkolnej. Dzieci z najstarszych grup przedszkolnych spotkały się z Panem Wasilijem Dworeckim – przewodnikiem z Muzeum Regionalnego w Kutnie. Pan Wasilij rozmawiał z przedszkolakami o tym, kim jest patriota. W sposób łatwy i przystępny wytłumaczył dzieciom trudne pojęcia związane z patriotyzmem. Na koniec spotkania przedstawił prezentację multimedialną związaną z odzyskaniem niepodległości przez nasz kraj. Jedną z ciekawostek prezentacji była informacja, iż właśnie w naszym mieście – Kutnie, Bonaparte zatrzymał się dwukrotnie podczas swej wyprawy na Moskwę. Uczestnicy: 40 osób.


13.06.2018r. Przedszkole Młodych Patriotów. Finał konkursu recytatorskiego „Kto Ty jesteś? Polak mały.” Celem konkursu było popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej, rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie. Utrwalanie poczucia dumy narodowej. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci, promowanie młodych talentów. Udział w konkursie brały dzieci z wszystkich grup wiekowych. Eliminacje odbywały się w dwóch kategoriach wiekowych 3-4 latki, 5 – 6 latki. Nauczycielki wybrały po troje dzieci do części finałowej. W części finałowej konkursu brało udział 24 dzieci.

02.10.2018r. Przedszkole Młodych Patriotów. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych. Dzieci z grupy VI „Jeżyki” wraz ze swoją Panią przygotowały kodeks postaw patriotycznych. Przygotowanie kodeksu było podsumowaniem cyklu zajęć związanych z niepodległością. Jeżyki poznały legendę o Lechu, Czechu i Rusie, dowiedziały się o początkach powstania naszego państwa. Rozmawiały o symbolach narodowych. Utrwaliły poznane wcześniej barwy (flaga biało – czerwona) i symbole narodowe. Dzieci wspólnie z nauczycielką rozmawiały na temat, kogo można nazwać małym patriotą. Przedszkolaki znalazły odpowiedź na powyższe pytanie, a swoje wypowiedzi umieściły na plakacie. Uczestnicy: 16 osób.

08.11.2018r. Przeprowadzenie pogadanki nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich u dzieci w praktyce przedszkolnej. W grupie VI nauczycielka przeprowadziła pogadankę dotyczącą postaw patriotycznych – jak zachowywać się podczas śpiewania hymnu państwowego, podczas uroczystości patriotycznych. Elementem pogadanki była informacja o lokalnym patriocie Antonim Troczewskim, który w sposób wybitny wykazywał postawy patriotyczne i był zaangażowany w budowanie wolnego Państwa Polskiego.Przedszkolaki oglądały widokówki, albumy i zdjęcia związane z Kutnem. Kolorowały herb naszego miasta. Dzieci wykonały prac plastyczne na temat: „Jestem młodym patriotą”. Uczestnicy: 19 osób

9 listopada 2018r. „Rekord dla Niepodległej.” – wspólne śpiewanie hymnu państwowego. Celem przedsięwzięcia było odśpiewanie hymnu państwowego przez całą społeczność przedszkolną. W dniu 9 listopada o godz. 1100 w sali rekreacyjno – rehabilitacyjnej zebrało się 8 grup wraz z nauczycielami i punktualnie o godz.11: 11 wszyscy odśpiewali 4 zwrotki hymnu państwowego. W biciu rekordu dla Niepodległej brało udział 130 osób.

28.11.2018r. „Polska w czterech porach roku” – konkurs plastyczny. Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 „Jarzębinka” w Kutnie i Przedszkole Miejskie nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie zorganizowały konkurs, którego celem było rozwijanie kreatywności plastycznej u dzieci, pobudzanie i rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej uczestników, inspirowanej pięknem regionów Polski. Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych. W konkursie brały udział dzieci z kutnowskich przedszkoli w wieku 4-6 lat. Każda placówka mogła dostarczyć maksymalnie 10 prac wykonanych dowolną techniką plastyczną, ukazujących piękno regionów Polski w różnych porach roku. W konkursie brało udział 64 dzieci z kutnowskich przedszkoli.

Autorami zdjęć są nauczyciele z Integracyjnego Przedszkola Miejskiego nr 3 „Jarzębinka” w Kutnie.

19 marca, 2019|Przedszkola|

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie

W listopadzie 2018 roku w Szkole miały miejsce następujące wydarzenia i inicjatywy:

6 listopada – Konkurs Historyczny „100 lat Niepodległej”, zorganizowany przez nauczycieli przedmiotów humanistycznych w ZSNr1 i Stowarzyszenie Edukacyjno-Sportowe „Staszic Kutno”. Celem przedsięwzięcia było upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania niepodległości i propagowanie wiedzy historycznej wśród młodzieży. Konkurs zorganizowano wśród uczniów Szkoły z klas: III A, IIIE, IAD, IE, Ie, Ii liceum i technikum. Uczestnictwo polegało na rozwiązywaniu testu wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości w kraju i regionie kutnowskim.

Wyniki: I miejsce Adam Romański IIIA, II miejsce Błażej Wilanowski IIIE, III miejsce Bartosz Sobczak IAD. W rywalizacji wzięło udział 33 uczniów.

7 listopada – Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej „Dla Niepodlełej” pod Honorowym Patronatem Starosty Kutnowskiego. Przedsiewzięcie miało na celu uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepdoległości oraz popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej. To także forma rozwijania zainteresowań i uzdolnień młodzieży. Sam udział w konkursie to oznaka przynależności do elitarnego grona wrażliwych na piękno języka ojczystego.

Po burzliwych obradach jury wyłoniło zwycięzców:

a) klasy VII-VIII szkół podstawowych:
I miejsce – Natalia Dębska, SP Nr 2 im. Marsz. J. Piłsudskiego w Kutnie,
II miejsce – Anna Kowalczyk, SP im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych,
III miejsce – Maja Syska, SP Nr 1 im. T. Kościuszki w Kutnie,
Wyróżnienie – Amelia Góral, SP im. Wł. St. Reymonta w Gołębiewku. b) klasy III gimnazjalne:
I miejsce – Zofia Chmielecka, ZS Nr 1 w Krośniewicach,
II miejsce – Natalia Sobczyk, SP Nr 2 im. Marsz. J. Piłsudskiego w Kutnie,
III miejsce – Joanna Smakowska, SP Nr 5 im.H. Sienkiewicza w Kutnie,
Wyróżnienie – Marcelina Czajkowska, SP Nr 5 im. H. Sienkiewicza w Kutnie.

W konkursie wzięło udział 21 uczestników.

9 listopada – Montaż słowno – muzyczny „Poetyckie drogi do niepodległości”.

Przedsięwzięcie miało na celu propagowanie wśród młodzieży idei niepodległościowych, popularyzację literatury ukazującej różne doświadczenia uczestników walk o wyzwolenie ojczyzny lub podejmującej refleksję nad tematem utraty wolności w aspekcie historycznym, egzystencjalnym, antropologicznym.

Program artystyczny został przygotowany przez uczniów klas: II a, II d i III i. Montaż podzielony na dwie części: recytatorską i wokalno-muzyczną zawierał między innymi teksty Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia i Antoniego Słonimskiego, które w odmienny sposób podejmowały problem utraty niepodległości oraz dążeń narodowowyzwoleńczych, wolności i tęsknoty za odrodzonym krajem. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w całym procesie realizacji programu: wyborze repertuaru, recytacji utworów poetyckich oraz muzycznym wykonaniu między innymi takich utworów jak – „Taki kraj”, „Miejcie nadzieję” oraz „Kocham wolność”, co sprzyjało wymianie wzajemnych – pokoleniowych doświadczeń, a także uaktualnieniu obecnych w literaturze minionych epok literacko-kulturowych, wątków i tematów patriotycznych. W wydarzeniu wzięło udział. ok.1000 osób.

9 listopada godz. 11:11 – „Rekord dla Niepodległej”, czyli wspólne śpiewanie 4 zwrotek hymnu narodowego. Społeczność Szkoły odpowiedziała pozytywnie na propozycję Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej, działającej przy Ministrze Edukacji Narodowej i przyłączyła się do zaproponowanej ogólnonarodowej formy uczczenia 100 – lecia odzyskania niepodległości. W wydarzeniu wzięło udział ok. 700 osób.

9 listopada – wykład historyczny „Polskie drogi do niepodległości” wygłoszony przez profesora Uniwersytetu Łódzkiego dr. hab. Dariusza Jeziornego – Dyrektora Instytutu Historii dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego o profilu humanistycznym (klasy I AD, II D, III D). Prelekcji wysłuchało 82 uczniów.

16 listopada – wycieczka edukacyjna „Patriotyzm wczoraj i dziś” . 100 uczniów Szkoły obejrzało spektakl „Dziady” w Teatrze Muzycznym w Łodzi (klasy IIA, IID, IIE oraz III i), dzięki czemu miłośnicy teatru rozwinęli swoje humanistyczne zainteresowania. Wydarzenie rozbudziło świadomość narodową oraz ciągłość tradycji i kultury.

W listopadzie została też wydana okolicznościowa gazetka szkolna „Chimera”. Zintegrowała ona społeczność uczniowską i rozbudziła patriotyzm lokalny, rozwinęła kreatywność uczniów, pogłębiła wiedzę z zakresu historii Polski, polskiej kultury oraz kształciła umiejętność współpracy w grupie.

18 marca, 2019|Szkoły i placówki oświatowe|

Przedszkole Miejskie Nr 15 „Bajka”

Projekt : 100. rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę w PM nr 15 „Bajka”:

20 marca 2019 – konkurs recytatorski „Kto ty jesteś? Polak mały”. Przedstawiciele wszystkich grup pięknie deklamowały wiersze na tle dekoracji, którą wcześniej wykonały dzieci z grup IV, V, VI i VII. Bajkowe przedszkolaki recytowały wiersze poetów, takich jak: Wisława Szymborska, Wanda Chotomska, Joanna Białobrzeska, Czesław Janczarski, Ryszard Przymus i Władysław Bełza. Każde dziecko uczestniczące w konkursie zostało nagrodzone dyplomem i książeczką. Liczba uczestników: 150 osób

Celem konkursu było: budzenie uczuć patriotycznych, rozróżnianie symboli narodowych oraz rozwijanie uczuć lokalnego patriotyzmu.

Autor zdjęcia: Monika Dębowska – Baranowska

11 kwietnia 2018 – spotkanie, którego celem było budzenie uczuć patriotycznych. Była to „żywa lekcja historii” przeprowadzona przez przedstawicieli Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty w składzie: Zbigniew Zagajewski, Sławomir Błaszczyk, Jarosław Włosek i Andrzej Włodarczyk. Tematem przewodnim była 100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dzieci były bardzo zainteresowane opowieściami o trudnej historii naszego kraju oraz walce o niepodległość. Najwięcej wrażeń dostarczył im pokaz zadań sekcji łączności powiązany z rozwijaniem linii telefonicznej oraz możliwością porozmawiania ze sobą przez telefon z czasów wojny. Bajkowe przedszkolaki mogły też dotknąć i obejrzeć elementy umundurowania i uzbrojenia żołnierza z 1939 r., a także przymierzyć żołnierskie nakrycia głowy oraz maskę przeciwgazową. W podziękowaniu przedszkolaki wręczyły członkom stowarzyszenia dyplom oraz zaproszenie na kolejne spotkanie z historią. W wydarzeniu wzięło udział 100 osób.

Autor zdjęcia: Marta Taranowska

10 maja 2018 – Wieczór Poezji i Pieśni Patriotycznej. Celem było budzenie uczuć patriotycznych oraz rozwijanie zdolności dzieci. Do udziału w tym wydarzeniu zaproszeni byli pracownicy przedszkola, dzieci i rodzice. Swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie – Pani Danuta Blus oraz Prezydent Miasta Kutno – Pan Zbigniew Wdowiak. Gośćmi specjalnymi byli członkowie zespołu ludowego „Leszczynianki”.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Agnieszka Sobczyk, która przywitała wszystkich gości. Następnie wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni przez prowadzącą Panią Martę Tarnowską do odśpiewania hymnu narodowego Mazurka Dąbrowskiego. W dalszej kolejności dzieci z grupy Misie i Motylki wykonały dla gości taniec Polonez. Po tej części chłopcy wyrecytowali wiersz Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”. Następnie członkowie ludowego zespołu wokalno-instrumentalnego „Leszczynianki” wykonali pieśń „Białe róże”. A potem na przemian przedszkolaki z każdej grupy prezentowały wiersze o tematyce patriotycznej, a zespół ludowy wykonywał pieśni. Dla uczestników spotkania przygotowane zostały śpiewniki, aby mogli włączyć się do śpiewania. Dzieci z grupy Puchatki zaprezentowały się w tańcu Krakowiak, a dzieci z grupy Krasnale odśpiewały pieśni: „Pierwsza kadrowa” oraz „Przybyli ułani”. W naszej codziennej pracy, a szczególnie podczas takich uroczystości chcemy kształtować u dzieci uczucia patriotyczne, poczucie przynależności narodowej oraz wdrażać najmłodszych do poszanowania naszego narodowego dziedzictwa kulturowego.

Serdeczne podziękowania dla zespołu ludowego „Leszczynianki” za uświetnienie swoimi występami tego wydarzenia. Dziękujemy także Pani Danucie Blus, Panu Zbigniewowi Wdowiakowi oraz obecnym przedstawicielom lokalnych mediów. Rodzicom dziękujemy za współpracę oraz udział w tym wydarzeniu.

Uroczystości towarzyszyły następujące wystawy: wystawa prac konkursowych „Polska w oczach dziecka”, wystawa „Kutno dawniej i dziś” i wystawa pamiątek „100. rocznica odzyskania niepodległości”. Liczba uczestników: 170 osób.

Autor zdjęć: Olga Miller

21 czerwca 2018 roku – Konkurs Tańców Regionalnych. Dzieci z poszczególnych grup zaprezentowały tańce wywodzące się z różnych regionów Polski:

dzieci z grupy „Kaczuszki” – zatańczyły taniec Koziorajka,

dzieci z grupy „Jeżyki” – zaprezentowały się w tańcu Klapok,

dzieci z grup „Sówki” i „Żabki” – wykonały tańce: Trojak, Waloszek, Grożony,

dzieci z grupy „Misie” – zaprezentowały Poloneza,

dzieci z grup „Puchatki” i „Motylki” – zatańczyły Krakowiaka.

Wszystkie grupy otrzymały pamiątkowe dyplomy. W wydarzeniu wzięło udział 60 uczestników.

Autor zdjęć: Anna Kotkowska

20 października oraz listopad 2018 – Przedszkolaki na 100-lecie Niepodległości – Przegląd Małych Form Scenicznych. W Kutnowskim Domu Kultury odbył się Przegląd Małych Form Scenicznych pt. „Kto Ty jesteś – Polak mały”, w którym wystąpili przedstawiciele wszystkich przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kutnie. Organizatorem przeglądu było przedszkole „Bajka”. Jako gospodarze  przeglądu wystąpili jako pierwsi, w prezentacji pt. „Krótka historia Polski „- od zniewolenia do niepodległości”, przygotowanej przez Edytę Misiak, Annę Korczakowską i Sylwię Grzelak. Z kolei sześciolatki z Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 6 pokazały prezentację pt. „Polska moja Ojczyzna”. „Hej flago biało-czerwona” to spektakl 4-5 letnich przedszkolaków z Niezapominajki. Ruchową interpretację walca Fryderyka Chopina „A Chopin wciąż gra” pokazały dzieci z PM nr 16 „Calineczka”. Promyczki dały przedstawienie pt. „Kochamy Polskę”. Przedstawiciele PM nr 5 Stokrotka zaprezentowali  spektakl pt. „Piękna nasz Polska cała”. Na zakończenie przeglądu zobaczyliśmy dzieci z IPM nr 3 Jarzębinka w prezentacji Legendy o Smoku Wawelskim. Jako gość honorowy wystąpił absolwent naszego przedszkola – Antoni Marzec. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody ufundowane przez Radę Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka”. Spektakl cieszył się ogromną popularnością i wszystkie przedszkola zostały zaprezentowane w KDK-u dla całej społeczności. Liczba uczestników: 250.

12 marca, 2019|Przedszkola|

Warsztaty tańca barokowego z Mistrzem Tańca Dawnego Ingo Güntherem

W sobotę i niedzielę ponad 30 osób z całej Polski uczestniczyło w warsztatach tańca barokowego zorganizowanego po raz kolejny przez Muzeum Regionalne w Kutnie oraz  Kutnowską Grupę Tańca Dawnego „La Danse”. Zajęcia odbywały się w sali baletowej KDK. Mimo ogromnego kilkugodzinnego wysiłku uczestnicy Warsztatów byli bardzo usatysfakcjonowani poziomem i sporo się nauczyli.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Warsztatów.

11 marca, 2019|Aktualności|

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Delegacja Muzeum Regionalnego w Kutnie z Dyrektorem Grzegorzem Skrzyneckim wzięła udział w uroczystości złożenia z kwiatów z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 

4 marca, 2019|Aktualności|

„La Danse” z występem i warsztatami w kutnowskim Centrum Seniora

27 lutego Kutnowska Grupa Tańca Dawnego „La Danse” zaprezentowała pokaz taneczny w kutnowskim Centrum Seniora. Występ zawierał elementy wykładu o czasach saskich, obyczajach i modzie epoki. Kolejnym punktem programu była część warsztatowa, w której wzięli udział uczestnicy spotkania. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

 

28 lutego, 2019|Aktualności|

Podsumowanie działalności Muzeum Regionalnego w Kutnie w roku 2018.

W telegraficznym skrócie prezentujemy najważniejsze punkty na mapie naszej aktywności w ubiegłym roku.

W ramach Kutnowskich Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości zrealizowaliśmy szereg inicjatyw w projekcie: „Kutno dla Niepodległej”

 1. Wykład „Kwatera „Ł”. Badania archeologiczno-ekshumacyjne na Powązkach Wojskowych w Warszawie” wygłoszony przez Panią Joannę Borowską 20 marca 2018.

 2. 19 maja – X edycja Kutnowskiej Nocy w Muzeum. Imprezę pod hasłem „Wiek niepodległości – dotknij historii” zainaugurował wykład Profesora Tomasza Nałęcza. Prelekcja zatytułowana była „Budowanie Niepodległej – szanse i zagrożenia”.

 3. Po raz pierwszy w Kutnie zaprezentowano pokaz malowania piaskiem. Katarzyna Perkowska z wielkim realizmem odtworzyła postaci historyczne związane z miastem, m.in.: J.H. Dąbrowskiego, Napoleona Bonaparte, Szaloma Asza czy Antoniego Troczewskiego.

 4. 9 czerwca 2018 roku odbyła się gra miejska zorganizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Historycznym „Pułk 37” oraz fundacją „Budzenie pasji” z Krakowa zatytułowana „Drogi 37 Pułku Piechoty ku niepodległości”. W rywalizacji wzięli udział uczniowie z kutnowskich szkół.

 5. 14 września 2018 roku wystartowała gra miejska „Labirynt Niepodległości”, która zrealizowana została w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Niepodległa dla wszystkich”. W rywalizacji wzięło udział 18 drużyn.

 6. 16 września 2018 r. odbyły się obchody 79. rocznicy Bitwy nad Bzurą.

 7. Zorganizowaliśmy VII edycję „Spotkań z Historią” 5-15 listopada 2018r.

 • spotkanie z autorskie ze Sławomirem Koprem („Elity intelektualne i artystyczne II RP”)

 • turniej „Jeden z dziesięciu” zatytułowany „Świadkowie historii – dzieje niepodległej Polski”.
 • spotkanie z Chrisem Niedenthalem „Kadry Niepodległości w fotografiach Chrisa Niedenthala ”

 • debata oxfordzka: „Dwie wizje walki o niepodległość- Piłsudski kontra Dmowski”.

 • „Wielki Test z Historii” – „I powstała Niepodległa” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 • wykład Księdza Tadeusza Isakowicza – Zaleskiego: „100. rocznica obrony Lwowa i 75. rocznica ludobójstwa na Wołyniu”
 1. 11 listopada współorganizowaliśmy uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kutnie. W godzinach 12.00 -18.00 odbyła się wystawa plenerowa wyposażenia, umundurowania oraz sprzętu wojskowego i strażackiego na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po mszy św. w Kościele pw. św. Wawrzyńca z udziałem pocztów sztandarowych, pododdziału honorowego I Liceum Ogólnokształcącego PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty oraz Orkiestry PAK Kopalni Węgla Brunatnego z Konina, przeszła defilada ulicą Królewską na pl. Piłsudskiego.

 2. „Spotkania z Historią” na bis. 12 grudnia prof. Grzegorz Motyka wygłosił wykład zatytułowany „Stosunki polsko – ukraińskie w czasie II wojny światowej”.

Przygotowywaliśmy się do rewitalizacji Pałacu Saskiego poprzez liczne kwerendy i badania oraz tworzenie koncepcji nowej ekspozycji.

 1. W sierpniu odbył się Festyn Saski. Wyjątkowa i niepowtarzalna impreza, w programie której znalazło się wiele atrakcji.
 2. Prężnie i aktywnie działająca Grupa Tańców Dawnych „La Danse” występowała z pokazami swoich umiejętności. W czasie VII edycji „Spotkań z Historią” szerszej publiczności zaprezentowała spektakl „Igraszki, czyli kłopotliwa suknia – scena rodzajowa z życia dworzan”

 3. Warsztaty z mistrzem Ingo Guntherem miały na celu doskonalenie umiejętności tanecznych uczestników.

Edukowaliśmy

Kształciliśmy poprzez zabawę w myśl zasady Ryszarda Kapuścińskiego: „Żeby napisać jedno własne zdanie, trzeba przeczytać tysiące cudzych.”

 1. Akademia Przedszkolaka
 2. Uniwersytet Dziecięcy
 3. Warsztaty i prelekcje

Zostaliśmy dostrzeżeni

Muzeum Regionalne w Kutnie otrzymało nagrodę za organizację Europejskich Dni Dziedzictwa, jako jedna z pięciu instytucji kultury z województwa łódzkiego i jako jedno z nielicznych muzeów w Polsce. Gra miejska „Labirynt Niepodległości” została wyróżniona spośród ponad 1900 zrealizowanych projektów w blisko 400 miejscowościach.

Działaliśmy na niwie wydawniczej

 1. IV tom „Kutnowskiego Słownika Biograficznego”
 1. Publikacja powarsztatowa „Lepiej zrób zdjęcie”

Prezentowaliśmy nowe ekspozycje

Wystawy czasowe

 1. 19 maja – „Skarby ze strychu” wystawa okolicznościowa prezentowana w Pałacu Saskim
 2. 6-15 listopada – „Kadry niepodległości w fotografiach Chrisa Niedenthala •
 3. 10 października – 30 listopada – „Gabinet doktora Troczewskiego. Lekarze kutnowscy w XIX i na początku XX wieku” (frekwencja 511)

 

Wystawy plenerowe:

 1. 17 kwietnia – 28 kwietnia„Początek końca. Tragedia kutnowskich Żydów”
 2. 16 czerwca „Kutno w okresie XX-lecia międzywojennego”
 3. 7-30 września – „Lepiej zrób zdjęcie”
 4. 6 – 30 listopada – „Świt Niepodległości w Kutnie”

Dziękujemy za miniony rok. W 2019 nie zwolnimy tempa!

22 lutego, 2019|Aktualności, Wydarzenia|